Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Новини по проекти


             
 
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за огласяване резултатите от изпълнението на проект „Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви”
05.11.2013
>>
Работни срещи по дейност 4 по проект “РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА УСЪВЪРШЕНСТВАНА ПОЛИТИКА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
18.06.2013
>>
Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-34 от 31.01.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки
31.01.2013
>>
Встъпителна пресконференция по повод стартиралия проект: „Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви” по Оперативна програма „Административен капацитет"
21.01.2013
>>
Проект “РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА УСЪВЪРШЕНСТВАНА ПОЛИТИКА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
01.10.2012
>>