ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 

            І. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

 

            Йордан Христов Капсамунов е роден в с. Хан Аспарухово, Старозагорско на 30 декември 1907 г. Баща му Христо Желев Капсамунов е дребен земевладелец. Майка му е домакиня. Началното си образование получава в родното си село, а после учи в с. Оряховица, Старозагорско. Средно образование завършва в Старозагорската мъжка гимназия, след което продължава в Казанлъшкото педагогическо училище. За кратко време учителства и участва в политическите борби в района. От 1933 г. е студент в Медицинския факултет в Цариград, отдел ”Зъболекарство”. През 1936 г. се жени за Златка поп Ангелинова, но не прекъсва образованието си. Завършва го през 1937 г. От 1938 г. започва работа като зъболекар в родното си село. Същата година, на 19 април се ражда дъщеря му Христина.

След завръщането му в с. Хан Аспарухово, политическият живот и борбите на комунистическата партия продължава да го вълнуват. На 1 септ.1941 г. е арестуван и интерниран в лагера Ени кьой (Гърция), от където е освободен на 12 февр. 1942 г. През март 1944 г. е мобилизиран и изпратен като запасен зъболекар в ХХ трудова дружина в Беломорска Тракия в град Правище.

След 9 септ. 1944 г. е назначен за Околийски началник на Милицията, на която длъжност е до 30 септ. 1945 г. Основния му трудов стаж преминава в структурите на Околийския и Градския народен съвет и като заместник-директор в Азотно-торовия завод (АТЗ), Стара Загора. През 1950–1952 г. е генерален консул на България в Цариград.

Йордан Капсамунов е един от най-дългогодишните и най-успешни кметове на Стара Загора. Той управлява града в продължение на три мандата (23 дек. 1952 – 12 февр. 1956 г., 22 февр. 1956 – 5 апр. 1959 г., 5 апр. 1959 – 7 март 1962 г.). Многобройни са инициативите, реализирани през този 10-годишен период в различни области на обществения, икономическия и културния живот на града. През първия мандат започва строителството на главен водопровод за Стара Загора от района на с. Дунавци – открит на 11 декември 1955 г. Изградена е канализационна мрежа в града. Разгръща се активна дейност по благоустрояване на улиците. Изградени са нови паркове, летен театър, зоокът, спортни игрища и площадки. Работи се по преустрояването на Старозагорските минерални бани с оглед превръщането им в курортна и вилна зона на града. Започва широко жилищно строителство. Изграден е хотел „Верея”

Управляваната от Капсамунов Община има добри постижения в областта на спортното строителство. Строи се хиподрумът, бетонира се колодрумът. През 1955 г. започва строителството на стадиона.

Значителни инвестиции се влагат през трите мандата в обновяване базата на културните институции. През 1955–1956 г. са построени Лятното кино и Летният театър на Аязмото, ремонтирани са Драматичният театър „Гео Милев” и читалищата „Климент Охридски” и „Съгласие”, надстроено е читалище „Родина”. Сградата на бившето еврейско училище е преустроена и на 3 април 1955 г. там е открита Окръжната библиотека. Открити са къщата-музей „Гео Милев”, Художествената галерия, нова експозиция на Историческия музей, Обсерваторията, Кукленият театър. Преустроени са халите, радиото, пощата. Изградена е телевизионната кула.

Изградени са нови училища – Пето основно училище и Ветеринарният техникум. Открити са Институтът за усъвършенстване на учители и Народната астрономическа обсерватория.

През 1954 г. е построена аерогара Стара Загора.

По инициатива на кмета е изработен първият герб на Стара Загора. Приет е правилник за връчване званието „Почетен гражданин на Стара Загора”.

През 1959 г. започва строителството на Азотно-торовия завод. През февруари 1962 г. на проведените избори за Градски и Окръжен народни съвети кандидатурата на Йордан Капсамунов за председател на Градския народен съвет не е утвърдена. Назначен е за заместник-директор на АТЗ. На 23 февруари 1963 г. е официалното откриване на завода. В началото на 1963 г. Й. Капсамунов се пенсионира.

Удостояван е с редица държавни и правителствени награди: ордени НРБ – І, ІІ, ІІІ степен; „9-ти септември” – І, ІІ, ІІІ степен. По случай 80-годишнината му е награден с орден „Георги Димитров”. През 1986 г. получава званието „Почетен гражданин на Стара Загора”.

Умира на 27 октомври 1991 г.

 

Златка Ангелова Капсамунова e родена на 13 май 1910 г. в Стара Загора в семейството на Ангел и Рашка Ангелинови. Баща й работи като учител, а впоследствие става свещеник. Майка й дълго време е учителка в с. Михайлово, а след смъртта на съпруга си започва работа като чиновничка в Градския съд. Основното си образование получава в Стара Загора. После продължава да учи в Девическата гимназия в Стара Загора, а по-късно в Педагогическия институт в Пловдив.

Началото на учителската й кариера е в училището в с. Цар Аспарухово, където се среща с бъдещия си съпруг Йордан Капсамунов. Гонена заради комунистическите идеи, които изповядва в единомислие със съпруга си, често е принудена да работи като учителка в различни села: Горно Ботево, Маджерито, Оряховица и др. Едва през 1947 г. е назначена за учителка в Стара Загора. Започва работа във Втора прогимназия (сега СОУ „Христо Ботев”) и преподава български език и история. По-късно е зам.-директор на училището.

През 1950 г. заминава със съпруга и дъщеря си за Истанбул, където той е генерален консул в продължение на 2 години.След завръщането си в Стара Загора отново започва работа във Втора мъжка гимназия, а през 1953 г. е назначена за зам.-директор на новосъздаденото Пето средно училище (сега Пето основно училище „Митьо Станев”). По-късно е преместена в Образцовата прогимназия (сега Второ основно училище “П. Р. Славейков), където се пенсионира през 1960 г.

Активно участва и в обществено-политическия живот на града. Член е на БКП, участва в движението на жените, ОФ и учителския профсъюз.

            Умира на 1 март 1979 г. в Стара Загора.

 

Христина Йорданова Станева (Капсамунова) е родена на 19 април 1938 г. в Стара Загора. Започва училище през 1945 г. в с. Хан Аспарухово, а после продължава образованието си в училище “Любен Каравелов”, Втора прогимназия и Второ средно девическо училище, Стара Загора. След заминаването на баща й за Истанбул няколко месеца учи там в българско училище, но й е трудно да свикне с преподаването на турски език. Шести клас завършва като частна ученичка, а седми клас в Образцовата прогимназия – Стара Загора.

През 1952 г. е приета в Езиковата гимназия в Ловеч. След завършването й през 1957 г. е приета в Софийския университет, специалност “Английска филология”. По време на следването си – 1960 г. посещава летен курс в Лондонския университет. Софийския университет завършва през 1962 г.

Постъпва като учителка през 1962 г. в Четвърто средно училище “Христо Ботев”, Стара Загора, , където работи 3 години. Тя е първата учителка по английски език в града.

През 1965 г. се омъжва за Стефан Добрев Станев. Същата година е назначена в създадената тогава Гимназия с преподаване на руски език ”Максим Горки” в града.

Изпратена е на 6-месечна специализация в САЩ през 1970 г. Обучението преминава във Вашингтон, в Тексаския университет и в училищата в гр. Евънсвил, щата Индиана.

Като зам.-директор на Гимназия с преподаване на руски език ”Максим Горки” е назначена през 1973 г. След раждането на дъщеря й Катерина на 13 авг. 1973 г. , поради излизането й в отпуск по майчинство, прекъсва работа за 3 години. От 1976 г. до 1987 г. е директор на гимназията. На 2 пъти е изпращана на квалификационни курсове в СССР (Москва – 1981 г., и Ленинград – 1985 г.). През 1987 г. е преместена в Гимназията с преподаване на френски език “Ромен Ролан” като зам.-директор по учебната част. Последните 2 години от стажа си работи отново като учителка. Пенсионира се на 31 август 1993 г. След пенсионирането си продължава да работи като води курсове по английски език към Съюза на учените, Института за подготовка и квалификация на учители и училище “Европа”, Стара Загора.

Занимава се активно с обществена дейност. Заема следните изборни длъжности: секретар на учителско комсомолско дружество, секретар на профкомитета на Съюза на учителите, секретар на ППО на БКП.

Отличена е с орден “Кирил и Методий” – І степен през 1985 г., и с наградата “Анастасия Тошева” за значителен принос към образованието в Стара Загора през 1984 г.

 

ІІ. ИСТОРИЯ НА ФОНДА

 

Документите от семеен фонд №1787 са предадени в Държавен архив – Стара Загора през 2008 г. и 2009 г. от Христина Станева като дарение. Настоящото постъпление е първо по ред и съдържа 108 архивни единици за периода 1921–2009 г. с обем 0,72 л. м. Най-разнообразни са документите на баща й: биографични, от служебната и обществената му дейност, от творческата дейност, кореспонденция и визитни картички от видни за времето личности. Интересен е албумът, който отразява историята на семейството до неговия най-млад член – правнука Даниел Кринг. По-малко по обем са документите на майка й: биографични, от служебната и обществената й дейност и няколко писма до съпруга й. Сред документите на Христина Станева интерес представляват документите, издадени от Лондонския и Тексаския университет, спомените за специализацията там, писмата от дъщеря й, от колегите от чужбина, от бившите ученици и разработките на открити уроци.

Физическото състояние на документите е добро.

Експертизата и научно-техническата обработка е извършена в архива. При подреждане на архивните единици в някои раздели от класификационната схема хронологията е нарушена, за да има последователност на документите по значимост и тематика.

През 2008 г. в библиотеката на архива е заведена книгата на Йордан Капсамунов “Спомени на Йордан Капсамунов”.