Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Проект „Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи, за целите на автоматизиран обмен на информация и данни“
11.12.2014

Съгласно одобрен от УО на ОПАК график на планираните поръчки по ЗОП, по Проект № 14-32-27/30.10.2014 „Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи, за целите на автоматизиран обмен на информация и данни“ предстои избор на външен експерт за разработване на тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка за провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител по дейност 1-7- 2083,33 лв. без ДДС за директно договаряне.

>>