Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Султански ферман за възстановяване на черквата “Света Богородица” – гр. Кюстендил, 1833 г. Снимка на градската градина на Кюстендил около 1900 г.

Най-ранни документи, съхранявани в архива са: Църковен требник, отпечатан в Москва през 1789 г., с ръкописни бележки на Новогородския и Санктпетербургския митрополит, Ферман на турския султан от 1833 г. за възстановяването на църквата “Св.Богородица” – Кюстендил, Кондика на църквата “Св. Димитър” в Кюстендил, започната през 1865 г.

Най-интересни и ценни документи се съдържат във фондовете: Окръжен съд-Кюстендил (1880 – 1948); Мъжка гимназия(Педагогическо училище)-Кюстендил (1880 – 1944); Кюстендилска община (1886 – 1944); Регистри за раждания, женитби и умирания на Босилеградската околия (1893 – 1919), (1941 – 1943); Дупнишка община (1900 – 1943); Научно-изследователски институт по овощарство – Кюстендил (1930 – 1944); ВЕЦ “Рила” (1929 -1943); ВЕЦ “Осогово” ( 1935 – 1944); фабрика на Балабанов гр. Кочериново (1920 – 1947).

С особена историческа стойност са: Книгата “Шрафтовете” за глобите в Община Кюстендил от времето на руското управление в града след Освобождението; летописната книга на Босилеградската смесена прогимназия (1917-1921), в която е отразена болката на българите от този край, откъснат от България, както и документите от личните фондове на: Асен Суйчмезов - член на Кюстендилската делегация за спасяването на евреите; Димитър Беровски - ръководител на Кресненско-Разложкото въстание; на видния общественик и историограф Владимир Караманов (1886-2000) – семеен фонд ”Караманови”; музикалните дейци Димитър Близнаков, Петър Казанджиев, Иван Халачев, Георги Горанов. Интерес представляват и спомените на Йордан Мечкаров за Димчо Дебелянов.

В архива се съхранява и ценен снимков материал: на народняшкото правителство на Константин Стоилов с Иван Вазов - 1898 г., на българската делегация от подписването на Букурещкия мирен договор от 1913 г.; на Тодор Влайков и Христо Димчев на водопада в Костенец и др.

Из летописната книга на прогимназията в Босилеград с данни за влизането на сърбите в града. 1919-1920 г.
 
Списък на фондовете