Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на архивните фондове (1833–1944 г.). Кюстендил, 1975.

Пътеводител по архивните фондове. Част ІІ. (1945–1974 г.). Кюстендил, 1980.
 

Инвентарни описи

Водни синдикати в Кюстендилския край 1904–1949 г. Кюстендил, 1988.

Инвентарни описи на лични фондове. Част ІІІ. П. Казанджиев, Ив. Халачев. Кюстендил, 1986.

Кюстендилски гимназии 1878–1985 г. Кюстендил, 1992.

Околийски комитети на Отечествения фронт в Кюстендил и Ст. Димитров 1944–1958 г. Кюстендил, 1987.

Органи на власт и управление 1890–1958 г. Кюстендил, 1975.

Околийски народни съвети в Кюстендил и Ст. Димитров. Кюстендил, 1978.


Каталози

Просветното дело в Кюстендилски окръг 1858–1944 г. Кюстендил, 1975.

Кооперативното движение в Кюстендилски окръг 1906–1944 г. Кюстендил, 1976.

Кооперативното движение в Кюстендилски окръг 1944–1973 г. Кюстендил, 1979.

Социалистическото преустройство на селското стопанство 1944–1958 г. Кюстендил, 1978.

Народните съвети в Кюстендилски окръг 1944–1958 г. Кюстендил, 1982.

Развитие на промишлеността в Кюстендилски окръг 1944–1975 г. Кюстендил, 1983.

БЗНС в Кюстендилски окръг 1913–1974 г. Кюстендил, 1978.
 

Документални сборници

Кюстендилски окръг и националноосвободителните борби в Македония (1895–1903). Кюстендил, 1983.

Установяване и укрепване на народната власт в Кюстендилски окръг 1944–1946 г. Кюстендил, 1973.

Експлоатацията на Риломанастирските борови гори от братя Балабанови през 1902–1918 г. Кюстендил, 1982 г.

Приносът на Отечествения фронт за установяване и укрепване на народната власт в Кюстендилски окръг (1944–1947 г.). Кюстендил, 1982.

Прогресивното физкултурно и спортно движение в Кюстендилски окръг. Кюстендил, 1984 г.

Кюстендилци в Съединението и Сръбско-българската война 1885 г. Кюстендил, 2005 г.