Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Начална пресконференция по проект: „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
04.09.2015

       Държавна агенция „Архиви“  ви кани на 10 септември (четвъртък) 2015 г. от 11.00 ч. в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви“, ул. „Московска“ 5, София на начална пресконференция по повод стартиралия проект: „Експресионизмът. Вечният танц на живота“ с рег. договор №: 24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

     Основната цел на проекта е популяризиране на културното наследство, част от Националния архивен фонд, представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство чрез организиране на изложба, дигитализирана и мултимедийно представена в централните и шестте регионални дирекции на Държавна агенция „Архиви“ в страната и в Кралство Норвегия като страна донор.

     Идеята за проекта е вдъхновена от честването на 150-годишнината от рождението на норвежкия художник Едвард Мунк (1863‒1944) – един от най-влиятелните художници експресионисти от ранния ХХ век. Заглавието на проекта е заимствано от името на голям цикъл произведения, които той създава. Много български художници са повлияни от стила и темите на Мунк.

     Настоящият проект се базира на изследването на влиянието на експресионизма като стил в развитието на българското изобразително изкуство. С художествена изложба и чрез други събития ще бъде представено и широко популяризирано българското културно наследство, съхранено във фондовете на Държавна агенция „Архиви“ и произведения от съвременни художници, създаващи изкуство, диалогично с експресионизма.
 
За повече информация:
тел.: 02/ 94 00 175

>>