Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Документалното богатство на Пазарджишки окръг (1833–1944). Част I. Пазарджик, 1969 г.

Пътеводител на архивните фондове (1944–1975). Част II. Пазарджик, 1984 г.
 

Инвентарни описи

Константин Русинов – Червения поп (1879–1958). Пазарджик, 1982.

Сашо (Александър) Николов Настев (1900–1971). Пазарджик, 1984.

Театралното дело в Пазарджик. Пазарджик, 1985.

Лазар Кръстев Тошков (1899–1980). Пазарджик, 1985.

Любомир Николов Христович (1909–1974). Пазарджик, 1986.

Димитър Бояджиев (1880–1911), Теодор Траянов (1882-1945), Никола Фурнаджиев (1903–1968). Пазарджик, 1988.

Георги Машев (1887–1946) и Стоян Василев (1904–1977). Пазарджик, 1990.

Семеен фонд „Хаджирашкови“ (Хаджи Рашко Хаджиилиев 1832–1900, Борис Хаджирашков 1875–1952, Стефан Хаджирашков 1877–1913). Пазарджик, 1993.

Кесарий Попвасилев (1805–1862), д-р Никола Ламбрев (1875–1941) и Иван Илионов Стамболиев (1892–1981). Пазарджик, 1995.

Михаил Такев (1864–1920). Пазарджик, 1995.

Българско народно читалище „Виделина". Пазарджик, 2007.

 

Каталози

БКП – БЗНС дружно в борбата (1919–1923). Пазарджик, 1980.

Документи за кооперативното движение в Пазарджишки окръг до 9.IX.1944 г. Пазарджик, 1980.

Кооперативното движение в Пазарджишки окръг (1944–1959). Пазарджик, 1984.

Ликвидация на капиталистическата собственост в Пазарджишки окръг (1944–1948). Пазарджик, 1984.

Социалистическото преустройство на селското стопанство в Пазарджишки окръг (1944–1958). Пазарджик, 1986.

Здравното дело в Пазарджишки окръг (1840–1975). Пазарджик, 1988.

Музикалният живот в Пазарджик (1883–1983). Пазарджик, 1990.

Развитие на училищното дело в Пазарджишкия край до 1944 г. Пазарджик,1993.

Градско общинско управление Пазарджик 1878-1944. Пазарджик, 2006.

 

Прегледи на архивни фондове

Литературни дейци от Пазарджишкия край. Пазарджик, 1996.
 

Юбилейни вестници

Юбилеен лист „Михаил Такев 1864–1920“. По повод 130 г. от рождението му. Публ. във в. „Знаме“, 5–11 ноем. 1994 г.

Балканската война 1912–1913 г. По повод 90 години от обявяването на войната. ДА – Пазарджик, окт. 2002 г.

Кимон Георгиев 1882–1969 г. По повод 120 години от рождението му. Изд. ДА – Пазарджик и РИМ – Пазарджик, ноем. 2002 г.

Паметен лист за Райко Алексиев 1893–1944 г. По повод 110 години от рождението му, публ. във в. „Знаме“, „Виделина“, „Пазарджишка Марица“ и електронен вестник „pa-media.net“. 7 март 2003 г.

Никола Фурнаджиев 1903–1968 г. По повод 100 години от рождението му. Изд. Община Пазарджик, ДА – Пазарджик и библиотека „Н. Фурнаджиев“ – Пазарджик. 27 май 2003 г.

90 години Потребителна кооперация „Заря“ – гр. Септември. Изд. ПК „Заря“ – гр. Септември и ДА – Пазарджик. 2005 г.