Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на архивните фондове (1728–1944 г.). ОДА – Толбухин. Варна, 1976.

Пътеводител на архивните фондове (1944–1980 г.). Ч. ІІ. ОДА – Толбухин. София, 1988.


Инвентарни описи

Производителни земеделски кооперации в селата: Паскалево, Александър Стамболийски, Видно и Тервел (1940–1944 г.). Изд. ОДА – Толбухин съвместно с ОНС – Толбухин, 1973.

Добруджански поети: свещ. Павел Атанасов, Димитър Паскалев, Николай Минчев, Борис Колев. Изд. ОДА – Толбухин съвместно с Окръжна библиотека – Толбухин, 1981.

Михаил Андреев. ОДА – Толбухин, 1983.

Петър Славински. Препоръчителна библиография. Изд. ОДА – Толбухин съвместно с Окръжна библиотека – Толбухин. София, 1984.

Атанас Попов и Любен Попов. ОДА – Толбухин, 1985.

Радка Петрова и Ганка Бояджиева. ОДА – Толбухин, 1986.

Тодор Рачински и Димитър Петров. ОДА – Толбухин, 1986.

Никола Хаджигенов, Стоян Куцаров и Георги Топалов. ОДА – Толбухин, 1987.

Атанас Пеев. ДА – Толбухин, 1990.

Ловчо Стоянов. ДА – Добрич, 1999.

Яни Калиакренски. ДА – Добрич, 1999.


Каталози

Национализацията в Добричка, Балчишка, Генералтошевска и Тервелска околия (1944–1948 г.). ОДА – Толбухин, 1980.

Водоснабдяване на Толбухински окръг (1888–1958 г.). ОДА – Толбухин, 1981.

Град Толбухин (1878–1944 г.). ОДА – Толбухин, 1981.

Развитие на културата в Толбухински окръг (1878–1967 г.). ОДА – Толбухин, 1982.

Читалищното дело в Толбухински окръг (1878–1967 г.). ОДА – Толбухин, 1983.

Документи за Втората световна война. Изд. ОДА – Толбухин съвместно с Окръжен съвет за народна просвета – Толбухин и др., 1985.

Учебното дело в Толбухински окръг (1850–1982 г.). ОДА – Толбухин. І и ІІ ч. София, 1985 и Толбухин, 1988.

Развитие на промишлеността в Толбухински окръг (1880–1978). ОДА – Толбухин, 1987.

Каталог на извори за Дора Габе. ДА  Добрич. Съвместно с Универсална научна библиотека – Добрич. Шумен, 1999.