Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви“ започна работа по проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
27.05.2015

От 27 април 2015 г. Държавна агенция „Архиви“ започна работа по проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“ с рег. договор № 24-10-М4-107 /27.04.2015 г., по програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” на Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с програмен оператор Министерство на културата.
Основната цел на проекта е популяризиране на културното наследство, съхранявано в НАФ, представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство, чрез организиране на изложба, дигитализирана и мултимедийно представена в ЦДА и шестте регионални дирекции на ДАА в страната.

>>