Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


БИБЛИОГРАФИЯ


Пътеводители

Централен държавен исторически архив. Пътеводител. Съст. Б. Матеев, П. Панайотов, В. Филипова. С., 1957, 194 с.

Пътеводител на Централния държавен исторически архив. С., 1970, 388 с.

Пътеводител по фондовете на Централния държавен архив на НРБ. Съст. Т. Зашева, Ц. Цолова, Н. Накова. С., 1975, 296 с.

Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив. Съст. С. Цветански, Т. Димитров. С., 2000, 464 с.; Второ допълнено издание. С., 2006, 464 с.

Пътеводител по мемоарните документи за БКП, съхранявани в Централния държавен архив. С., 2003, 544 с.

Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Том І. Органи на власт и управление. Съст. К. Анчова, В. Маринова, П. Миланов, Й. Желев, С. Костова. С., 2005, 383 с.

Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Том ІІ. Стопански, културни, политически и обществени организации и учреждения. С., 2006, 303 с.

 

Инвентарни описи

Опис на документалните материали на фонд № 126 – Петко Юрданов Тодоров (1879–1916) в Централния държавен исторически архив. Съст. В. Филипова. – ИДА, 1970, № 18, 305-330.

Асен Коларов Разцветников (1897–1951). Фонд № 142. Инвентарен опис № 1. Крайни дати на архивните документи: 1912–1951. Съст. Р. Николова. С., 1974, 60 с.

Никола Стоянов Стоянов (1875–1967). Фонд № 1067. Инвентарни описи № 1, 2. Крайни дати на архивните документи: 1889–1964. Съст. Н. Ножарова, И. Кралева. С., 1974, 74 с.

Министерство на народната просвета (1879–1944). Фонд № 177. Инвентарен опис 1. Крайни дати на архивните документи: 1887–1925. Съст. Е. Кунчева и Р. Стоянова. С., 1979, 100 с.

Народно събрание (1879–1944). Фонд № 173. Инвентарен опис 1. Крайни дати на архивните документи: 1879–1901. Съст. Зл. Тенева. С., 1979, 248 с.

Пейо Крачолов Яворов (1878–1914). Фонд № 10. Инвентарни описи № 1, 2 и 3. Крайни дати на архивните документи: 1882–1962. Съст. Р. Николова, Е. Кунчева. С., 1982, 103 с.

Проф. д-р Асен Христов Златаров (1885–1936). Фонд № 865. Инвентарен опис № 1. Крайни дати на архивните документи: 1888–1953. Съст. Д. Донска, Н. Бързакова. С., 1983, 78 с.

Стоян Заимов. Фонд № 1325. Инвентарен опис № 1. Крайни дати на архивните документи: 1854–1970. Съст. Н. Бързакова, С. 1984, 136 с.

Иван Андонов (1854–1937). Фонд № 1599. Инвентарен опис № 1. Крайни дати на архивните документи: 1844–1958. Съст. А. Дертлиева. С., 1985, 252 с.

Архивен фонд № 177. Министерство на народната просвета 1879–1944. Инвентарен опис № 2. Крайни дати на документите: 1926–1944 г. Съст. Н. Ножарова и М. Добрева. С., 1987, 245 с.

Гьончо Белев (12.VІ.1889 – 23.І.1963). Архивен фонд № 464. Инвентарен опис № 1. Съст. Т. Костадинова, Я. Среброва, Е. Русинова. С., 1988, 59 с.

Д-р Петър Владимиров Главчев 27.Х.1913. Фонд № 872 С. Инвентарен опис № 1. Съст. Р. Йорданова, Ив. Гезенко. С., 1988, 18 с.

Проф. Васил Стоянов Захариев (1895–1971). Фонд № 1510. Инвентарен опис № 1. Крайни дати на архивните документи: 1895–1976. Съст. Д. Донска и М. Китова. С., 1992, 142 с.

Димитър Иванов Шишманов (1889–1945). Био-библиография. Инвентарен опис. Съст. Е. Ляпчева и М. Китова. Варна, 1997, 238 с.

 

Каталози

Участници в националнореволюционните борби и Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) от Варна. Съст. А. Калинова. – В: Сборник от материали за документалното богатство на Варненския край, т. 2. Варна, 1978, 44-66.

Кооперативното движение във Варненски окръг до 9.ІХ.1944 г. (Каталог на документи, съхранявани в ЦДИА). Състав. В. Райчева. – В: Сборник из документалното богатство на Варненския край, т. 4. Варна, 1980, 63-106.

Българо-германски политически, икономически и културни връзки и отношения. Каталог на документи. Ч. 1 (1878–1918 г.). С., 1981, 114 с.

Женското движение в България от Освобождението до наши дни. Каталог на документи. Съст. А. Бозева, Б. Дзипалска, М. Димова. С., 1981, 321 с.

Архивен каталог. Кооперативното движение в България (1908–1947). Каталог. Съст. В. Райчева. С., 1981, 318 с.

Социалната политика на България и инвалидите от Освобождението до наши дни. Каталог на документи. Е. Калъпчиева. С., 1982, 108 с.

Развитие на водния транспорт в България (1878–1947г.). Каталог на документи. Съст. Б. Дряновски, Л. Петкова. Варна, 1983, 326 с.

Архивен каталог на Централния кооперативен съюз 1946–1976. Съст. Н. Попова, Сл. Барутчийски, Н. Гулев. С., 1987, 215 с.

Български театър. Каталог на документи. Том І. 1856–1918. Съст. Д. Донска. С., 1989, 237 с.

Български театър. Каталог на документи. Том ІІ. 1918–1944. Съст. И. Бурилкова. С., 1990, 242 с.

Каталог на архивни документи на Академията на селскостопанските науки 1961–1975. С., 1991.

Бялата емиграция в България. Каталог. С., 1996, 80 с.

90 години от обявяването на независимостта на България 1908–1998 г. Документална изложба, септември – октомври 1998. С., 1998, 60 с.

Мустафа Кемал Ататюрк, Турската република и България. Документална изложба, 11 ноември – 11 декември 1998. С., 1998, 56 с.

Идеята за Университет. 110 години СУ „Св. Климент Охридски". С., 1998, 72 с.

Формиране на столицата. 120 години от обявяването на София за столица на България. Документална изложба, септември – октомври 1999 г. С., 1999, 72 с. Съвместно с Държавен архив - София.

Министерският съвет. 120 години от създаването му. Документална изложба, юли 1999 г. С., 1999, 84 с.

100 години БЗНС. С., 2000, 84 с.

Украинската емиграция в България след Първата световна война. Документален каталог. Състав. В. Москаленко, Е. Хакова. С., 2000, 151 с.

Масонството в България. Документална изложба, септември 2001 г. Каталог. С., 2001, 116 с.

100 години дипломатически отношения между България и Съединените щати 1903–2003. С., 2003, 75 с. (Издание на Посолството на САЩ в България)