Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


20000001Габровофонд 131Kопис 2а.е. 19лист 30-40
Снимки от къщата на Иван Хаджиберов и на стаята в която е пренощувал цар Фердинанд І на 23 септември 1908 г. при престоя му в Габрово, след обявяване Независимостта на България. След 1980 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
20000017Габровофонд 205Kопис 1а.е. 47лист 1
Писмо от Христо Костадинов до Никола Чушков с информация за избирането от ІІІ Велико Народно събрание на 29 октомври 1886 г. на Валдемар Датски за български княз. 29 окт. 1886 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000019Габровофонд 2Kопис 2а.е. 36лист 251
Донесение от околийския полицейски инспектор в Севлиево до областния полицейски инспектор в Плевен, във връзка с посрещането от народа и политическите среди на вестта за раждането на престолонаследника Н. Ц. Височество Симеон Княз Търновски. 27 юни 1937 г.

20000022Габровофонд 746Kопис 5а.е. 7лист 1
Снимка на д-р Константин Стоилов. [1892 г.]

20000023Габровофонд 780Kопис 1а.е. 87лист 1
Снимка на княз Фердинанд с военни от свитата му: м-р Петър Марков, м-р Никола Антикаров, м-р Константин Паница, м-р Димитър Вълнаров, м-р Петър Тантилов, ген. Сава Муткоров, м-р Никола Бочев, м-р Христо Попов, м-р Георги Агура, подп. Рачо Петров, м-р Стефан Паприков, м-р Михаил Савов, м-р Върбан Винаров, м-р Христо Петрунов, подп. Г. фон Добнер. [1888 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
20000024Габровофонд 746Kопис 1а.е. 37лист 1
Снимка на Тодор Бурмов – първият министър-председател след 1878 г. [1879 г.]

20000025Габровофонд 578Kопис 1а.е. 62лист 1
Снимка на Драган Цанков – министър председател на България (от 7 април до 10 декември 1880 г. и от 19 септември 1883 г. до 11 юли 1884 г.). [1879 г.]

20000030Габровофонд 746Kопис 5а.е. 67лист 1
Снимка на Лазар Паяков – министър на финансите (1903–1908 г.). [1908 г.]

20000042Габровофонд 309Kопис 2а.е. 1лист 1
Свидетелство за зрелост на Стефана Попиванова (Стефана Богдан Генчева) от Девическа гимназия „Княгиня Евдокия“ – Русе. 29 юни 1905 г.

20000043Габровофонд 309Kопис 2а.е. 2лист 1
Царски указ за удостояване на Стефана Богдан Генчева с почетен знак „За насърчение към човеколюбие“ III степен. 16 февр. 1938 г.

20000044Габровофонд 309Kопис 2а.е. 3лист 1
Некролог от близките на Стефана Богдан Генчева за 40 дни от смъртта й. 20 дек. 1978 г.

20000045Габровофонд 309Kопис 2а.е. 4лист 1-3
Спомен на Йордана Цв. Маркова за Стефана Б. Генчева, председателка на дружество „Майчина грижа“ – Габрово и биографична справка за нея. 22 септ. 1994 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
20000046Габровофонд 309Kопис 2а.е. 5лист 1
Писмо от Мария Семерджиева – Габрово, до Любен Богданов – София, син на Стефана Богдан Генчева, с молба за предоставяне на документи за изложба по повод предстоящото честване на 125 години от основаване на дружество „Майчина грижа“ – Габрово. 20 юни 1994 г.

20000047Габровофонд 309Kопис 2а.е. 9лист 1
Снимка на Стефана Богдан Генчева и ръководството на дружество „Майчина грижа“ – Габрово с участници в детска здравна изложба. Дек. 1926 г.

20000048Габровофонд 309Kопис 2а.е. 9лист 2
Снимка на Стефана Богдан Генчева сред група ученички от Априловската гимназия. [1928 г.]

20000049Габровофонд 309Kопис 2а.е. 9лист 3
Снимка на безплатната ученическа трапезария, организирана от дружество „Майчина грижа“ – Габрово. [1930 г.]

20000050Габровофонд 309Kопис 2а.е. 10лист 1
Снимка на членуващите в Женското дружество „Майчина грижа“ – Габрово с председателката Стефана Богдан Генчева и дарителите х. Радка и Пенчо Семови. 1930 г.

20000051Габровофонд 309Kопис 2а.е. 10лист 3
Ръководството на Женско дружество „Майчина грижа“ – Габрово пред сградата на дружеството. 1935 г.

20000052Габровофонд 309Kопис 2а.е. 11лист 1
Снимка на Радка Пенчо Семова и Стефана Богдан Генчева пред сградата на Женско дружество „Майчина грижа“ – Габрово. 1935 г.

20000053Габровофонд 309Kопис 2а.е. 11лист 2
Снимка на Радка Пенчо Семова, Стефана Богдан Генчева и др. на вилата на Пенчо Семов – Габрово. 1939 г.

20000054Габровофонд 309Kопис 2а.е. 12лист 1-3
Снимки от честването на 70-годишният юбилей на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ и 30-годишната обществена дейност като председателка на дружеството на Стефана Богдан Генчева с присъствието на дядо владика Софроний от Търново. 21 ноем. 1939 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
20000055Габровофонд 309Kопис 2а.е. 14лист 1
Снимка на семейство Стефана и Богдан Генчеви с приятелите им – Цанка и д-р Христо Иванови (отляво), Янсера и Пенчо Цокеви. [1916 г.]

20000056Габровофонд 309Kопис 2а.е. 15лист 2
Снимка на Стефана Богдан Генчева с внучките си Албена и Стефана. апр. 1961 г.

20000057Габровофонд 309Kопис 2а.е. 15лист 3
Снимка на Стефана Богдан Генчева. 4 юни 1977 г.

20000058Габровофонд 309Kопис 1а.е. 23лист 1
Снимка на Стефана Богдан Генчева, председателка на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово. 1922 г.

20000059Габровофонд 309Kопис 1а.е. 25лист 1
Снимка на членове на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово, сред които Стефана Богдан Генчева и Пенчо Семов. 1940 г.

20000060Габровофонд 309Kопис 1а.е. 24лист 2
Снимка на дружествения дом на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово. 1942 г.

20000061Габровофонд 309Kопис 1а.е. 27лист 2
Снимка – изглед на бившия дружествен дом на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово и едноименното кино. 1997 г.

20000062Габровофонд 309Kопис 1а.е. 8лист 1-2
Писмо от настоятелките на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово до членовете на Габровската градска община с молба да се отмени решението на общината, забраняващо събирането на доброволни помощи от гражданите за издържането на девическия пансион от дружеството. 16 окт. 1871 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
20000063Габровофонд 309Kопис 1а.е. 1лист 1
Устав на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово. 1921 г.
  виж всички 22 изображения на документа        
20000064Габровофонд 309Kопис 1а.е. 13лист 1-2
Спомен от Йордана Цв. Маркова по случай 125-годишнината от създаването на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово, за дейността на настоятелството на дружеството до 9 септември 1944 г. 16 юни 1995 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000065Габровофонд 309Kопис 1а.е. 12лист 1-14
Спомени на В. Лазарова, Кина Камбурова, М. Картункова, М. Кожухарова, Ст. Б. Генчева и Хр. Михайлов за участие на жените в социално-политическия живот на Габрово 1869–1944 г. 26–28 авг. 1957 г.
  виж всички 18 изображения на документа        
20000066Габровофонд 717Kопис 3а.е. 1лист 1
Снимка на Васила Пинтева (монахиня Феврония). 3 апр. 1905 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000067Габровофонд 717Kопис 3а.е. 2лист 4
Свидетелство на Васила Пинтева (монахиня Феврония) за завършване на Габровското основно училище през учебната 1893/1894 година. 16 юни 1894 г.

20000068Габровофонд 717Kопис 3а.е. 3лист 1
Продавателен акт, с който монахиня Феврония (Васила Пинтева) получава право да ползва килия в Девически манастир „Св. Благовещение“ – Габрово. 15 февр. 1911 г.

20000069Габровофонд 717Kопис 3а.е. 5лист 1-3
Писмо, писано вероятно от Мария Пинтева до отец Иларион, в което описва лошото отношение към сестра й – монахиня Феврония, в Габровския девически манастир. [1940 г.]
  виж всички 5 изображения на документа        
20000070Габровофонд 717Kопис 3а.е. 9лист 1
Писмо от монахиня Феврония (Васила Пинтева) до неизвестен кореспондент със сведения за живота в манастира. [1940 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
20000071Габровофонд 717Kопис 3а.е. 10лист 2
Писмо от неизвестна монахиня до монахиня Феврония за здравословното й състояние. 4 юли 1884 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000072Габровофонд 717Kопис 3а.е. 14лист 1-2
Писма от игуменката на манастира „Свето Благовещение“ до монахиня Феврония (Васила Пинтева) да се яви пред Духовния епархийски съвет в Търново. 8 ноем. 1919 – 12 авг. 1920 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000073Габровофонд 717Kопис 3а.е. 15лист 1-2
Молба от монахиня Феврония (Васила Пинтева) до председателя на Жилищния съд в гр. Габрово да й се върне неправилно отнетата килия в Габровския девически манастир. [1940 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
20000074Габровофонд 717Kопис 3а.е. 23лист 1-2
Писмо от сестра Магдалина Каплунова (Киев) до монахиня Зиновия, учителка в Габрово, с благопожелания и сведение, че изпраща един свой портрет (снимка) за спомен. 7 юни 1871 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
20000075Габровофонд 717Kопис 3а.е. 24лист 1-4
Реч на монахиня Зиновия, учителка от Габрово, при откриване на Габровското [девическо] училището. 1860 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
20000076Габровофонд 717Kопис 4а.е. 8лист 1
Некролог на Мария Пинтева. 19 авг. 1965 г.

20000077Габровофонд 717Kопис 4а.е. 9лист 1-2
Писмо от Гана Пинтева до дъщеря й Мария Пинтева от личен характер, със сведения за сестрите й Васила (монахиня Феврония) и Райна, и Христо Гъдев, завещал 10 000 лв. за старопиталище. [1936 г.]
  виж всички 4 изображения на документа        
20000078Габровофонд 717Kопис 4а.е. 2лист 20
Благодарствено писмо от уредничката на музея при Габровския девически манастир до Мария Пинтева за подарени от нея документални материали. 15 авг. 1957 г.

20000079Габровофонд 717Kопис 4а.е. 23лист 1-2
Писмо от Института по история на Българската комунистическа партия до Мария Пинтева, в отговор на изпратено от нея писмо с искане за установяване на прозхода му със заключение, че приложеното писмо не е подписано от политика Димитър Благоев [Дядото]. 1 окт. 1867 г. – 9 дек. 1961 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000080Габровофонд 717Kопис 4а.е. 40лист 1-2
Молба от Мария Пинтева до министъра на земеделието и народното просвещение да бъде отличена, като основателка на първата в България селска ученическа трапезария в с. Боженци, Габровско. 1940 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
20000082Габровофонд 670Kопис 1а.е. 96лист 1
Списък на починалите дарители на габровските училища, изготвен от настоятелството на Габровското училище. 18 март 1872 г.

20000084Габровофонд 5Kопис 1а.е. 15лист 5-7
Пълномощно от настоятелите на габровските училища, дадено на Евлоги Георгиев, за събиране на сумите, завещани от Пенчо Ралчев и братя Килифареви. 20 май 1891 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
20000093Габровофонд 746Kопис 1а.е. 140лист 1-3
Ръкописен вестник „Гега”, издаван 1872–1873 г. 1872 г. – ян. 1873 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000098Габровофонд 746Kопис 5а.е. 10лист 1
Снимка на семейството на Михо Е. Каролев, включително и на сина му – Райчо Каролев (правия в средата), след завръщането му от Русия, като учител в Габровската гимназия. 1872 г.

20000100Габровофонд 746Kопис 5а.е. 14лист 1
Снимка на архиепископ Йосиф Соколски в Русия. [1872 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
20000101Габровофонд 746Kопис 5а.е. 23лист 1
Снимка на Продан Тишков Чардафон, с автограф. 1 септ. 1888 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000102Габровофонд 746Kопис 5а.е. 29лист 1
Снимка от тържественото погребение на костите на Васил Евстатиев Априлов в двора на Априловската гимназия – Габрово. 4 окт. 1897 г.

20000103Габровофонд 746Kопис 5а.е. 38лист 1
Снимка на Ганчо Гаврилов – търговец от Габрово. 7 дек. 1884 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000104Габровофонд 746Kопис 5а.е. 51лист 1, 4
Снимки на Петър Кутев – габровски търговец, живял в Букурещ, пълномощник на Габровското училищно настоятелство и съпругата му. [1882 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
20000105Габровофонд 746Kопис 5а.е. 53лист 1
Снимка на Димитър Г. Андрейчин – адвокат от Габрово. [1882 г.]

20000106Габровофонд 746Kопис 5а.е. 66лист 1, 4-5
Снимки от първата експедиция по стъпките на четата на Цанко Дюстабанов в с. Батошево, Севлиевско и Ново село (дн. град Априлци), организирана от Христо Гъбенски и с участието на бивши въстаници. 1900 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
20000107Габровофонд 746Kопис 5а.е. 116лист 1
Снимка от честване годишнината от въстанието на Капитан дядо Никола с участие на поборници. [1926 г.]

20000108Габровофонд 746Kопис 5а.е. 121лист 1
Снимка на Анастасия Тошева (1837–1919 г.) – първата българка изпратена да учи педагогика в Русия (Одеса). Известно време е учителка в Габрово (1875 г.). [1875 г.]

20000109Габровофонд 746Kопис 5а.е. 131лист 1
Снимка – изглед от старо Габрово. 1899 г.

20000110Габровофонд 746Kопис 5а.е. 132лист 1
Снимка на стария Конашки мост. 23 апр. 1900 г.

20000112ГабровоЧП 999лист 46
Завещание на Денчо, Цоню и Дянко Видимлиеви за дял от воденица в полза на Габровското училище, в изпълнение волята на техния баща Илия Цонев Видимлиев. 1 ян. 1875 г.

20000115Габровофонд 570Kопис 1а.е. 13лист 3-4
Тапия за вледеене на празно място като пасбище (мера) в габровската махала Хандък, от колиби – Саботковци, Кметовци, Семерджиите и Стойчо Лазаров, с приложен превод на български език. 1795 г., 6 юни 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000116ГабровоЧП 999лист 77
Пълномощно, дадено от габровските жители на поп Стефан Станимеров (Станимиров), Георги Д. Хесапчиев, Денчо Ил. Видимлиев и др., за да подадат пред търновския каймакамин прошение за довършване сградата на новото училище (гимназията). 26 апр. 1872 г.

20000117Габровофонд 5Kопис 1а.е. 34лист 1
Писмо от военния началник на Габровски окръг до председателя на Градския управителен съвет за осигуряване на помещения за болница в къщата на Нено Ямантиев и за складове в училището на отец Неофит. 12 март 1878 г.

20000118Габровофонд 746Kопис 1а.е. 35лист 1
Писмо от габровския окръжен началник до Янко Арнаудов с известие, че е назначен за помощник-кмет на Габрово, а за кмет е назначен – Димитър Цветков [Мичковец]. 19 септ. 1879 г.

20000119Габровофонд 5Kопис 4а.е. 7лист 2-24
Рапорт на д-р Стефан Бончев, геолог, до габровския кмет Илия Кожухаров, за водоснабдяването на Габрово – геологично и хидрологично проучване. 30 дек. 1923 г.
  виж всички 23 изображения на документа        
20000120Габровофонд 5Kопис 3а.е. 86лист 14-20
Изложение на Габровския градски общински съвет до членовете на Габровската популярна банка по искания заем от 2 млн. лв. за довършване на водоснабдяването и откриване на общинска аптека в Габрово. 12 февр. 1931 г. [1940–1944 г.]
  виж всички 12 изображения на документа        
20000121Габровофонд 5Kопис 4а.е. 29лист 1-5
Албум със снимки на обекти, строени и ремонтирани от Габровската градска община. [1940–1944 г.].
  виж всички 5 изображения на документа        
20000123Габровофонд 807Kопис 1а.е. 273лист 9, 11
Снимки на ДЕЦ „Грамадата” – Габрово (от входа и към река Янтра), с технически ръководител арх. Никола Гръблев. 1926 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000124Габровофонд 578Kопис 1а.е. 64лист 1
Снимка на членовете на Севлиевския окръжен съвет. [1890 г.]

20000125Габровофонд 6Kопис 1а.е. 5лист 117-119
Протокол от заседание на Севлиевския градски общински съвет с решение да се изпрати телеграма до председателя на Народното събрание и до министър-председателя с молба да не се закрива Севлиевски окръг поради неблагоприятни последици, които биха последвали от това. 13 дек. 1893 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
20000126Габровофонд 5Kопис 3а.е. 19лист 2
Снимка на Христо Драганов – опълченец, училищен инспектор, кмет (1893–1894, 1909–1912 г.), окръжен управител, главен инспектор по индустрията – София и дарител. [1920 г.]

20000127Габровофонд 746Kопис 7а.е. 6лист 2
Пощенска картичка с изглед от главната улица в Севлиево. [1910 г.]

20000128Габровофонд 630Kопис 1а.е. 188лист 6
Пощенска картичка с изглед към каменния мост на р. Росица и боровата гора край Севлиево. 28 март 1927 г.

20000129Габровофонд 6Kопис 2а.е. 8лист 2
Типов проект на Севлиевското градско общинско управление за изграждане на къщи за бедни бездомни семейства. 1923 г.

20000130Габровофонд 524Kопис 3а.е. 142лист 3
Пощенска картичка с изглед към каменния мост над р. Росица в Севлиево по време на строителството му. [1920 г.]

20000131Габровофонд 578Kопис 1а.е. 63лист 1
Снимка на Марин Хаджиколев Конов – народен представител, секретар на общината, кмет (1887–1892), околийски управител и съдебен следовател при различни правителства. [1900 г.].

20000132Габровофонд 2Kопис 1а.е. 85лист 1
Телеграма на севлиевския околийски управител до Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВНРЗ), министър-председателя и др., с известие за катастрофалното наводнение на 28 срещу 29 юни 1939 г. в Севлиево и околията. 29 юни 1939 г.

20000133Габровофонд 2Kопис 1а.е. 85лист 51
Постановление на Министерския съвет от 1 юли 1939 г., с мерки за подпомагане на пострадалите от наводнението в Севлиево. 3 юли 1939 г.

20000134Габровофонд 1Kопис 1а.е. 154лист 44
Позив на Гражданския комитет в Габрово за събиране помощи за пострадалите от наводнението в Севлиевско. Юли 1939 г.

20000136Габровофонд 853Kопис 1а.е. 107лист 2
Договор на х. Димитър Хаджиганчев с началника на І-ва Софийска пеша батарея за доставка на хляб за войниците в Самоков и Дупница. 1881 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
20000137Габровофонд 7Kопис 1а.е. 7лист 65-66
Протокол на Градското общинско управление – Дряново, за именуване на читалището на името на дарителя Максим Райкович. 11 юли 1896 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000138Габровофонд 7Kопис 1а.е. 13лист 37-39
Протокол на Градско общинско управление – Дряново, с решение да се украси града по случай преминаването на Негово Императорско Височество Княз Николай Николаевич, Княз Фердинанд и свитите им през Дряново. 6 септ. 1902 г .
  виж всички 6 изображения на документа        
20000139Габровофонд 7Kопис 1а.е. 13лист 40
Протокол на Градско общинско управление – Дряново, за избор на Иван Илиев за кмет на Дряново. 9 септ. 1902 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000140Габровофонд 1325опис 1а.е. 1278лист 1
Снимка на кап. Иван Димитров Бурмов – околийски управител на Дряново. 1900 г.

20000141Габровофонд 3Kопис 2а.е. 1лист 3-4
Разплащателна ведомост на служителите в Околийско управление – Дряново, със сведения за учителите и учителките при класното и основните училища в Дряново. ян. 1898 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000142Габровофонд 822Kопис 1а.е. 1лист 1
Лична карта, издадена от Българска академия на науките, на Рачо Стоянов, на длъжност завеждащ канцелария, с описание на отличителните му белези и снимка. 22 март 1920 г.

20000143Габровофонд 822Kопис 1а.е. 1лист 2
Свидетелство за свето кръщене на Рачо Стоянов Дуфев, издадено от църквата „Св. Богородица” в гр. Дряново. 21 юли 1927 г.

20000144Габровофонд 822Kопис 1а.е. 4лист 1-3
Задграничен паспорт на Рачо Стоянов Генов със снимка. 4 апр. – 9 дек. 1928 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
20000146Габровофонд 766Kопис 1а.е. 28лист 1
Снимка на Михаил Тихов от Дряново, директор на Народната библиотека, със съпругата си Вера. 1934 г.

20000148Габровофонд 1155опис 1а.е. 132лист 3-5
Идейни проекти на Цаньо Антонов за креват, врата и бюфет с резба в старобългарски стил, спечелил ІІІ-та награда в конкурса на фонд „Йосиф Бондарак“ при Държавното средно художествено училище – Русе. 1930 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
20000149Габровофонд 1155опис 1а.е. 442лист 1
Снимка на третия випуск на Държавното столарско училище – Трявна, сред които и Цаньо Антонов. 12 юли 1925 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
20000152Габровофонд 746Kопис 2а.е. 64лист 1
Атестат (свидетелство), издаден на Петко Рачев Славейков от тревненската община, за работата му като учител. 1851 г.

20000153Габровофонд 746Kопис 2а.е. 65лист 1-2
Писмо от Петко Рачев Славейков до свещеник в Трявна за семейните взаимоотношения със съпругата си. 21 септ. 1872 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
20000154Габровофонд 746Kопис 6а.е. 4лист 1
Снимка с външен изглед на къщата в която е живял Петко Рачев Славейков в Трявна. [1930 г.]

20000155Габровофонд 205Kопис 1а.е. 119лист 2
Участници в театралното представление „Хъшове“, организирано от Тревненското читалище. 1895 г.

20000156Габровофонд 205Kопис 1а.е. 129лист 8-17
Устав на младежката библиотека „Познай себе си“ – Трявна. 1 ян. 1890 г.
  виж всички 15 изображения на документа        
20000157Габровофонд 746Kопис 5а.е. 6лист 1
Снимка на участниците в учредяването на Българската екзархия в Цариград. 1870 г.
1  2   >