fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg

Сигнали за корупция


Представяне на „Политическа история на съвременна България. Сборник документи Т. ІІ (1948–1953)“
30.03.2018

На 29 март 2018 г. в изложбена зала „Архиви“ беше представен том 68 от поредицата на Държавна агенция „Архиви“ „Архивите говорят“ – „Политическа история на съвременна България. Сборник документи Т. ІІ (1948–1953)”, подготвен от проф. д-р Любомир Огнянов.

Председателят на Държавна агенция „Архиви” доц. д-р Михаил Груев обяви изданието, като акцентира върху ценната информация в него за учени, изследователи, студенти, както и за широката читателска аудитория. Японският учен Макото Кимура сподели спомени от съвместната си дейност с проф. д-р Любомир Огнянов. За обема и обхвата на документите, както и за тяхното значение говори главен експерт Йордан Мантарлиев. Редакционната работа по документалния сборник бе обект на внимание за Мирослав Коев – държавен експерт.


Проф. д-р Любомир Огнянов обстойно представи своята дейност по подготовката на сборника,  като отбеляза най-важните особености на документите в него и анализира значението им за читателите. Той благодари за ползотворното партньорство с  ДА „Архиви“, довело до издаването на мащабния труд.

>>