fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg

Сигнали за корупция


Национална научна конференция „Българските бежанци в Бургас и региона 1878–1945 г.“
03.10.2017

От 27 до 29 септември 2017 г. Бургас бе домакин на националната научна конференция „Българските бежанци в Бургас и региона 1878–1945 г.“. Изнесени бяха доклади в няколко направления – историческа динамика на бежанските процеси сред българите от 1878 до 1945 г., Бургаският регион – новият дом на българските бежанци, ролята на бежанците в живота на свободна България – политически, социални и икономически проблеми, етнодемографска характеристика на бежанците.

Съорганизатори и партньори на форума са: Регионален исторически музей – Бургас, Община Бургас, Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас и Тракийски научен институт – София.

Научен ръководител беше проф. дин Светлозар Елдъров. Участие взеха представители на БАН, университети, музеи, архиви и др.

От подбраните 31 доклада, в дните на конференцията бяха представени 28. Участието на архивната колегия беше активно: Йордан Мантарлиев (ЦДА) представи темата „Бежански и преселнически движения сред българите от Освобождението (1878) до края на Втората световна война (1945)“; Дарина Билярска (ЦДА) – „Документи за българските бежанци след Първата световна война в информационните системи на държавните архиви“; Десислава Лилова (ДА – Бургас) – „Съдбата на бежанците от Източна Тракия в спомени, съхранени в ДА – Бургас“; Станислава Костова (ДА – Бургас) – „Дейността на Македонските дружества в Бургас по документи, съхранени в ДА – Бургас“; Анастасия Тодорова (ДА – Бургас) – „Трудният път от Булгаркьой до Константиново (по спомени на бежанци и техните потомци, съхранени в Държавен архив – Бургас)“; Светлана Бъчварова и Станислав Главчев (ДА – Ямбол) – „Бежанци из Ямболско“; Радко Радев (ДА – Сливен) – „Разселването на бежанците от Македония и Тракия в Сливенско и мерките на държавните, местните и църковните власти за тяхното настаняване“. Модератор на третото заседание бе Данка Георгиева – директор на Дирекция „РДА” – Бургас.

Предстои отпечатването на научен сборник с докладите от конференцията, който да бъде представен официално в края на годината.>>