fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител по архивни фондове (1877–1944 г.). Част І. Съст. Ил. Дончев, М. Цанкова, Н. Нанков. Ловеч, 1979.
 

Инвентарни описи

Инвентарен опис на Ловешка градска община (1877–1944 г.). Съст. М. Цанкова. 1978.

Околийски комитети на Отечествения фронт в Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит (1944–1957 г.). Съст. М. Цанкова и В. Малашка. 1985.

Окръжен комитет за БСД – Ловеч и Околийски съвет за българо-съветска дружба – Троян (1946–1982 г.). Съст. В. Малашка и М. Цанкова. 1988.

О.з.ген. Марко Атанасов Колев (1892–1982 г.). Съст. В. Малашка и П. Върбанова. 1989.
 

Каталози

Младежкото революционно движение в Ловешки окръг 1906–1944 г. Съст. Ем. Найденов. 1980 г.

Социалистическото преустройство на селското стопанство в Ловешки окръг 1944–1958 г. Съст. В. Малашка и М. Цанкова. 1980.

Кооперативното движение в Ловешки окръг 1904–1944 г. Съст. М. Цанкова. 1981.

Освобождението и Временното руско управление в Ловеч 1877–1879 г. Съст. В. Малашка. 1981.

Комуните в Ловешки окръг 1914–1934 г. Съст. П. Чернева. 1982.

Българо-съветската дружба в Ловешки окръг 1944–1972 г. Съст. В. Малашка и М. Цанкова. 1983.

Установяване и укрепване на народнодемократичната власт в Плевенска област 1944–1948 г. Съст. Д. Ботева, Б. Глушкова, Л. Диреков, В. Малашка, Е. Пейчева и Р. Узунова. Съвместно издание с ДА – Габрово, В. Търново и Плевен. 1984.

Учебното дело в Ловешки регион 1878–1944 г. Съст. В. Малашка и М. Цанкова. 1989.

Музейното дело в Ловешки регион 1895–1984г. Съст. Е. Найденов и В. Малашка. 1995.
 

Документални сборници, брошури и книги

Комуните в Ловешки окръг (1914–1934 г.) Съст. Б. Павлов. 1969.

Ролята на Отечествения фронт за установяване и укрепване на народната власт в Ловешки окръг 1944–1948 г. Съст. В. Малашка и П. Пенков. Съвместно издание с БЗНС – Ловеч. 1982.

С младежко дръзновение – 40 години от откриване на жп линията Ловеч–Троян”. Съст. Р. Христова, Г. Василев и В. Малашка. Съвместно издание с Историческия музей и библиотеката в Ловеч. 1988.

Ц. Сяров – 100 години от рождението му. Съст. В. Малашка, Р. Христова, Р. Топчиева, Тр. Марков. Съвместно издание с Историческия музей, Библиотеката, Партийния архив и ОНС – Ловеч. 1988.

100 години читалище „Наука“ – Ябланица. Съст. П. Чернева, Цв. Димитрова и Кл. Денчева. 2001.

45 години Държавен архив – Ловеч. Юбилейна брошура. Съст. П. Чернева. 2005.

130 години Ловешко женско дружество „Благодетел“. Дипляна. Съст. П. Чернева. 2006.

П. Чернева и д-р Ан. Винева. 55 години Хигиенно-епидемиологична служба в Ловешка област. Съвместно издание на ДА и ХЕИ – Ловеч, 2007.
П. Чернева. Начало на местното управление в Община – Ловеч (1877–1879). Документален сборник с факсимилета и разчетен текст на първите протоколи на Община Ловеч. Поредица „Архивите разказват”, кн. 1. Ловеч, 2008.

В. Давидова и П. Чернева. 140 години град Троян. Каталог от съвместна изложба с Общината и Читалището в Троян, 2008.

П. Петрова, Ил. Милева. 100 години независима България (1909–2009). Поредица „Архивите разказват”, кн. 2. Ловеч, 2009.

П. Чернева, Л. Брънекова. Всичко за другите – нищо за себе си. Издание за историята на Американския колеж. Изд. на Гимназията за чужди езици и ДА – Ловеч. Ловеч 2009.

П. Чернева, Ил. Милева, П. Петрова, П. Атанасова, Ев. Атанасова. Ловеч – древен и неповторим. Юбилеен документален сборник, посветен на 50-годишния юбилей на ДА – Ловеч, 2010.

Живяни истории. Издание на випуск 2012 на Гимназия за чужди езици и ДА – Ловеч по идеен проект „Живяна история“. Ловеч, 2011.
 

Юбилейни вестници

120 години Ловешко женско дружество „Благодетел“. 1996.

120 години от освобождението на Ловеч от турско робство. 1997.

30 години град Угърчин. Изд. на ДА – Ловеч съвместно с община Угърчин. 1999.

40 години Държавен архив – Ловеч. 2000.

100 години читалище „Наука“ – Ябланица. 2001.

„Ловеч – звезден град“ . Юбилеен вестник, посветен на годината на астрономията и 30 години от полета на първия български космонавт. Ловеч, 2009.