Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


22000001КюстендилЧП 563лист 1
Апел на Българския туземен комитет към българските граждани за организиране на митинги в подкрепа на обявяване Независимостта на България. 11 септ. 1908 г.

22000002Кюстендилфонд 52Kопис 1а.е. 61лист 30
Окръжно на Окръжна училищна инспекция – Кюстендил, до главните учители в окръга, за тържествено отбелязване на първата годишнина от обявяване Независимостта на България. 18 септ. 1909 г.

22000008КюстендилЧП 118лист 1
Писмо от Овсянин – началник на Кюстендилски окръг, до Ильо войвода, за законността и реда в окръга. 28 авг. 1878 г.

22000009КюстендилЧП 115лист 1
Писмо от неизвестен депутат от Кюстендил в Учредителното събрание до негов близък, със сведения за протеклите събития в Търново на 16 април 1879 г. по приемането на Конституцията на Княжество България и избиране на княз. 17 апр. 1879 г.

22000010Кюстендилфонд 25Kопис 1а.е. 3лист 12-13
Протокол № 12 от извънредна сесия на Градския общински съвет, по повод раждането на престолонаследника княз Борис, и вземане на решение относно подарък, който да се поднесе от страна на гр. Кюстендил. 24 ян. 1894 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
22000011Кюстендилфонд 25Kопис 1а.е. 3лист 24-25
Протокол № 23 от извънредна сесия на Градския общински съвет, по повод раждането на престолонаследника княз Борис и поднасянето на подарък. 28 ян. 1894 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
22000012Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 48лист 23-28
Списък на Окръжно управление – Кюстендил, за разпределението на избирателните секции в Дупнишка, Радомирска и Кюстендилска околии. 16 май 1908 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
22000013Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 2лист 47-48
Писмо и списък на Окръжен съд – Кюстендил до Министерството на правосъдието, за общините, включени в Кюстендилския съдебен окръг. 8 февр. 1910 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
22000014Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 3лист 66-67
Окръжно на Министерство на правосъдието до председателите на съдилищата, прокурорите и мировите съдии в страната, със сведения за изменение в административно-териториалното деление на Кюстендилски окръг с образуването на новите общини в селата Слатино, Големо село, Богослов и Църварица, Кюстендилско. 4 февр. 1911 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
22000015Кюстендилфонд 52Kопис 1а.е. 9лист 10
Окръжно на Министерство на народното просвещение до всички подведомствени на министерството училища и учреждения в страната, за създаване на фондове за подпомагане на бежанците от българските територии, останали по силата на Букурещкия мирен договор извън пределите на страната. 10 февр. 1915 г.

22000016Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 10лист 54
Окръжно на Министерство на правосъдието до председателите на съдилищата, прокурорите и мировите съдии в страната, за извършеното разпределение по околии на селищата, преминали към България от Турция. 29 септ. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000017Кюстендилфонд 25Kопис 1а.е. 92лист 18-19
Заповед № 249 на кмета на Кюстендил, за своевременно изпълнение на всички текущи работи в повереното му управление. 26 ноем. 1918 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
22000018Кюстендилфонд 25Kопис 1а.е. 93лист 98-99
Заповед № 541 на кмета на Кюстендил, за успешна работа в повереното му управление и по силата на чл. 71 от Закона за градските общини. 14 юли 1919 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
22000019Кюстендилфонд 88Kопис 1а.е. 6лист 49-50
Протокол от заседение на Общински съвет – с. Сапарево, за изказване на недоверие към кмета и вземане на решение за избор на нов кмет. 4 окт. 1920 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
22000020Кюстендилфонд 25Kопис 1а.е. 97лист 30-32
Заповед № 735 на кмета на Кюстендил за успешна работа в повереното му управление и по силата на чл. 71 от Закона за Градските общини. 24 ноем. 1920 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
22000021Кюстендилфонд 6Kопис 1а.е. 16лист 4-6
Протоколно решение на Градски общински съвет – Дупница, за исканото от българското правителство установяване на дипломатически отношения със Съветска Русия. 17 ян. 1921 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
22000022Кюстендилфонд 36Kопис 1а.е. 71лист 4
Писмо от Христо Божички, околийски началник, до кюстендилския окръжен управител, за назначаването му в длъжност. 25 ян. 1923 г.

22000023Кюстендилфонд 72Kопис 1а.е. 34лист 75-76
Протокол № 2 от заседение на Общинска тричленна комисия – с. Соволяно, за назначаване на комисар по Закона за облекчение на продоволствието. 30 окт. 1931 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
22000024Кюстендилфонд 25Kопис 1а.е. 39лист 159-164
Протокол № 1 от заседание на Кюстендилския градски общински съвет, за избор на постоянно присъствие. 11 март 1932 г.
  виж всички 11 изображения на документа        
22000025Кюстендилфонд 48Kопис 1а.е. 5лист 4-5
Изложение на жители от Дупнишка околия до Народното събрание и министерства, за откриване на Струмски окръг със седалище гр. Дупница. Март 1932 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
22000026Кюстендилфонд 221Kопис 1а.е. 7лист 30
Протоколно решение от събрание на Адвокатска колегия – Кюстендил, за изготвяне на резолюция с искане пред управляващите среди в България да възстановят Конституцията. 20 март 1937 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000027Кюстендилфонд 35Kопис 1а.е. 30лист 2
Писмо от околийския управител на Дупница до кметовете и завеждащите полицейските участъци в околията, за спазване на Наредбата по Закона за разтуряне на политическите организации. 24 ноем. 1937 г.

22000028Кюстендилфонд 35Kопис 1а.е. 34лист 1
Писмо от околийския управител на Дупница до кметовете в околията, за осигуряване на реда и безопасността в крайграничните зони. 7 авг. 1939 г.

22000029Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 23лист 69
Окръжно на Министерство на правосъдието до всички съдебни учреждения в страната, за присъединяване към Областен съд – Кюстендил на околии от новоосвободените области на Македония и Моравско. 24 юни 1941 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000030Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 23лист 162
Окръжно на Министерство на правосъдието до всички съдебни учреждения в страната, за решението на Областен съд – Кюстендил за разделянето на района на Кюстендилски, Босилеградски и Кривопалански околийски съдилища и общините към тях. 17 дек. 1941 г.

22000031Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 109лист 10
Писмо от председателя на Окръжен съд – Кюстендил до министъра на правосъдието, с предложение за откриване на околийски съд в Крива Паланка. 23 ян. 1942 г.

22000032Кюстендилфонд 65Kопис 1а.е. 24лист 20
Заповед на Министерство на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ), със сведения за административни промени в Босилеградска околия. 21 апр. 1942 г.

22000033Кюстендилфонд 68Kопис 1а.е. 1лист 36-38
Протоколно решение на Общинско управление – с. Горна баня, Дупнишка околия, за преименуване на селото в Сапарева баня. 18 май 1942 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
22000034Кюстендилфонд 221Kопис 1а.е. 8лист 85-86
Протоколно решение на Адвокатски съвет – Кюстендил, за отчисляване на служители от Кюстендилска адвокатска колегия поради откриването на такава служба в Скопие. 16 авг. 1942 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
22000035Кюстендилфонд 65Kопис 1а.е. 23лист 109
Окръжно на Министерство на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) до областните директори, околийските управители и кметовете в страната, за разгласяване сред населението, че цар Борис ІІІ е починал от естествена смърт. 1 септ. 1943 г.

22000036Кюстендилфонд 252Kопис 1а.е. 1лист 44
Писмо от околийския управител на Дупница до кметовете в околията, за избиране от Народното събрание на регенти, поради смъртта на цар Борис ІІІ. 17 септ. 1943 г.

22000037Кюстендилфонд 47Kопис 1а.е. 8лист 2
Писмо от околийския управител в Кюстендил до кметовете в околията за разгласяване на условията по приемане на кандидати в полицейските училища в градовете Скопие и Серес. 21 февр. 1944 г.

22000038Кюстендилфонд 35Kопис 1а.е. 48лист 13
Писмо от околийския управител на Дупница до кметовете в околията за изпращане на учредителните протоколи на местни комитети на Обществената сила. 9 май 1944 г.

22000039Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 25лист 105-109
Окръжно на Министерство на правосъдието, временно установено в Ботевград, до председателите на съдилищата, прокурорите и директорите на затвори с данни за местонахождението на всички министерства и дирекции, евакуирани от столицата. 23 авг. 1944 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
22000040Кюстендилфонд 36Kопис 1а.е. 12лист 21-22
Списък от окръжния полицейски инспектор в Кюстендил на чиновниците и служителите при столичната полиция от Кюстендилска и Босилеградска околии. Б. д.
  виж всички 4 изображения на документа        
22000041Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 12лист 1-2
Окръжно на Министерството на правосъдието до Върховния касационен съд, апелативните окръжни съдилища и прокурорите в страната, със сведения за искането от Франция и Италия за прилагане на конвенциите върху анексираните от България територии, съгласно Ньойския договор. 5 март 1921 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
22000042Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 12лист 7
Окръжно на Министерството на правосъдието до Върховния касационен съд, апелативните окръжни съдилища и прокурорите в страната, със сведения за искането от Италия за прилагане на конвенциите върху анексираните от България територии, съгласно Ньойския договор. 16 април 1921 г.

22000043КюстендилЧП 1171лист 1
Протокол на Околийската реквизиционна комисия в Кюстендил, за приемане и впоследствие предаване на добитък на Сърбия, Гърция и Румъния, по силата на чл. 127 от Ньойския договор. 8 май 1921 г.

22000044Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 12лист 14
Окръжно на Министерството на правосъдието до Върховния касационен съд, апелативните окръжни съдилища и прокурорите в страната, със сведения за искането от Белгия за прилагане на конвенциите върху анексираните от България територии, съгласно Ньойския договор. 2 юни 1921 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000045Кюстендилфонд 250Kопис 1а.е. 1лист 24
Окръжно на Висшия федеративен съвет на запасните офицери и подофицери – София с председател ген. Владимир Вазов до председателите на дружествата на запасните подофицери в страната, за организиране на всенароден протест против репарациите, наложени на България, съгласно Ньойския договор. 11 ноем. 1929 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000046Кюстендилфонд 52Kопис 1а.е. 20лист 21-23
Писмо от Всебългарския съюз „Отец Паисий” – София с председател митрополит Стефан Софийски до директорите на средищните общински основни училища в страната, за изграждане на местни комитети и организиране на протести против клаузите на Ньойския договор. 4 дек. 1934 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
22000047КюстендилЧП 945лист 1
Отзив от неизвестен автор, за премахването на военните ограничения, наложени на България с клаузите на Ньойския договор. 31 юли 1938 г.

22000048Кюстендилфонд 35Kопис 1а.е. 29лист 1
Изложение-протест от жителите на с. Бобошево на митинг, организиран в града, по инициатива на Дружеството на запасните подофицери по повод репарациите, наложени на България, съгласно клаузите на Ньойския договор. 1 дек. [б. г.].

22000049Кюстендилфонд 278Kопис 1а.е. 18лист 1
Групова снимка на населението на Цариброд по време на протестен митинг, организиран по повод откъсването на града от територията на България и предаването му на Сърбия по силата на Ньойския договор. Цели и полуфигури. Прави. Цивилно облекло и народни носии. [1920 г.]

22000050Кюстендилфонд 269Kопис 1а.е. 15лист 3-4
Писмо от окръжния управител на Кукушки окръг Владимир Караманов до околийските началници в окръга, за уреждането на административно-полицейската власт. 14 декем. 1912 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
22000051Кюстендилфонд 95Kопис 1а.е. 22лист 1-3
Протокол на Учителския съвет на Държавната мъжка гимназия с данни за съществуването в града на Комитет за подпомагане на бежанците. 21 февр. 1915 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
22000052Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 15лист 22
Договор за натурализация между България и САЩ, за уреждане въпросите за поданството на гражданите от двете страни. 23 ноем. 1923 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000053Кюстендилфонд 269Kопис 2а.е. 17лист 1-2
Писмо от Аргир Манасиев до Владимир Караманов с оценка за неговото изследване за Гевгели и тържественото посрещане на българските войски от населението в града по време на Балканската война. 1 авг. 1929 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
22000054Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 18лист 44
Окръжно на Министерство на правосъдието до съдебните учреждения в страната за ратифициране на Конвенцията по ликвидиране на двувластните имоти между България и Югославия. 24 апр. 1930 г.

22000055Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 20лист 44
Окръжно на Министерство на правосъдието до всички съдебни учреждения в страната, за ратифициране договора между България и Испания, сключен на 26 юни 1931 г. за помирение, съдебно учреждение и арбитраж, и вписването му в регистрите на Главния секретариат на Обществото на народите. 30 апр. 1936 г.

22000056Кюстендилфонд 48Kопис 1а.е. 1лист 11-13
Протокол на Управителния съвет на Граждански клуб – Дупница, за разискванията по повод предложението за откъсване на селищата по долината на р. Рилска от Дупнишка околия. 20 ян. 1939 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
22000057Кюстендилфонд 252Kопис 1а.е. 1лист 54
Писмо от околийския управител на Дупница, до кметовете на околията, за изключване от регистрите за гражданско състояние на лицата, заминали за придобитите през 1941 г. територии. 17 авг. 1943 г.

22000058Кюстендилфонд 35Kопис 1а.е. 33лист 4
Писмо от областния директор на София, временно установен в с.Славовци, Софийско, до околийските управители в областта за предаванията на радиостанция „Нова Европа”. 16 май 1944 г.

22000059Кюстендилфонд 35Kопис 1а.е. 33лист 5
Писмо от околийския управител на Дупница, до кметовете на околията, за информиране на населението, че емисиите на радиостанция „Нова Европа” са с антидържавно съдържание. 25 май 1944 г.

22000060Кюстендилфонд 221Kопис 1а.е. 6лист 10
Протоколно решение на Адвокатски съвет – Кюстендил, за искането на Министерството на правосъдието Окръжният съд да остане в Кюстендил. 1934 г.

22000061Кюстендилфонд 289Kопис 1а.е. 3лист 1
Писмо от окръжния управител на Кюстендил до Димитър Беровски, кюстендилски околийски началник, за назначаването му за околийски началник в Цариброд. 10 ян. 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000062Кюстендилфонд 289Kопис 1а.е. 3лист 3
Писмо от кюстендилския окръжен управител до Димитър Беровски, радомирски околийски началник, за назначаването му за околийски началник в Курт бунар (дн. Тервел). 9 окт. 1883 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000063Кюстендилфонд 289Kопис 1а.е. 4лист 2
Писмо от кюстендилския околийски началник до Димитър Беровски, член на Окръжния съвет, за участието му в септемврийската сесия на съвета. 1 септ. 1894 г.

22000064Кюстендилфонд 35Kопис 2а.е. 6лист 1
Писмо от кмета на с. Горна Баня, Дупнишко, до околийския управител на Дупница, за реакцията на населението от общината при изпълнението на наредбите по заселването в Беломорието, прехраната и продоволствието. 1941 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000065Кюстендилфонд 289Kопис 1а.е. 4лист 3
Писмо от Окръжната постоянна комисия в Кюстендил до Димитър Беровски, за назначаването му за председател на комисията до завръщането на титуляра – г-н Самоковлийски. 12 окт. 1894 г.

22000066Кюстендилфонд 289Kопис 1а.е. 11лист 1
Снимка на Димитър Беровски с руски чиновник в Кюстендил (1880 г.). Полуфигури. Цивилно и военно облекло. [1880 г.]

22000067Кюстендилфонд 289Kопис 2а.е. 9лист 1
Писмо-покана от кюстендилския окръжен управител до Димитър Беровски за участие в заседание на финансовия отдел при Окръжното управление. 29 авг. 1894 г.

22000068Кюстендилфонд 282Kопис 1а.е. 53лист 1
Писмо от адвокати от София до Милан Киселички за изразяване на протест срещу откриването на Областен съд в Дупница и необходимостта от създаването на Общоградски комитет за защита интересите на Кюстендил. 22 май 1940 г.

22000069Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 8лист 74-75
Писмо и сведение към него от Кюстендилския окръжен съд до Министерството на правосъдието за броя на чиновниците и получените от тях заплати. 9 май 1914 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000070Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 8лист 128
Писмо с биографични данни от Георги Николов Божилов, мирови съдия, до председателя на Кюстендилски окръжен съд. 23 май 1914 г.

22000071Кюстендилфонд 36Kопис 1а.е. 9лист 3-4
Доклад на околийския управител на Кюстендил до Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) за необходимостта от промени в административно-териториалното деление на околията, поради политически и стопански причини. Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000072Кюстендилфонд 221Kопис 1а.е. 6лист 15
Протоколно решение на Адвокатски съвет – Кюстендил, за искането на Министерството на правосъдието Окръжният съд да остане в Кюстендил. 1934 г.

22000073Кюстендилфонд 35Kопис 2а.е. 6лист 2
Писмо от кмета на с. Горна Баня, Дупнишко, до околийския управител на Дупница, за реакцията на населението от общината при изпълнението на наредбите по заселването в Беломорието, прехраната и продоволствието. 1941 г.

22000074Кюстендилфонд 288Kопис 1а.е. 13лист 1
Групова снимка на кюстендилския окръжния управител Стаменко Тонев с Андрей Ляпчев и Владимир Такев по време на откриването на жп линията Радомир – Кюстендил през 1909 г. (отдясно на ляво – Ляпчев, Такев и Тонев). Полуфигури. Цивилно облекло. [1909 г.]

22000075Кюстендилфонд 306Kопис 1а.е. 3лист 7
Писмо от Кюстендилското окръжно управление до председателя на Комитета на народното опълчение за необходимостта от ежедневно изпращане на хляб в с. Извор. 15 ноем. 1885 г.

22000076Кюстендилфонд 306Kопис 1а.е. 3лист 8
Писмо от Кюстендилското околийско управление до председателя на Окръжния комитет на народното опълчение за отпускане на храна на болни опълченци, лекуващи се в градската болница. 18 ноем. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000077Кюстендилфонд 306Kопис 1а.е. 3лист 9
Писмо от Кюстендилското градско общинско управление до Комитета на народното опълчение относно невъзможността за доставяне на опинци за опълченците, поради изчерпване на количеството им. 21 ноем. 1885 г.

22000078Кюстендилфонд 306Kопис 1а.е. 3лист 50
Писмо от началника на Македонската доброволческа чета до Кюстендилския околийски комитет във връзка с отпускането на бельо и опинци за нуждите на четниците. 9 дек. 1885 г.

22000079Кюстендилфонд 306Kопис 1а.е. 3лист 86
Разписка от член на Окръжната постоянна комисия в Кюстендил за получаване на 274 чифта опинци от склада на кюстендилското опълчение. 19 дек. 1885 г.

22000080Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 178лист 1
Снимка на Съдебната палата в Кюстендил. Общ изглед. 1938 г.

22000081Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 14лист 75
Писмо от Мирово съдилище – Дупница до председателя на Окръжен съд – Кюстендил относно състоянието и стойността на сградата, в която се помещава съда. 25 ян. 1922 г.

22000082Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 14лист 77
Писмо от I дупнишки мирови съдия до председателя на Окръжен съд – Кюстендил, с информация за сградата, в която се помещава съда. 26 ян. 1922 г.

22000083Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 14лист 182
Писмо от дупнишки мирови съдия до председателя на Окръжен съд – Кюстендил относно броя на висящите дела към октомври 1922 г. и належащата нужда от увеличаване на персонала. 3 ноем. 1922 г.

22000084Кюстендилфонд 1Kопис 2а.е. 14лист 42
Писмо от бобошевски мирови съдия до председателя на Окръжен съд – Кюстендил относно мнение за кандидатурата за работа на Димитър Страшников. 13 ян. 1922 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000085Кюстендилфонд 260Kопис 1а.е. 2лист 15
Писмо от БНБ до председателя на Окръжен съд – Кюстендил относно необходимостта от откриване на съдилище на гара Земен. 26 май 1926 г.

22000086Кюстендилфонд 260Kопис 1а.е. 2лист 93
Удостоверение, издадено от Бобошевско мирово съдилище, на кмета на с. Бобошево, с информация за броя на разгледаните дела през 1925–1926 г. 15 юни 1926 г.

22000087Кюстендилфонд 260Kопис 1а.е. 2лист 100
Писмо от кмета на с. Слатино до министъра на правосъдието с информация за необходимостта от запазване на съдилището в с. Бобошево. 14 юни 1926 г.

22000088Кюстендилфонд 260Kопис 1а.е. 2лист 167
Писмо от игумена на Рилския манастир до председателя на Окръжен съд – Кюстендил относно необходимостта от преместване на съдилището от с. Бобошево в с. Рила. Апр. 1927 г.

22000089Кюстендилфонд 310Kопис 1а.е. 12лист 1
Снимка на д-р Димитър Протич, първи председател на Върховния касационен съд – София. Цял ръст. Цивилно облекло. 27 авг. 1939 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000090Кюстендилфонд 310Kопис 1а.е. 13лист 1
Снимка на д-р Димитър Протич, първи председател на Върховния касационен съд – София, с проф. Йордан Иванов. Цял ръст. Цивилно облекло. Б. д.

22000091Кюстендилфонд 288Kопис 1а.е. 5лист 1
Писмо от МВР – София до Стаменко Тонев относно назначаването му за окръжен управител в Кюстендил. 25 март 1909 г.

22000092Кюстендилфонд 288Kопис 1а.е. 5лист 2
Писмо от Министерство на финансите до Стаменко Тонев, окръжен управител на Кюстендил, за изпращане на възпоменателен кръст за независимостта, уреден от Негово Величество. 24 февр. 1911 г.

22000093Кюстендилфонд 288Kопис 1а.е. 5лист 3
Писмо от МВР до окръжния управител в Кюстендил относно награждаването му от краля на Бавария с орден „Свети Михаил“ III степен. 17 септ. 1918 г.

22000094Кюстендилфонд 288Kопис 1а.е. 10лист 1
Снимка на Стаменко Тонев, окръжен управител на Кюстендил. Бюст. Цивилно облекло. 1899 г.

22000095Кюстендилфонд 288Kопис 1а.е. 11лист 1
Снимка на Стаменко Тонев, окръжен управител на Кюстендил, като студент в Юридическия факултет в Лозана, Швейцария. Бюст. Студентска униформа. 1899 г.

22000096Кюстендилфонд 287Kопис 1а.е. 41лист 1
Снимка на Стаменко Тонев Пейчев – общественополитически деец, учител и юрист. Бюст. Цивилно облекло. Б. д.

22000097Кюстендилфонд 287Kопис 1а.е. 45лист 1
Снимка на Георги Стоянов Радойков, адвокат. Бюст. Цивилно облекло. Б. д.

22000098КюстендилЧП 891лист 1
Групова снимка на Димитър Протич, първи председател на Върховния касационен съд – София, с общественици. Цели и полуфигури. Цивилно и духовническо облекло. Б. д.

22000099КюстендилЧП 723лист 1
Снимка на Александър Танков, адвокат. Цял ръст. Цивилно облекло. 24 септ. 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000100КюстендилЧП 184лист 1
Снимка на Христо Петков Славейков, син на Петко Рачов Славейков, адвокат и общественик. Бюст. Цивилно облекло. Б. д.

22000101КюстендилЧП 1211лист 119
Снимка на Димитър Ангелов Друмохарски, възрожденец, учител, съдия. Бюст. Цивилно облекло. Б. д.

22000102КюстендилЧП 1211лист 120
Снимка на Диаманди Андреев Ихчиев, филолог, османист, адвокат. Бюст. Цивилно облекло. Б. д.

22000103Кюстендилфонд 269Kопис 1а.е. 385лист 1
Групова снимка на съдии и служители от Окръжен съд – Кюстендил от изпращането на председателя на съда – Никола Атанасов. Цели и полуфигури. Цивилно и военно облекло. Юни 1937 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
22000104КюстендилЧП 445лист 1
Групова снимка на състава на Околийски съд – Кюстендил. Цели фигури. Съдийско облекло. [1942 г.]

22000105Кюстендилфонд 239Kопис 2а.е. 7лист 1
Групова снимка на подпоручик Константин Димитров Живков (седнал, с ръка в джоба) с приятели . Полуфигури. Военно облекло. Б. д.
1  2   >