Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Фондове гр. Добрич

Документите, съхранявани в Държавен архив – Добрич, отразяват дейността на органите на власт и управление, историята на обществено-политическия, икономическия, културно-просветния живот в Добричка област, както и състоянието на здравеопазването, общественото подпомагане и др.

Най-ранните оригинални документи са от архивния фонд на Кадилък (Кадийство) – Хаджиоглу Пазарджик (Добрич), включващ кадийски регистри (сиджили) и др. за периода 1656–1911 г. (с прекъсване). В тях са вписвани всички декрети и разпореждания на централните власти, които се отнасят до дадената каза, ферманите и буюрюлтиите, които е трябвало да бъдат изпълнявани от населението на казата – Хаджиоглу Пазарджик. Представляват сборници, от които могат да се извлекат всички актове и разпореждания, определяли общите условия, по които е трябвало да се развива и управлява казата. Два от сиджилите са издадени в български превод – „Османски извори за историята на Добруджа и Североизточна България”, съставени, преведени и редактирани от проф. Страшимир Димитров през 1981 г.

Архивните фондове са обработени и притежават научно-справочен апарат: инвентарни описи, исторически справки, систематичен, географски, именен каталог и каталог на илюстративния материал. По различни теми има издадени и печатни каталози.

Най-интересните учрежденски фондове са на: градски общински управления в Добрич (Фонд (Ф. 181К), Балчик (Ф. 152К), Окръжен народен съвет – Толбухин (Ф. 1224), градски народни съвети в Толбухин (Ф. 175), Балчик (Ф. 102), Каварна (Ф. 1077), Генерал Тошево (Ф. 262), Тервел (Ф. 947), Шабла (393), Архиерейско наместничество – Добрич (Ф. 236К), Българско културно общество – Добрич (Ф. 3К), Институт по пшеницата и слънчогледа край Генерал Тошево (Ф. 83), предприятията: „Родопа“ (Ф. 383), „Сердика“ (Ф. 823), „Добрич“ – обувен завод (Ф. 954), Туристически комплекс „Албена“ (Ф. 1533) и мн. др. Сред личните фондове, постъпили в архива като дарения от самите фондообразуватели или от техни близки, са тези на: учителите – Радка Петрова (Ф. 301К), Ловчо Стоянов (Ф. 246К), Блага Амброжевич (Ф. 1492), Руско Жейнов (Ф. 307К), Панайот Иванов (Ф. 1614), Антон Каранфилов (Ф. 1656); музикалните дейци – Йосиф Душек (Ф. 1215), Димитър Стефанов (Ф. 1604); журналистите – Яни Калиакренски (Ф. 299К), Гойко и Любен Станчеви (Ф. 297К), Йордан Дачев ( Ф. 1529), Елена Иванова (Ф. 1569); лекарите – Иван Газурков (Ф. 292К), Божидар Янакиев (Ф. 1457), Иван Дженев (Ф. 1526); научните работници – Димитър Петров (Ф. 1421), Тодор Рачински (Ф. 1437), Христо Контев (Ф. 1583); писателите и поетите – Петър Славински (Ф. 1394), Павел Атанасов – фолклорист (Ф. 305К), Иван Коларов (Ф. 1445); актьорите – Руска Цекова (Ф. 1363), Любен Попов (Ф. 1397), Атанас Попов (Ф. 1087), Галина Ненова (Ф. 1494), Маргарита Ангелова (Ф. 1523); адвоката Стоян Иванов (Ф. 1481); краеведите Георги Топалов (Ф. 1359) и Атанас Пеев (Ф. 1268) и др.

Сред най-интересните документи, съдържащи ценна информация, са: заповед на каймакамина Нуман паша за преследване на хайдути в Добруджа (1740); брошура „Български глас” на БРЦК (1870); монография „Ключъ българскаго езьiка” от Георги Сава Раковски (1880); рапорт на кмета на Добрич за наградените опълченци от същия град с орден за храброст (1880); История на българския народ по д-р К. Иречек (1881); български алманаси с данни за Добрич и областта (1893–1897); юбилеен сборник на Учителско дружество „Развитие“ – Добрич, основано през 1889 г., с данни за историята на града (1899); дневник за пребиваването на царя – освободител в Дунавската армия през 1877 г. (1901); оригинални снимки на актрисата Адриана Будевска от нейни роли (1917, 1921, 1922); първите заповеди на генералния управител на Южна Добруджа след освобождаването й от румънска окупация (1940); оригинали на ръкописи на Дора Габе, Петър Славински, Иван Коларов и др.; документални филми за Адриана Будевска, водоснабдяването на Добруджа, строителство на по-значими обекти от областта и др.; звукозаписи от разговори с Петър Славински, Йосиф Душек, Елка Йовкова и др.

 
Списък на фондовете