Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ЗА КОНТАКТИ  адрес; e-mail телефон
     
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ София 1000,
ул. „Московска № 5
daa@archives.government.bg
 
ДЕЛОВОДСТВО: delovodstvo@archives.government.bg (02) 94 00 117
Факс: (02) 980 14 43
     
ДИРЕКЦИЯ
„ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ
:
София 1000,
ул. Московска № 5
 
Информация за специализираните услуги:   (02) 94 00 150;
(02) 94 00 146;
(02) 94 00 147
Едно гише“    (02) 94 00 157
Научна читалня №100 „Акад. Иван Дуйчев“ chitalnia100@archives.government.bg (02) 94 00153
Читалня № 103 за граждански справки   (02) 94 00 157
Читалня № 313 за микрофилми   (02) 94 00 140
     
ДИРЕКЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ
:
Велико Търново 5000, 
ул. „Христо Ботев № 21, п.к. 90
 dvia@archives.government.bg
центр.: (062) 616950
     
Обща информация за специализираните услуги:   тел./факс (062) 635873
Читалня   (062) 616 921
 
ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – БУРГАС
Отдел „Държавен архив“ – Бургас Бургас 8000,
ул. „Проф. Яким Якимов“ № 7 burgas@archives.government.bg
(056) 860 224
Отдел „Държавен архив“ – Сливен Сливен 8800,
бул. „Хаджи Димитър“ № 41
sliven@archives.government.bg
(044) 689 133
Факс: (044) 686 723
Отдел „Държавен архив“ – Стара Загора Стара Загора 6000,
ул. „Ген. Гурко“ № 81
st.zagora@archives.government.bg
(042) 659 052
Отдел „Държавен архив“ – Ямбол Ямбол 8600,
ул. „Ж. Папазов“ № 24
yambol@archives.government.bg
(046) 663 369
Факс: (046) 663 367
   
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА  
Отдел „Държавен архив“ – Варна Варна 9000,
ул. „Преслав“ № 52
varna@archives.government.bg
(052) 617 931
Факс: (052) 646 472
Отдел „Държавен архив“ – Добрич Добрич 9300,
ул. „Славянска“ № 26
dobrich@archives.government.bg
(058) 602 077
Факс: (058) 602 077
Отдел „Държавен архив“ – Търговище Търговище 7700,
ул. „Клисура“ № 5
targovishte@archives.government.bg
(0601) 63 778
Факс: (0601) 63 778
Отдел „Държавен архив“ – Шумен Шумен 9700,
ул. „Цар Калоян“ № 18
shumen@archives.government.bg
(054) 877 597
 
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Отдел „Държавен архив” – Велико Търново  Велико Търново 5000, ул. „Читалищна“ № 2
v.tarnovo@archives.government.bg
(062) 601 884
Факс: (062) 621 730
Отдел „Държавен архив” – Габрово Габрово 5300,
ул. „Чардафон“ № 17
gabrovo@archives.government.bg
(066) 804 634
Факс: (066) 803 569
Отдел „Държавен архив” – Разград Разград 7200,
ул. „П. Р. Славейков“ № 1
razgrad@archives.government.bg
(084) 66 23 28
Факс: (084) 66 23 28
 Отдел „Държавен архив”– Русе Русе 7005,
бул. „Липник“ № 38
ruse@archives.government.bg
(082) 662 328
Факс: (082) 841866
Отдел „Държавен архив” – Силистра
 
Силистра 7500,
ул. „Ген. Скобелев“ № 5
silistra@archives.government.bg
(086) 822 227

 
 
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – МОНТАНА
Отдел „Държавен архив” – Видин Видин 3700,
ул. „Княз Борис І“ № 27
vidin@archives.government.bg
(094) 600 268
Факс: (094) 600283
Отдел „Държавен архив” – Враца
 
Враца 3000,
ул. „Антим І“ №  8
vratsa@archives.government.bg
(092) 471 089
 Факс: (092) 626 121
Отдел „Държавен архив” – Ловеч Ловеч 5500,
ул. „Търговска“ № 24
lovech @archives.government.bg
(068) 604 271
 
Отдел „Държавен архив” – Монтана Монтана 3400,
бул. „Трети март“ № 38
montana@archives.government.bg
 
(096) 301 105
Отдел „Държавен архив” – Плевен Плевен 5800,
ул. „Стоян Заимов“ № 3
pleven@archives.government.bg
(064) 827 937
Факс: (064) 823 783
     
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – ПЛОВДИВ
Отдел „Държавен архив” – Кърджали Кърджали 6600,
ул. „Софроний Врачански“ № 3
kardzhali@archives.government.bg
(0361) 62 778
 
Отдел „Държавен архив” – Пазарджик Пазарджик 4400,
ул.”Св. Иван Рилски“ №  5
pazardzhik@archives.government.bg
(034) 444 432
Факс: (034) 444 432
Отдел „Държавен архив” – Пловдив Пловдив 4000,
ул. „Кракра“ № 9–11
plovdiv@archives.government.bg
(032) 267 059
Факс: (032) 632 233
Отдел „Държавен архив” – Смолян Смолян 4703,
бул. „България“ № 78 smolyan@archives.government.bg
 
(0301) 63 284
Отдел „Държавен архив” – Хасково Хасково 6300,
пл. „Свобода“” № 5
haskovo@archives.government.bg
(038) 622 625
 
     
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – СОФИЯ
Отдел „Държавен архив” – Благоевград Благоевград 2700,
ул. „Арсений Костенцев“ № 2
blagoevgrad@archives.government.bg
(073) 885 435
 Факс: (073) 885 434
Отдел „Държавен архив” – Кюстендил Кюстендил 2500,
ул. „Райна Цанева“ № 6, ет. ІІ и ІІІ
kyustendil@archives.government.bg
(078) 524 304
Факс: (078) 523 463
Отдел „Държавен архив” – Перник Перник 2300,
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“  № 1
pernik@archives.government.bg
(076) 603 273
Отдел „Държавен архив” – София София 1000,
ул. „Московска“ № 5
sofia@archives.government.bg
(02) 940 01 44
Факс: (02) 980 14 43

За информация по Закона за достъп до обществена информация:
тел.: 02 94 00 168; 
        02 94 00 201
Работно време на администрацията: от 9.00 до 17.30 ч., с прекъсване от 12.30 до 13.00 ч.
Ред за достъп до обществена информация по ЗДОИ 


Работно време на читалните на държавните архиви за обслужване на граждани:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване (съгласно Заповед № 126/29.08.2017 г. на председателя на ДАА).

В случаите, когато в края на работното време има потребители в служебните помещения,
работата продължава до приключване на тяхното обслужване.

Научната читалня № 100 „Акад. Иван Дуйчев“ на Централен държавен архив работи с удължено работно време – от 9.00 до 18.30 ч. (съгласно Заповед № 59/07.04.2017 г. на председателя на ДАА).