Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Избор на одитор по проект „Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи, за целите на автоматизиран обмен на информация и данни“
17.12.2014

Съгласно одобрен от УО на ОПАК график на планираните поръчки по ЗОП, по Проект № 14-32-27/30.10.2014 “Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи, за целите на автоматизиран обмен на информация и данни” предстои избор на одитор по бюджетно перо 5.4 “Разходи за одит” – 4000 лв. без ДДС  за директно договаряне.


>>