fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Държавен архив - Габрово уведомява потребителите на архивна информация
12.12.2019

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
 
Информираме Ви, че съгласно чл. 31, ал. 3 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“, в периода 2 – 31 януари 2020 г. включително читалнята на отдел „Държавен архив” – Габрово при дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново ще бъде ЗАТВОРЕНА поради провеждане на  ГОДИШНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ.

Поръчки за архивни документи от потребители на архивна информация ще се приемат до 20 декември 2019 г. включително и ще могат да бъдат използвани до последния работен ден на 2019 г.
 

>>