Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg

Сигнали за корупция


   Новини

   Актуално


Съобщение на ДА „Архиви“
30.11.2020

На основание чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и чл. 10, т.1, т. 9, чл. 29 и чл. 36, ал. 6 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“ и във връзка с противоепидемичните мерки на територията на Р България, със Заповед № 189/30.11.2020 г. на председателя на ДА „Архиви“, се преустановява работата на всички читални в структурата на Държавна агенция „Архиви“ считано от 01.12.2020 г. до 21.12.2020 г.

Потребителите на архивна информация ще могат да получават справки на административната страница на агенцията, по електронните пощи и телефонните линии.


Достъп до Държавния фотоархив (1945−1991)
12.10.2018


Справки за трудов стаж
23.06.2018


виж всички
   В държавните архиви

Извършен ремонт в сградата на ДА – Сливен
24.11.2020

Съгласно решение на ДАА (заповед № 74/22.05.2020 г. на Председателя на ДАА) и участие в процедура за финансиране от фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика с проект „Подобряване условията на труд на служителите в териториалните поделения на Държавна агенция „Архиви“, в административната сграда на ОДА – Сливен бе извършен ремонт.
   В медиите


За изложбата „Дипломация през сърцата на два народа. 110 години дипломатически отношения между България и Испания“
17.11.2020


За изложбата "Крайграничният камък на България. 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)“
27.10.2020


виж всички