Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Кратък пътеводител за архивните материали, съхранявани в ОДА – Перник (1865–1944). Част I. Перник, 1969. 47 с.

Списък на архивните фондове, съхранявани в ОДА – Перник (1944–1970). Част II. Перник, 1972. 47 с.

Указател за архивните фондове, съхранявани в ОДА – Перник (1899–1975). Перник, 1979. 108 с.

Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част II. Перник, 1985. 255 с.
 

Документални сборници

Документи за младежкото революционно движение в Смесена гимназия – Перник (1931–1944). Перник, 1970. 34 с.

Документи за съпротивителното движение на територията на Пернишки окръг (1941–1944). Перник, 1971. 31 с.

Сборник документи и спомени за младежкото революционно движение в Смесена гимназия град Трън (1933–1943 г.). Перник, 1974. 43 с.

Документи и спомени за дейността на БЗНС в Пернишки окръг (1905–1944). Перник, 1975. 42 с.

Документи и спомени за дейността на БЗНС в Пернишки окръг (1944–1983). Перник, 1985. 173 с.
 

Каталози на документи

Използване на богатствата на Пернишки окръг от чуждестранни капитали (1931–1946). Каталог на документи. Перник, 1972. 48 с.

Каталог на документи за търговските връзки на минни предприятия от Пернишки окръг с чуждестранни фирми. Перник, 1973. 45 с.

Каталог на документите за кооперативното движение на територията на Пернишки окръг (1898–1944). Част I. Перник, 1976. 150 с.

Каталог на документите за кооперативното движение на територията на Пернишки окръг (1944–1960). Част II. Перник, 1978. 199 с.

Каталог на документите за учебното дело на територията на Пернишки окръг (1889–1944). Перник, 1980 г. 152 с.

Каталог на документите за социалистическото преустройство на селското стопанство на територията на Пернишки окръг (1945–1959). Перник, 1980. 120 с.

Миньорско профсъюзно движение в Перник (1944–1957). Каталог на документи. Перник, 1981. 83 с.

Георги Димитров и Пернишкият край – тематичен списък на документи и спомени, исторически календар (1905–1972). Перник, 1982. 52 с.

Каталог на документите за развитие на промишлеността на територията на Пернишки окръг (1882–1947). Перник, 1973 с.

Каталог на документите за развитие на промишлеността на територията на Пернишки окръг (1944–1970). Перник, 1982. 73 с.

Каталог на документите за професионалното образование на територията на Пернишки окръг (1944–1975). Каталог на документи. Перник, 1985. 73 с.
 

Инвентарни описи

Държавни мини „Перник“ (1914–1944). Перник, 1974. 15 с.

Градско общинско управление – Брезник (1887–1944); Перник (1930–1944); Радомир (1890–1944); Трън (1891–1944). Перник, 1975. 57 с.

Селско общинско управление с. Батановци (1918–1944); Селско общинско управление с. Велковци (1921–1944); Селско общинско управление с. Дивотино (1891–1944); Селско общинско управление с. Мещица (1889–1944); Селско общинско управление с. Студена (1904, 1937–1944); Селско общинскоуправление с. Църква (1932–1944). Перник, 1975. 61 с.

Околийско полицейско управление Трън (1925–1944). Перник, 1976. 24 с.

Околийски комитет на Отечествения фронт – Радомир (1944–1958). Перник, 1977г. 32 с.

Околийски съвет на българо-съветски дружества – Перник (1946–1956); Околийски съвет на българо-съветски дружества – Брезник (1946–1956); Околийски и градски комитет за българо-съветски дружества – Трън (1957–1960). Перник, 1978. 23 с.

Околийско агрономство – Брезник (1935–1944); Радомир (1930–1944); Трън (1898–1944). Перник, 1979. 45 с.

Държавно минно предприятие „Г. Димитров“ – Перник (1944–1875). Перник, 1983. 60 с.

Лични фондове „Александър Асенов Ненков“, фонд 863; „инж. Хелмут Франц Брокс“, фонд 284К. Перник, 1985. 22 с.

Околийски народен съвет – Брезник (1948–1956). Перник, 1986. 51 с.

Машиностроителен завод „Струма“ – Перник (1947–1978). Перник, 1986. 30 с.

Околийски народен съвет – Радомир (1948–1959). Перник, 1986. Перник, 1986. 61 с.

Градски народен съвет – Перник (1944–1980). Перник, 1988. Перник, 103 с.

Градски народен съвет – Радомир (1945–1979). Перник, 1988. 53 с.

Градски народен съвет – Брезник (1944–1983). Перник, 1989. 73 с.