Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg

Сигнали за корупция


Съобщение
19.03.2021 - 01.04.2021

На основание Заповед № 76/19.03.2021 г. на Председателя на Държавна агенция „Архиви“, считано от 22.03.2021 г. до второ нареждане, се преустановена работата на всички читални в структурата на Държавна агенция „Архиви“.

Справки ще бъдат извършвани чрез електронните услуги, посредством административната интернет страница – www.archives.government.bg, електроните пощи на архивите или по телефон. Инцидентно потребители на архивна информация могат бъдат обслужвани само в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени.

Считано от деня на отваряне на читалните, се удължава валидността на издадените читателски карти със срока на преустановената работа на читалните.

>>