fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Новини по проекти


             
 
 
Заключителна пресконференция по проект
30.11.2015
“Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)”>>
Пресконференция по повод старта на проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване,чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и
22.07.2014
>>
Държавна агенция „Архиви” отправя покана по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
13.05.2014
до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: “Изготвяне на задание за разработване, тестване и внедряване на нова функционалност към ИСДА за предоставяне на е-услуги по проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)” >>