Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


23000001Ловечфонд 45Kопис 1а.е. 20лист 17
Телеграма от Министерство на народното просвещение до директорите на мъжките и девическите училища в страната за обявяване на Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.

23000002Ловечфонд 39Kопис 1а.е. 31лист 28
Телеграма от Главния секретар на Министерство на народното просвещение до директорите на училищата в страната за отбелязване на 10-годишнината от възкачването на цар Борис ІІІ на престола и 20-годишнината от обявяване на Независимостта на България. 1 окт. 1928 г.

23000003Ловечфонд 65Kопис 3а.е. 7лист 61
Протокол от заседание на читалище „Наука“ гр. Ловеч с решение за представяне на читалищни дейци за награждаване с ордени и медали, по случай 20-годишнината от възкачването на цар Борис ІІІ на престола и 30-годишнината от обявяване на Независимостта на България. 29 авг. 1938 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000004Ловечфонд 46Kопис 1а.е. 9лист 68
Окръжно на Министерство на народното просвещение до директорите на учителските институти и гимназиите, за тържествено отпразнуване 20-годишнината от възшествието на престола на Н. В. Цар Борис ІІІ и 30-годишнината от обявяване на Независимостта на България. 29 септ. 1938 г.

23000005Ловечфонд 1Kопис 1а.е. 11лист 17
Окръжно на Ловчанската митрополия до църковното настоятелство при църквата „Св. Великомъченик Димитрий“ в с. Абланица за продължаване на срока за събиране на помощи от църквите в полза на фонда за издигане на паметник за учредяването на Българската екзархия. 15 ноем. 1907 г.

23000006Ловечфонд 65Kопис 3а.е. 44лист 26
Окръжно на Министерството на народното просвещение до всички подведомствени му за представяне на общественици за награждаването им по случай 20-годишнината от възкачването на цар Борис ІІІ на престола и 30-годишнината от обявяване на Независимостта на България. 18 авг. 1938 г.

23000007Ловечфонд 25Kопис 2а.е. 131лист 34
Обява на Ловчанско градско общинско управление за извършване от 34-ти пехотен Троянски полк на молебен и парад на войсковите части по случай 20-годишнината от възшествието на престола на Н. В. Цар Борис ІІІ и 30-годишнината от обявяване на Независимостта на България. 1 окт. 1938 г.

23000009Ловечфонд 873опис 4Фа.е. ІІ - 2542лист
Общ изглед към местността „Хисаря“ в Ловеч, залесена в памет на провъзгласената Българска независимост и Българско царство през 1908 г. 1900 г.

23000015Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 84лист 2
Протокол от заседание на Привременното правителство в гр. Ловеч с избор на членове на Първи градски и окръжен съвети и решаване на въпроси по въвеждане на ред в града. 30–31 авг. 1877 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000016Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 87лист 13
Свидетелство от председателя на Градския управителен съвет в гр. Ловеч Иван Драсов издадено на Васил Хр. Радославов за освобождаването му от длъжността секретар, за да продължи образованието си. 15 юни 1878 г.

23000017Ловечфонд 25опис 1а.е. 674лист 28
Свидетелство от Градския управителен съвет в гр. Ловеч издадено на Димитър Хр. Фиков за завършен трети клас и добро поведение в Българската земска войска. 11 ноем. 1878 г.

23000018Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 87лист 25
Писмо от началника на Ловчанския окръг до председателя на Градския управителен съвет в Ловеч за постановяване от Търновския губернатор състава на Градския съвет от 1 ян. 1879 г., съгласно избирателните протоколи. 19 дек. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000019Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 708лист 1
Писмо от началника на Ловчанския окръг до председателя на Градския управителен съвет в гр. Ловеч за обявяване на гражданите постановлението от Търновския губернатор за тържествено откриване на Окръжния съд в града. 12 ян. 1879 г.

23000020Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 46лист 1
Писмо от началника на Ловчанския окръг до председателя на Градския управителен съвет в гр. Ловеч Коста Попвачков да се яви на 7 февруари в Търново за депутат в Народното събрание. 23 ян. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000021ЛовечЧП 265лист 1
Снимка на българската депутация участвала при подписването на акта за избор на първия български княз Александър І Батемберг в гр. Ливадия. 4 май 1879 г.

23000022Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 708лист 4
Писмо от началника на Ловчанския окръг до председателя на Градския управителен съвет в гр. Ловеч за явяване на всички депутати на 17 юни в Търново за избирането на българския княз Александър I. 9 юни 1879 г.

23000023Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 30лист 16
Писмо от началника на Ловчанския окръг до председателя на Градския управителен съвет в гр. Ловеч за избиране на Първото българско правителство на 5 юли начело с Т. Бурмов. 7 юли 1879 г.

23000024Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 87лист 14
Писмо от началника на Ловчанския окръг до Градския управителен съвет в гр. Ловеч за събиране на общинските членове, както и на „вещи и по-опитни хора от града“ на заседание. 10 авг. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000025Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 87лист 17
Рапорт от и. д. председателя на Градския управителен съвет в гр. Ловеч Т. Мичев до окръжния началник за представяне протоколите по избора на Общинския съвет. 8 септ. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000026Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 80лист 12
Писмо от Ловчанския окръжен началник Хр. Щърбаков до Градския съвет за назначаване на Илийчо Дочов за кмет и Христо Драсов за помощник-кмет. 22 септ. 1879 г.

23000027Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 26лист 5
Писмо от Ловчанското окръжно управление до кмета на гр. Ловеч за уведомяване полицията и Градския съвет за неизвестни лица, посещаващи града. Апр. 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000028Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 324лист 11
Писмо от Ловчанското градско общинско управление до депутатите Ил. Локанов и К. Вачев за избора им да внесат в Министерството на правосъдието прошението на населението на града за откриване на окръжен съд в Ловеч. 13 март 1882 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000029Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 225лист 20
Циркулярно писмо от Министерския съвет до окръжните управители за забрана на държавните чиновници да участват в митинги. 24 септ. 1883 г.

23000030Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 329лист 14
Обявление от Ловчанското градско общинско управление за възстановяване на Ловчанския окръг. 23 дек. 1883 г.

23000031Ловечфонд 59Kопис 1а.е. 32лист 13
Приказ от Ловчанското окръжно управление до Ловчанското околийско управление за назначаване на Хр. Георгиев, В. Лингорски и Д. Христов за писари в околийското управление. 21 юни 1884 г.

23000032Ловечфонд 59Kопис 1а.е. 43лист 7
Свидетелство от Троянското околийско управление на Милко Бошнаков в уверение, че е бил секретар на Околийското управление за периода 1882–1884 г. 13 авг. 1984 г.

23000033Ловечфонд 59Kопис 1а.е. 1лист 13
Окръжно от министъра на Вътрешните дела до окръжните управители за носене от полицейските началници на оръжие и униформа, изработена от български плат. 10 окт. 1884 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000034Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 717лист 3
Обявление от Ловчанския окръжен управител до населението за даване на гласност на Прокламацията на председателя на Народното събрание Стефан Стамболов към българския народ по повод свалянето на княз Александър I. 18 авг.1886 г.

23000035Ловечфонд 59Kопис 2а.е. 2лист 37
Списък на конно-полицейските стражари от Троянска околия. Авг. 1892 г.

23000036Ловечфонд 1Kопис 1а.е. 6лист 71
Телеграма от Екзарх Йосиф до Ловчанския митрополит Максим с благодарност за поздравите по повод именния му ден. 9 дек. 1897 г.

23000037Ловечфонд 1Kопис 1а.е. 6лист 14
Окръжно от Ловчанската митрополия до свещениците от Ловчанска, Троянска и Тетевенска околии за събиране на помощи за българите в Македония. 23 февр. 1898 г.

23000038Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 721лист 3
Записка от Ловчанския гарнизон и Комендантството до кмета на гр. Ловеч за отслужване на панахида по повод смъртта на Н. Ц. В. Княгиня Клементина. 4 февр. 1907 г.

23000039Ловечфонд 1Kопис 1а.е. 12лист 15
Окръжно от Ловчанската митрополия до енорийските свещеници в Ловешка епархия с указания за водене на гражданските регистри, въведени от 1893 г.

23000040Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 238лист 56
Писмо от Ловешкия околийски началник Джабарски до началниците на общинските и държавни учреждения в Ловешка околия по повод встъпването му в длъжност. 6 септ. 1913 г.

23000041Ловечфонд 31Kопис 1а.е. 12лист 23
Писмо от 34-то полково военно окръжие до кметовете от Ловчанска и Троянска околия за действия на вражески разузнавателни служби в страната. 2 май 1917 г.

23000042Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 722лист 26
Покана от кмета на гр. Ловеч до Ловчанската митрополия за молебен, по повод въздигането на Н. Ц. В. Княз Борис на трона. 4 ноем. 1918 г.

23000043Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 129лист 46
Акт за предаване и приемане на длъжностите и управлението на Ловчанската община от Тричленната комисия, с председател Гено Дерибеев на Тричленна комисия с председател Съйко Джабарски. 9 февр. 1920 г.

23000044Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 129лист 58
Акт за предаване и приемане на Ловчанското кметство от Тричленната комисия на общинските съветници и кмета Никола Илиев. 2 апр. 1920 г.

23000045Ловечфонд 139Kопис 1а.е. 20лист 18
Заповед от Угърчинското селско общинско управление до населението за запазване на ред в деня на провеждането на референдум за виновността на бившите министри. 16 ноем. 1922 г.

23000046Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 247лист 69
Заповед от Ловчанското околийско управление до гражданите на Ловеч за въвеждане на полицейски час. 16 юли 1924 г.

23000047Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 247лист 115
Телеграма от Плевенския окръжен управител до околийския началник на гр. Ловеч за преследване на разбойниците в околията от военните власти. 28 юли 1924 г.

23000049Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 84лист 12
Заповед от Ловчанското околийско управление до общините в околията и притежателите на магазини, заведения и фабрики, за поставяне на българското знаме в официални дни. 23 апр. 1926 г.

23000050Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 50лист 94
Писмо от Народната библиотека и музей „Иван Вазов“ до кмета на гр. Ловеч с молба за изпращане на снимката на депутацията, участвала при подписването на акта за избор на първия български княз Александър І Батемберг в гр. Ливадия. 17 май 1929 г.

23000051Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 62лист 64
Молба от общинските съветници от гр. Ловеч до кмета на града за свикване на извънредна сесия за гласуване недоверие на кмета. 10 юни 1932 г.

23000052Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 257Алист 167
Скица на Ловчанската градска община за създаване на картотека на административните поделения към Министерството на вътрешните работи и народното здраве. [1940 г.]

23000053Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 257Алист 178
Заповед от Въздушните на Негово Височество войски до кмета на гр. Ловеч за встъпване в длъжност на капитан Димитриев като началник на летището в гр. Ловеч. 21 окт. 1940 г.

23000054Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 261Алист 242
Бюлетин от околийския управител на гр. Плевен до околийските управители в областта за нападения на партизани в ловчански и свищовски села. 23 септ. 1943 г.

23000055Ловечфонд 1Kопис 1а.е. 15лист 33
Окръжно от Ловчанската митрополия до енорийските свещеници в Ловешката епархия с молба Българската православна църква да вземе участие в молитвен ден за преуспяване работата на Вашингтонската конференция за мир. Окт. 1921 г.

23000056Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 85лист 101
Окръжно от Светия Синод на Българската православна църква до Врачанския митрополит Климент за подпомагане на бежанците, след разрешаване на Бежанския заем от Обществото на народите. 18 ноем. 1926 г.

23000057Ловечфонд 54Kопис 1а.е. 44лист 23
Позив от Всебългарския съюз „Отец Паисий“ към българския народ срещу несправедливия Ньойски договор в съответствие с изискванията на Обществото на народите. Ноем. 1938 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000058Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 455лист 14
Писмо от Градския управителен съвет в Ловеч до мухтарите и членовете на старейшинския съвет в града за започване разписване на данъка, поради заминаване на председателя Коста Поп Вачов за Търново. 1 февр. 1879 г.

23000059Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 46лист 3
Писмо от кмета на град Ловеч и депутат в Учредителното събрание в Търново Коста Поп Вачов до общинските съветници за първите дни от работата на събранието. 20 февр. 1879 г.

23000060Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 46лист 2
Писмо от депутата в Учредителното събрание в Търново и кмет на град Ловеч Коста Поп Вачов до общинските съветници за обстановката в Търново и дебатите около приемане на Устава (Конституцията). 23 март 1879 г.

23000061Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 30лист 3
Обръщение на руския цар Александър към българите при напускане на руските войски с пожелание за успешно полагане основите на българската държава. 11 апр. 1879 г.

23000062Ловечфонд 25Kопис 2а.е. 28лист 4-5
Свидетелство от Императорския руски комисар в България княз Дондуков-Корсаков издадено на ловчалията д-р Васил Каракановски за присъствието му на срещата в Ливадия за избирането на първия български княз Александър І. 27 апр. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000063Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 708лист 10
Обявление от Градския управителен съвет в Ловеч до гражданите за тържественото украсяване на града с българските знамена в чест на преминаването на княз Дондуков-Корсаков през него на 12 юни 1879 г. 9 юни 1879 г.

23000064Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 30лист 1-2
Ред за откриване на Народно събрание в Търново за разглеждане на Устава. 12 юни 1879 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
23000065Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 30лист 9-10
Обръщение на княз Александър I към народните представители от Първото българско законодателно народно събрание за положението в страната и за ползотворна работа при разглеждане на законопроектите. 12 юни 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000066Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 708лист 11
Обявление от Градския управителен съвет в Ловеч до гражданите за тържествено украсяване на града на 29 юни 1879 г. за преминаването на българския княз Александър I през него. 27 юни 1879 г.

23000067Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 470лист 29-30
Сметка за разходите по посрещането на княз Александър I при преминаването му през гр. Ловеч. [1879 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
23000069Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 719лист 6
Поздравителен адрес от Ловешкия градски общински съвет до д-р Васил Каракановски, участвал в българската депутация в гр. Ливадия за избирането на първия български княз Александър І Батемберг, по повод провъзгласяването му за почетен гражданин на гр. Ловеч. 4 ян. 1903 г.

23000070Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 719лист 7
Рапорт от ловешкия кмет В. Мичев до министъра на вътрешните дела и изповеданията за изпращане адреса и протокола на д-р Васил Каракановски, участвал в българската депутация в гр. Ливадия за избирането на първия български княз Александър І Батемберг и провъзгласен за почетен гражданин на гр. Ловеч. 28 февр. 1903 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000071Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 283лист 13
Писмо от Плевенското окръжно управление до околийския началник в гр. Ловеч за изпращане на екземпляри от домакински карти за събиране сведения за бежанците в България. 13 авг. 1924 г.

23000072Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 283лист 14
Упътвания от Плевенското окръжно управление до общинските кметове по събиране сведения за бежанците. 13 авг. 1924 г.

23000073Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 74лист 64
Окръжно от Светия синод на Българската църква до Св. Митрополия в гр. Ловеч с молба към по-заможните настоятелства в епархията за отпускане на помощи за новостроящия се храм в пловдивския квартал „Кючук Париж”, населен с християни, повечето бежанци от Тракия и Македония. 30 септ. 1924 г.

23000074Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 74лист 45
Окръжно от Светия синод на Българската църква до Св. Митрополия в гр. Ловеч с нареждане за подпомагане бежанците от Тракия и Македония чрез откриване на подписка за събиране помощи и отпускане на суми от приходите на църквата. 2 дек. 1924 г.

23000075Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 31лист 1
Писмо от Македонското благотворително братство „Тома Давидов“ до председателя на Ловешкото женско дружество „Благодетел“ за участие на представител на дружеството в обсъждане на въпроси за създаване на поминък на пристигналите в града бежанци от Македония. 10 дек. 1924 г.

23000076Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 31лист 2
Писмо от Ловешкото женско дружество „Благодетел“ до председателя на Комитета за събиране помощи на бежанците от Македония в гр. Ловеч за изпращане на триста лева. 26 дек. 1924 г.

23000077Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 74лист 49
Рапорт от Църковното настоятелство на църквата „Св. Арх. Михаил” с. Скандалото, Троянско, до Врачанския митрополит за изпращане на Ловчанската митрополия на сумата от сто и петдесет лева, събрана от доброволни помощи за бежанците. 13 февр. 1925 г.

23000078Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 85лист 15
Декларация от българите Харалампи Томов и Ташко Костадинов – жители на гр. Враца, за македонския бежанец Костадин Янакиев, за да му послужи пред Врачанската митрополия за встъпване в първи законен брак. 18 май 1925 г.

23000079Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 85лист 10
Писмо от протосингела на митрополията във Враца до свещеника на с. Телиш за разрешаване встъпването в брак на бежанеца от Босилеградска околия Любен Йосифов с българката Рада Крачунова от с. Телиш. [Май 1925 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
23000080Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 31лист 3
Писмо от Македонското културно-благотворително братство „Тома Давидов“ до председателя на Ловешкото женско дружество „Благодетел“ с молба за участие в панахидата на войводата от Ловеч Тома Давидов и другарите му за повдигане духа на поробените братя от Македония. 2 юли 1925 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000081Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 85лист 9
Писмо от Врачанската митрополия до Митрополията в гр. Ловеч за изпращане на десет образеца и декларации за ръководство за разрешаване на бракове на македонски, тракийски и добруджански бежанци. 20 юли 1925 г.

23000082Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 31лист 7
Пощенска картичка от Българския женски съюз – София до председателя на Ловешкото женско дружество „Благодетел“ с призив за вземане инициативата за събиране помощи за македонските бежанци, пострадали от гръцкото нападение. 28 окт. 1925 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000083Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 31лист 8
Писмо от Ловешкото женско дружество “Благодетел” до Kомитета на Българския женски съюз – София с описание на събраните от Ловешкото гражданство дрехи и пари за жертвите от гръцкото нападение в Егейска Македония. 11 ноем. 1925 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000084Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 31лист 4
Писмо от Ловешкото женско дружество „Благодетел“ до фирма „Серев & Бенчев“ – Плевен с молба за експедиране на три бали дрехи за македонските бежанци до гр. София. 11 ноем. 1925 г.

23000085Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 31лист 9
Съобщение от плевенската фирма „Серев & Бенчев“ до председателя на Ловешкото женско дружество „Благодетел“ за получаване и експедиране до гр. София на три бали дрехи за македонските бежанци. 12 ноем. 1925 г.

23000086Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 31лист 6
Писмо от Ловешкото женско дружество „Благодетел“ до началника на гарнизона в гр. Ловеч с благодарност за оказаното съдействие за изпращане в гр. София на събраните помощи за гръцките бежанци. 17 ноем. 1925 г.

23000087Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 31лист 10
Пощенска картичка от Българския женски съюз – София до председателя на Ловешкото женско дружество „Благодетел“ с благодарност към ловешките граждани за събраните дрехи и пари за македонските бежанци. 25 ноем. 1925 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000088Ловечфонд 6Kопис 1а.е. 6лист 101
Писмо от Българското дружество Червен кръст – София до обществените деятели и организации в България за работата на дружеството и значението му за подпомагане на бежанците. [1925 г.]

23000089Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 85лист 92
Окръжно от Ловчанската митрополия до eнорийските свещеници в Ловчанската епархия за оказване съдействие на комисиите по уреждане съдбата на бежанците в селата и градовете, където ще се заселват. 11 дек. 1926 г.

23000090Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 284лист 1-2
Сведения за бежанците, които се намират в гр. Ловеч към 31 декември 1926 г. Дек. 1926 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
23000091Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 105лист 29
Писмо от Всебългарския съюз „Отец Паисий” до Негово Благогoвейнство Председателя на Църковното настоятелство в страната с покана за членство в съюза и призив за морална и материална помощ за обединяване на всички българи в страната и чужбина за преодоляване на несправедливите условия, наложени отвън. 14 ян. 1929 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000092Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 10лист 12
Писмо от Българския женски съюз до председателката на Женско дружество „Благодетел” в Ловеч с покана за участие в протестна акция по случай годишнината от подписването на Ньойския договор. 23 ноем. 1930 г.

23000093Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 10лист 15
Писмо от Българския женски съюз до съюзните дружества в страната да подкрепят писмо на унгарските жени за ревизия на мирните договори и за събиране подписите на българските жени. 25 дек. 1930 г.

23000094Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 10лист 17-18
Писмо от Българския женски съюз до Съвета на Oбществото на народите – Женева с апел за мирно ревизиране на мирните договори. 1 март 1931 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
23000095Ловечфонд 425Kопис 2а.е. 10лист 32
Писмо от Българския женски съюз до председателката на Женското дружество „Благодетел” в Ловеч за организиране на събрание по случай Общата конференция за разоръжаване, която свиква Обществото на Народите. 31 дек. 1931 г.

23000096Ловечфонд 122Kопис 1а.е. 105лист 18
Окръжно от Светия синод на Българската църква до Негово Високопреосвещенство Врачанския Митрополит за организирана всенародна акция против Ньойския договор и отслужване от енорийските свещеници на панахиди за жертвите от войните. 19 окт. 1932 г.

23000097Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 353лист 15
Ситуация на мястото на Американското училище и новостроящата се черква от Американската мисия. 16 юли 1894 г.

23000098Ловечфонд 25Kопис 1а.е. 353лист 18
Рапорт от общински кондуктор Тачев от Техническата служба на Ловчанско градско общинско управление до кмета на гр. Ловеч, по повод преписката за отчуждаване на място от двора на Американското училище. 15 юни 1907 г.

23000099Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 4лист 1
Заповед на Министерството на народното просвещение за признаване Американското девическо училище в Ловеч за частно средно учебно заведение от учебните 1926/1927 г. и завършилите да се ползват с правата на завършили Народна полукласическа девическа гимназия. 30 май 1927 г.

23000100Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 4лист 3
Резултати от ревизията, направена от директорката на Американското девическо училище в Ловеч г-ца Мелани Търнър в часа по пеене на осми клас, воден от известния ловешки музикант Евстати Павлов. 21 окт. 1930 г.

23000101Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 7лист 1-3
Писмо от директорката на Американското девическо училище в Ловеч до Министерството на народното просвещение – отдел „Средни училища“, с приложени 3 таблици със сведения за разпределение на ученичките по вероизповедание, народност и поданство за учебните 1929/1930, 1930/1931 и 1931/1932 години. 16 ноем. 1931 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
23000102Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 4лист 30
Писмо от училищния лекар на Американската девическа полукласическа гимназия в Ловеч до Министерството на народното просвещение за условията на живот в училището, дневния ред и физическото възпитание на ученичките. 22 апр. 1932 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000104Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 4лист 34
Писмо от Министерството на народното просвещение до директора на Американската полукласическа девическа гимназия в Ловеч за назначаване на учител по вероучение на ученички с източноправославно вероизповедание. 17 ян. 1934 г.

23000105Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 4лист 28
Писмо от директорката на Американската полукласическа девическа гимназия в Ловеч до Министъра на народното просвещение за промените в програмата за обучение за учебната 1934/1935 г. 15 авг. 1934 г.

23000106Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 4лист 29
Писмо от директорката на Американската полукласическа девическа гимназия в Ловеч до Министъра на народното просвещение със сведения за основаването на училището, обучението и условията в него. 13 февр. 1935 г.

23000107Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 8лист 2
Ревизионен лист от направена ревизия от Окръжната инспекция по труда на пансиона към Американската полукласическа девическа гимназия в Ловеч. 19 апр. 1935 г.

23000108Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 4лист 74
Писмо от Министерството на народното просвещение до директорката на Американската полукласическа девическа гимназия в Ловеч за реда и условията за приемане на ученици от прогимназията в 5-ти клас на гимназията. 8 авг. 1935 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
23000109Ловечфонд 356Kопис 1а.е. 4лист 81
Писмо от директорката на Американската полукласическа девическа гимназия в Ловеч до Министерството на народното просвещение за изпращане документите на учителките – чужди поданици до министерството, за да им бъде дадено разрешение за учителстване. 26 окт. 1935 г.
1  2  3   >