fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Новини по проекти


             
 
 
Пресконференция по повод старта на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”
27.06.2012
>>
Обществени поръчки за изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви"
24.02.2012
Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви" Обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ за изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви">>