Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


35000005Добричфонд 181Kопис 1а.е. 6лист 46
Писмо от Градско общинско управление – Добрич, до Околийското управление – Добрич, с данни за официалното преименуване на града през 1882 г. 16 май 1887 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000008Добричфонд 152Kопис 1а.е. 1лист 58-59
Протокол от заседание на Общинския съвет на Градско общинско управление – Балчик, за избиране на кмет и помощник-кмет, с данни за членовете на съвета през м. октомври 1893 г. 4 окт. 1893 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
35000010Добричфонд 1208опис 1а.е. 17лист 1
Фотография на жители на с. Армутлии (Крушари), Добричко, със завърнали се техни съграждани от Румъния, откарани там през 1916 г. от румънската власт. Цели фигури. Цивилно облекло. 1918 г.

35000016Добричфонд 150Kопис 1а.е. 4лист 1
Заявление от жител на Добрич до Околийско управление – Добрич, за издаване на паспорт през 1940 г. 2 окт. 1940 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000018Добричфонд 75Kопис 1а.е. 29лист 132
Писмо от Околийско управление – Балчик, до кметовете в околията за изискванията при издаване на лични карти на гражданите през 1941 г. 3 май 1941 г.

35000022Добричфонд 171Kопис 1а.е. 3лист 38
Доклад от кмета на Селско общинско управление – с. Дропия (Дропла), Добричко, до Околийско управление – Балчик, за състоянието на държавните и общински служби, пропагандата сред населението в общината, по стопански, просветни и др. въпроси. 23 март 1942 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000024Добричфонд 189Kопис 2а.е. 2лист 2
Протокол от заседание на учителите при Българско частно първоначално училище – Добрич, за разпределяне учебния материал през учебната 1924/1925 г., с данни за задължителното преподаване уроците по някои предмети на румънски език. 28 септ. 1924 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000025Добричфонд 189Kопис 2а.е. 2лист 9
Протокол от заседание на учителите при Българско частно първоначално училище – Добрич, за сдобиване на учителите със специална оторизация за поданство, издържан изпит по румънски език и др. през 1927 г. според Закона за частното образование. 17 ян. 1926 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000026ДобричЧП 304лист 2
Групова снимка на абитуриенти от първия випуск на Българската частна гимназия в Добрич със своите преподаватели. Цели и полуфигури. Цивилно облекло. 15 юни 1927 г.

35000027Добричфонд 1204опис 1а.е. 7лист 11
Групова снимка на победителите от Добрич в колоездачно състезание по маршрута: Добрич – Кюстенджа (Констанца, Румъния) – Добрич, през 1927 г. Цели фигури. Цивилно облекло. 1927 г.

35000028Добричфонд 3Kопис 1а.е. 19лист 73
Учредителен акт на Българското културно общество – Добрич. [1928 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
35000029Добричфонд 301Kопис 1а.е. 10лист 28
Групова снимка на театралната трупа към Българското културно общество в Добрич. Полуфигури. Цивилно облекло. 1928 г.

35000031Добричфонд 301Kопис 1а.е. 10лист 1
Групова снимка на театралната трупа при Българското културно общество – Добрич, след представление. Цели фигури. Сценично облекло. 5 март 1932 г.

35000032Добричфонд 265Kопис 1а.е. 2лист 75-83
Протокол от заседание на Учителския съвет при Българско частно първоначално училище – Балчик, за изработване годишен рапорт, с данни за задължителното преподаване на уроците на румънски език и задължителните изпити пред румънска комисия. 30 авг. 1932 г.
  виж всички 11 изображения на документа        
35000033Добричфонд 265Kопис 1а.е. 1лист 59-60
Протокол от заседание на Учителския съвет при Българска смесена прогимназия – Балчик, за разглеждане поведението на ученик от училището и определяне учениците за зачисляване към трапезария за бедни ученици от българските училища през [1932 г.]. 17 ноем. 1932 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
35000034Добричфонд 299Kопис 1а.е. 74лист 1
Портретна снимка на журналиста и редактора на български вестници от Добрич Яни Хаджиянев – Калиакренски. Глава. Цивилно облекло. [1932 г.]

35000035Добричфонд 302Kопис 1а.е. 48лист 31
Групова снимка на фармацевта Иван Хадживасилев със служители в аптеката му в Каварна. Полуфигури. Цивилно и медицинско облекло. Б. д.

35000036ДобричЧП 121лист 4
Групова снимка на ученички от V клас при Девическата гимназия в Добрич с техен преподавател. 21 ян. 1933 г.

35000037Добричфонд 265Kопис 1а.е. 2лист 89 гр.-91
Протокол от заседание на Учителския съвет при Българското частно първоначално училище – Балчик, за определяне учениците за хранене в безплатните ученически трапезарии през 1933 г. и за разпределяне дарения от Дружество „Червен кръст“ – клон Балчик. 25 ян. 1933 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
35000038Добричфонд 265Kопис 1а.е. 2лист 94 гр.-100
Протокол от заседание на Учителския съвет при Българското частно първоначално училище – Балчик, за изработване на годишен рапорт за учебната 1932/1933 г., с данни за пречките в задължителното изучаване на предметите на румънски език. 30 юни 1933 г.
  виж всички 12 изображения на документа        
35000039Добричфонд 299Kопис 1а.е. 81лист 2
Групова снимка на учители и Управителния комитет на Български народен университет – Добрич, след среща с професор Михалчев в града. Полуфигури. Цивилно облекло. 10 ян. 1934 г.

35000040Добричфонд 3Kопис 1а.е. 63лист 76
Писмо от Българско културно общество – Добрич, до класните наставници на българските ученически класове за задължителното записване на румънски изпити през 1934 г. 8 февр. 1934 г.

35000041Добричфонд 3Kопис 1а.е. 21лист 73-74
Писмо от лекари при българските училища в Добрич до Българското културно общество в същия град за разпределението на лекарската служба в училищата през учебната 1935/1936 г. 25 окт. 1935 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
35000042Добричфонд 1492опис 1а.е. 21лист 12
Групова снимка на ученици и учители от Добрич по време на тържество по случай 24 май. Цели и полуфигури. Сценично и цивилно облекло. 24 май 1936 г.

35000043ДобричЧП 121лист 9
Групова снимка на ученички от VІІІ клас при Девическата гимназия в Добрич с техни преподавателки. Полуфигури. Ученическа униформа и цивилно облекло. 1 юни 1936 г.

35000044Добричфонд 1503опис 1а.е. 31лист 4
Групова снимка на певческия хор при читалището в Балчик. Цели и полуфигури. Цивилно облекло. 1937 г.

35000045Добричфонд 299Kопис 1а.е. 13лист 1-46
Дневник „Хората от затвора“ на осъдения по политически причини журналист Яни Хаджиянев – Калиакренски, за преживяванията и страданията му в румънските затвори през 1938 г. 9 март 1938 – 8 апр. 1942 г.
  виж всички 46 изображения на документа        
35000046Добричфонд 299Kопис 1а.е. 61лист 14
Писмо от журналиста Яни Хаджиянев – Калиакренски до съпругата му за несправедливите обвинения и водени дела на румънските съдилища спрямо българите през 1938 г. 29 окт. 1938 г.

35000047Добричфонд 299Kопис 1а.е. 61лист 18-19
Писмо от осъдения по политически причини журналист Яни Хаджиянев – Калиакренски до съпругата му, с данни за несправедливите обвинения на румънските съдилища спрямо него и значението на издавания от него вестник. 16 ноем. 1938 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
35000048Добричфонд 3Kопис 1а.е. 96лист 62
Декларация от жител на с. Карапелит, Добричко, до Централния комитет на българите от Добруджа за извършен грабеж от румънски колонисти в дома му през септември 1940 г. 18 септ. 1940 г.

35000049Добричфонд 1604опис 1а.е. 60лист 2
Групова снимка на ученически оркестър по време на посрещането на българските освободителни войски в Добрич на 25 септ. 1940 г. Цели фигури. Униформено облекло. 25 септ. 1940 г.

35000050Добричфонд 299Kопис 1а.е. 82лист 1
Групова снимка на граждани и легиона „Стефан Караджа“ в Добрич по време на тържеството в града по случай освобождаването му от румънска окупация на 25 септ. 1940 г. Цели фигури. Цивилно и военно облекло. 25 септ. 1940 г.

35000051Добричфонд 1492опис 1а.е. 26лист 1
Групова снимка на жители от Добрич по време на посрещане на българските войски в града на 25 септ. 1940 г. Цели и полуфигури. Цивилно облекло. 25 септ. 1940 г.

35000052ДобричЧП 121лист 1
Групова снимка на жители от Добрич по време на посрещане на българските войски в града на 25 септ. 1940 г. Цели фигури. Цивилно облекло и национална носия. 25 септ. 1940 г.

35000053ДобричЧП 122лист 2
Групова снимка на жители от Добрич по време на посрещане на българските войски в града на 25 септ. 1940 г. Цели фигури. Цивилно облекло и национална носия. 25 септ. 1940 г.

35000054Добричфонд 3Kопис 1а.е. 96лист 53
Декларация на жител от Добрич до Централния комитет на българите от Добруджа за нанесен му побой от румънски войници през септ. 1940 г. 27 септ. 1940 г.

35000055Добричфонд 71Kопис 1а.е. 1лист 1-2
Заповед на общинския кмет – с. Армутлии (Крушари), Добричко, по повод установяването на българската власт през 1940 г. 28 септ. 1940 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000056Добричфонд 302Kопис 1а.е. 48лист 19
Групова снимка на жители от Каварна по време на тържеството по случай освобождаването на града от румънска окупация през 1940 г. Цели фигури. Цивилно облекло. 1940 г.

35000057Добричфонд 128опис 1а.е. 4лист 162-171
Писмо с приложени „Исторически и правови очерки по въпроса за поземлената собственост в Южна Добруджа за времето на румънското владичество“ от адвоката Иван Стоев от Добрич до Министерския съвет в София. 29 ян. 1941 г.
  виж всички 10 изображения на документа        
35000058Добричфонд 152Kопис 1а.е. 26лист 2
Писмо от Градско общинско управление – Балчик, до Областна дирекция – Шумен, за обсебени и задигнати вещи и суми на Управлението от румънските власти при изтеглянето им от града през 1940 г. 10 март 1941 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000060Добричфонд 152Kопис 1а.е. 22лист 47
Протокол на комисия при Телеграфо-пощенската станция в Балчик за оценка на задигнати инвентарни предмети при изтеглянето на румънските власти през 1940 г. 16 юли 1941 г.

35000061Добричфонд 152Kопис 1а.е. 22лист 50
Протокол на комисия при Телеграфо-пощенската станция в Балчик за оценка на задигнати материали на телефонната линия на града при изтеглянето на румънските власти през 1940 г. 18 септ. 1941 г.

35000062Добричфонд 236Kопис 1а.е. 5лист 31
Писмо от Архиерейско наместничество – Варна, до Архиерейско наместничество – Добрич, за спазване на църковния закон и противопоставяне на пропагандата против църквата през 1884 г. 28 ян. 1884 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000063Добричфонд 236Kопис 1а.е. 3лист 16-17
Протокол на избирателите за избор на църковно настоятелство при храм „Света Троица“ в Добрич през 1884 г. 19 февр. 1884 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
35000064Добричфонд 236Kопис 1а.е. 5лист 81
Разписка на Архиерейско наместничество – Добрич, за внесена сума от свещениците в Добричко през 1884 г. за издигане храм „Александър Невски“ в София. 3 март 1884 г.

35000065Добричфонд 236Kопис 1а.е. 3лист 25-28
Списък (опис) от църковното настоятелство при храм „Свети Георги“ – Добрич, на имуществото на храма през 1884 г. 28 март 1884 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
35000066Добричфонд 236Kопис 1а.е. 3лист 30 гр.
Ведомост на църковното настоятелство при храм „Света Троица“ – Добрич, за построяването му през 1858 г. и състоянието му през 1884 г. 9 юни 1884 г.

35000067Добричфонд 236Kопис 1а.е. 2лист 11 гр.
Ведомост на църковното настоятелство при храм „Свети Димитър“ – с. Армутлии, Добричко, за построяването му през 1883 г. и състоянието му през 1884 г. 15 юни 1884 г.

35000068Добричфонд 236Kопис 1а.е. 6лист 84
Писмо от Архиерейско наместничество – Балчик, до Варненска и Преславска митрополия за финансовото дарение от свещениците в Балчишка околия през 1884 г. за построяване на храм „Св. Александър Невски“. 8 окт. 1884 г.

35000069Добричфонд 236Kопис 1а.е. 10лист 14 гр.
Ведомост на църковното настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Гелинджик, Добричко, за построяването му през 1881 г. и състоянието му през 1884 г. [1884 г.]

35000070Добричфонд 236Kопис 1а.е. 1лист 100
Молба от жители на с. Гурково, Добричко, до Варненския и Преславски архиепископ за разрешаване воденето на книга за волни помощи през 1885 г. за ремонт на църквата в селото. 25 февр. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000071Добричфонд 236Kопис 1а.е. 1лист 134
Рапорт на свещеника на с. Гурково, Добричко, до Архиерейско наместничество – Балчик, за ремонтиране на църквата в селото през 1885 г. 16 март 1885 г.

35000072Добричфонд 236Kопис 1а.е. 1лист 181
Писмо от Варненската и преславска митрополия до Архиерейско наместничество – Балчик, за реда за приемане на християнско вероизповедание от мюсюлмани от Балчик, подали искане за това през 1885 г. 22 апр. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000073Добричфонд 236Kопис 1а.е. 1лист 338
Писмо от Варненската и преславска митрополия до Архиерейско наместничество – Балчик, за начина на събиране на помощи от населението за останалите дълго време без възнаграждение свещеници през 1885 г. 3 авг. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000074Добричфонд 236Kопис 2а.е. 20лист 7
Писмо от Градско общинско управление – Добрич, до Архиерейско наместничество – Добрич, за извършване на общ молебен на 24 март 1886 г. в града по случай рождената дата на княз Александър І. 23 март 1886 г.

35000075Добричфонд 236Kопис 2а.е. 20лист 8
Писмо от Градско общинско управление – Добрич, до Архиерейско наместничество – Добрич, за извършване на общ молебен на 17 апр. 1886 г. в града по случай избирането на Александър І за български княз. 16 апр. 1886 г.

35000076Добричфонд 236Kопис 2а.е. 20лист 10
Писмо от Градско общинско управление – Добрич, до Архиерейско наместничество – Добрич, за тържествено честване празника на Светите братя Кирил и Методий в града на 11 май 1886 г. с извършване на литургия, водосвет и др. 10 май 1886 г.

35000077Добричфонд 181Kопис 1а.е. 3лист 139
Журнално постановление на Градско общинско управление – Добрич, за назначаване на комисии за ревизиране сметките на църковните настоятелства в двете църкви на града през 1887 г. 18 юли 1887 г.

35000078Добричфонд 181Kопис 1а.е. 13лист 41-43
Протокол от заседание на Управата на Градско общинско управление – Добрич, с данни за предоставяне безвъзмездно през 1892 г. място за строеж на нова сграда на храм „Света Троица“ в града. 11 апр. 1892 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
35000079Добричфонд 181Kопис 1а.е. 13лист 76-82
Протокол от заседание на Управата на Градско общинско управление – Добрич, с данни за признаване правото на собственост на храм „Света Троица“ – Добрич върху дарен недвижим имот в града отпреди Освобождението. 2 ноем. 1892 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
35000080Добричфонд 236Kопис 2а.е. 54лист 141
Списък от енорийския свещеник на с. Ели бей, Добричко, на броя на къщите и жителите в селата от енорията през 1895 г. 30 авг. 1895 г.

35000081Добричфонд 236Kопис 2а.е. 54лист 102-103
Писмо от Архиерейско наместничество – Добрич, до църковните настоятелства в Добричко за начина на водене на деловодството през 1895 г. 3 септ. 1895 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
35000082Добричфонд 236Kопис 2а.е. 54лист 54-55
Покана от Градско общинско управление – Добрич, към населението в града за честване празника „Рождение Богородици“ и именния ден на княгиня Мария Луиза на 8 септ. 1895 г. 7 септ. 1895 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000083Добричфонд 236Kопис 2а.е. 54лист 65
Свидетелство от Градско общинско управление – Добрич, на Адриана Будевска за рождената й дата – 28 ноем. 1878 г., месторождението й – гр. Добрич, родителите и кръщаването й. 18 септ. 1895 г.

35000084Добричфонд 236Kопис 2а.е. 54лист 106
Писмо от Градско общинско управление – Добрич, до Архиерейско наместничество – Добрич, за събиране на волни пожертвования за честване 25-годишния литературен юбилей на Иван Вазов през 1895 г. 27 септ. 1895 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000085Добричфонд 181Kопис 1а.е. 21лист 116-119
Протокол от заседание на Управата на Градско общинско управление – Добрич, с данни за отхвърлена молба за изплащане възнаграждение на църковния хор през 1897 г. 10 окт. 1897 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
35000086Добричфонд 236Kопис 2а.е. 65лист 31
Писмо от енорийския свещеник – с. Дуранкулак, Добричко, до Архиерейско наместничество – Добрич, за неизпратен бюджет по причина Дуранкулашкия бунт и арестувани църковни настоятели. 30 дек. 1900 г.

35000087Добричфонд 236Kопис 2а.е. 66лист 177-178
Рапорт на енорийския свещеник – с. Шабла, Добричко, до Архиерейско наместничество – Добрич, за учителската и политическа дейност на Иван Загубански в с. Гий орман, Добричко, през 1900–1901 г. 20 ян. 1901 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
35000088Добричфонд 236Kопис 2а.е. 66лист 319
Рапорт на енорийския свещеник – с. Шабла, Добричко, до Архиерейско наместничество – Добрич, за земетресението на 18 март 1901 г. и разрушената църковна сграда в селото. 20 март 1901 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000089Добричфонд 236Kопис 2а.е. 65лист 20
Писмо от Варненската и преславска митрополия до Архиерейско наместничество – Добрич, за ръкополагането на Павел Атанасов за свещеник в Езибейска енория, Добричко (дн. с. Паскалево), през 1901 г. 23 март 1901 г.

35000090Добричфонд 236Kопис 2а.е. 66лист 324
Писмо от енорийския свещеник – Дуранкулак, Добричко, до Архиерейско наместничество – Добрич, за земетресението на 18 март 1901 г. и разрушената църковна сграда в с. Дуранкулак. 25 март 1901 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000091Добричфонд 236Kопис 2а.е. 66лист 394
Писмо от Варненската и преславска митрополия до Архиерейско наместничество – Добрич, за реда на отпускане на пенсия през 1901 г. на семейството на починал свещеник. 7 май 1901 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000092Добричфонд 61опис 6а.е. 16Блист 3
Групова снимка на семейството на свещеник Васил Вълчев (кръстил Дора Габе) – с. Владимирово, Добричко. Цели фигури. Цивилно и свещеническо облекло. 1902 г.

35000093Добричфонд 236Kопис 1а.е. 37лист 132
Заявление на Дора Габе до Архиерейско наместничество – Добрич, за кръщаване в православна църква през 1908 г. 24 ноем. 1908 г.

35000094Добричфонд 236Kопис 1а.е. 37лист 133
Акт от свещеника на с. Владимирово, Добричко, за кръщаването на Дора Габе в същото село през 1908 г. 29 дек. 1908 г.

35000095Добричфонд 236Kопис 1а.е. 37лист 134
Писмо от Варненската и преславска митрополия до Архиерейско наместничество – Добрич, за изпращане през 1909 г. на препис от акта за кръщаването на Дора Габе. 5 ян. 1909 г.

35000096Добричфонд 236Kопис 2а.е. 77лист 27
Писмо от Архиерейско наместничество – Добрич до Варненската и преславска митрополия за венчаването на Дора Габе и Боян Пенев през 1909 г. 7 апр. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000097Добричфонд 236Kопис 1а.е. 37лист 286
Рапорт на енорийския свещеник – с. Владимирово, Добричко, до Архиерейско наместничество – Добрич, за запазване параклиса в с. Капуджи махле, Добричко, през 1909 г. 15 май 1909 г.

35000098Добричфонд 236Kопис 1а.е. 37лист 367
Писмо от Варненската и преславска митрополия до Архиерейско наместничество – Добрич, по молбата на Маргарита Мюллер за преминаване от евангелическо в източноправославно вероизповедание след изпълнение на определени условия през 1909 г. 24 юли 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000099Добричфонд 236Kопис 1а.е. 37лист 404
Писмо от Архиерейско наместничество – Добрич, до енорийския свещеник – с. Пчеларово, Добричко, за изискванията по приемане на християнското вероизповедание от мюсюлманката Тензиле Неджибова през 1909 г. 10 авг. 1909 г.

35000100Добричфонд 236Kопис 1а.е. 37лист 424
Писмо от Варненската и преславска митрополия до Архиерейско наместничество – Добрич, за преминаването на Ст. Ив. Тирха от католическо в източноправославно вероизповедание през 1909 г. 10 септ. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000101Добричфонд 61опис 6а.е. 16Блист 1
Групова снимка на свещеник Васил Вълчев (кръстил Дора Габе) – с. Владимирово, Добричко, и съпругата му. Цели фигури. Свещеническо и цивилно облекло. Не по-късно от 1923 г.

35000102Добричфонд 305Kопис 1а.е. 19лист 35
Групова снимка на семейството на свещеник Павел Атанасов – с. Ези бей (Паскалево), Добричко. Полуфигури. Цивилно и свещеническо облекло. 1926 г.

35000103Добричфонд 305Kопис 1а.е. 19лист 11
Портретна снимка на свещеник Павел Атанасов – с. Ези бей (Паскалево), Добричко. Б. м. Полуфигура. Свещеническо облекло. 1927 г.

35000104ДобричЧП 1119лист 1
Портретна снимка на свещеник Александър Тонков – един от първите свещеници в храм „Света Троица“ – Добрич. Полуфигура. Свещеническо облекло. 5 март 1928 г.

35000105Добричфонд 1581опис 1а.е. 23лист 2
Групова снимка на църковния хор при храм „Свети Георги“ – Добрич. Полуфигури. Цивилно облекло. 1930 г.

35000106Добричфонд 3Kопис 1а.е. 13лист 58
Писмо от църковния хор при храм „Света Троица“ – Добрич, до Българското културно общество – Добрич, за необходимостта от предоставяне на репетиционна зала през 1932 г. 14 септ. 1932 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000107Добричфонд 3Kопис 1а.е. 13лист 51
Писмо от църковния хор при храм „Света Троица“ – Добрич, до Българското културно общество – Добрич, за подпомагане ученическата трапезария със средства от предстоящо представяне на пиеса от хористите на 18 и 19 февруари 1933 г. 8 февр. 1933 г.

35000108Добричфонд 3Kопис 1а.е. 13лист 41
Писмо от църковния хор при храм „Света Троица“ – Добрич, до Българското културно общество – Добрич, за прихода от представена комедия от хористите на 18 и 19 февруари 1933 г. 27 февр. 1933 г.

35000109Добричфонд 265Kопис 1а.е. 2лист 118-123
Протокол от заседание на Учителския съвет при Българското първоначално училище – Балчик, с данни за забрана от епископа в Кюстенджа, Румъния, отслужването на литургия и молебен в Балчик по случай празника на славянските първоучители на 24 май 1934 г. 24 юни 1934 г.
  виж всички 11 изображения на документа        
35000110Добричфонд 3Kопис 1а.е. 73лист 45
Писмо от Българско културно общество – Констанца, Румъния, до Българското културно общество в Добрич, с молба за съдействие в реставриране иконописта в българската църква в Констанца през 1936 г. 22 юни 1936 г.

35000111Добричфонд 3Kопис 1а.е. 73лист 44
Писмо от Българско културно общество – Добрич, до Българското културно общество – Констанца, Румъния, с данни за препоръчан художник за реставриране иконописта в българската църква в Констанца през 1936 г.

35000112Добричфонд 8Kопис 1а.е. 6лист 21-23
Протокол от заседание на Учителския съвет при Народно основно училище „Д-р Петър Берон“ – с. Бдинци, Добричко, с данни за религиозно-нравственото възпитание на учениците през 1939–1940 г. 3 ноем. 1939 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
35000113Добричфонд 3Kопис 1а.е. 90лист 78
Сведения от диригента на хора при храм „Свети Георги“ – Добрич, за създаването и дейността на хора през 1918 – [1939] г. [1939] г.

35000114Добричфонд 109опис 1а.е. 26лист 78-79
Писмо от Селско общинско управление – с. Стежарул (Карапелит), Добричко, до Околийско управление – Добрич, с данни за състоянието на църквите в общината през м. септември 1940 г. 26 септ. 1940 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
35000115Добричфонд 92Kопис 1а.е. 12лист 2-3
Акт на комисия за установяване недвижимото и движимо имущество на храм „Света Троица“ в Добрич и състоянието му след оттеглянето на румънското духовенство през 1940 г. 1 окт. 1940 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
35000116Добричфонд 92Kопис 1а.е. 12лист 5
Писмо от църковното настоятелство при храм „Света Троица“ – Добрич, до Варненската и преславска митрополия за изграждането на храма през 1911 г., имотното и финансовото му състояние през октомври 1940 г. 15 окт. 1940 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
35000117Добричфонд 236Kопис 1а.е. 50лист 8
Писмо от Архиерейско наместничество – Добрич, до Варненската и преславска митрополия за разрешаване използването на построения от баптистите молитвен дом да служи за параклис в с. Хаджи Димитър, Добричко, през 1940 г. 15 окт. 1940 г.

35000118Добричфонд 92Kопис 1а.е. 8лист 1
Писмо от Архиерейско наместничество – Добрич, до енорийския свещеник в града за одобрено от епархийския архиерей основаването на православно християнско дружество при Народно основно училище „Петко Рачев Славейков“ – Добрич, през 1940 г. 11 ноем. 1940 г.

35000119Добричфонд 92Kопис 1а.е. 7лист 3
Благодарствено писмо от Съюз „Обществена подкрепа“ – София, за църковното настоятелство при храм „Света Троица“ – Добрич, за събраната и внесена сума в Деня на слепия – 8 ноември 1940 г. 19 ноем. 1940 г.
1  2  3  4   >