Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


26000001Перникфонд 157Kопис 1а.е. 16лист 95-96
Заповед на кмета на Градското общинско управление – гр. Трън за отпразнуване годишнината от провъзгласяването на Независимостта на България. 19 сеп. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000002Перникфонд 143Kопис 1а.е. 1067лист 95
Телеграма на Министерството на правосъдието до Окръжния съд – гр. Трън за отлагането на делата за 4 октомври, когато ще се празнува шествието на Негово Височество Царя и празника на Независимостта на България. 2 окт. 1920 г.

26000003Перникфонд 168Kопис 1а.е. 49лист 38-39
Заповед на кмета на Градска община – гр. Брезник за отслужване на молебен по случай деня на провъзгласяването на България за независимо царство. 21 септ. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000004Перникфонд 152Kопис 1а.е. 3лист 13
Проект за прегрупиране на общините в Трънската административна околия. 19 юли 1934 г.

26000005Перникфонд 41Kопис 1а.е. 16лист 22
Писмо от председателя на Славянското благотворително дружество в България – София до църковното настоятелство при храма „Св. Димитър“ – Радомир с благодарност за дарението за подпомагане на пострадалите от войната в новоосвободените земи в Македония. 27 февр. 1913 г.

26000006Перникфонд 41Kопис 1а.е. 16лист 21
Писмо от председателя на Църковното настоятелство при храма „Св. Димитър“ – Радомир до председателя на Славянското благотворително дружество в България – София за изпратена сума, събрана за пострадалите от войната в новоосвободените земи в Македония. 20 февр. 1913 г.

26000007Перникфонд 18Kопис 1а.е. 110влист 224
Окръжно от Софийската митрополия до архиерейските наместници за събиране на помощи от дискоси за пострадалото българско православно население в гр. Битоля, вследствие на експлозия на военни материали. 10 май 1922 г.

26000008Перникфонд 315Kопис 1а.е. 2лист 312
Телеграма от окръжния управител на Кюстендил до общинските кметове в Радомирска околия за преустановяване преселването на тракийските бежанци от Турска Тракия или Моравска България. 2 май 1918 г.

26000009Перникфонд 315Kопис 1а.е. 2лист 308-310
Рапорт от кмета на с. Жедна до Радомирския околийски началник с приложени списъци на бежанците от Македония и Моравско, които понастоящем се намират в селата на общината. 13 ноем. 1918 –12 февр. 1919 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
26000010Перникфонд 205Kопис 1а.е. 10лист 12
Писмо от Околийската реквизиционна комисия – Трън до Главната реквизиционна комисия че броят на общините на Трънска околия се увеличава на 10 бр., след присъединяването на община Дарковско от Бабушничка околия и Черна Трава от Сурдулишка околия. 25 ян. 1943 г.

26000011Перникфонд 349Kопис 2а.е. 5лист 2
Покана от Цветко Радков от Трън до населението на Трън и околията да се събере на събрание на 3 март 1901 г. в Трън, за да се излъчи депутация начело с народните представители, която да отиде в София и да протестира срещу проекта на коалиционното правителство да закрива някои окръзи, между които и Трънския съдебен окръг с цел икономии за държавния бюджет (несправедливо през 1882 г. е закрит Трънския административен окръг, но при министър-председателя Драган Цанков отново открит до 1900 г. Предложение отново да се открие като се присъедини Царибродска околия). 1 март 1901 г.

26000012ПерникЧП 45лист 13
Писмо от началника на група при Минната полиция – Перник до Областния полицейски началник – София със сведение за направено изложение от политически водачи до Негово Височество Царя за реконструкции в кабинета и решение изложението да се разпространява из страната, като в Перник задачата се възлага на привържениците на Александър Цанков, а в Радомирско – на либерали и демократи. 18 ноем. 1938 г.

26000013Перникфонд 18Kопис 1а.е. 118блист 42
Писмо от началника на Трънското околийско управление до Негово Величество Благоговейнство Трънския архиерейски наместник да нареди на свещениците и учителите в селата съвместно с общинските власти да се образуват комитети за събиране на помощи за бежанците от Тракия и Македония чрез подписка. 2 дек. 1924 г.

26000014Перникфонд 141Kопис 1а.е. 11лист 70
Писмо от Трънския околийски комисар до ДМ „Перник“ със списък на общините и съставните им села от Трънска околия. 24 дек. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000015Перникфонд 18Kопис 1а.е. 118блист 43
Рапорт от енорийския свещеник в с. Режанци до Негово Величество Благоговейнство Трънския архиерейски наместник за събраната и внесена сума за доброволни помощи във фонд „Бежанци“ – „Червен кръст“ – София. 10 февр. 1925 г.

26000016Перникфонд 9Kопис 1а.е. 2лист 67
Телеграма от Окръжния полицейски инспектор – Кюстендил до Околийския началник – Радомир да се предоставят сведения за завърналите се и незавърнали се емигранти от околията. 28 ноем. 1929 г.

26000017Перникфонд 18Kопис 1а.е. 110влист 480
Окръжно от Софийската митрополия до архиерейските наместници в Софийската епархия за отслужване на молебен за мир във всички градски църкви на 20 май 1923 г. във възпоминание датата на откриването на първата Хагска конференция за съюзяване на народите. 16 май 1923 г.

26000018Перникфонд 315Kопис 1а.е. 2лист 309а
Секретно писмо от началника на Радомирското околийско управление до общинските кметове с предложение кметовете да задължат всички македонци, заселили се след Освобождението и новодошлите (мъже, навършили 20 години), да се явят пред делегата на Македонските благотворителни дружества до 4 ян. 1919 г. и да подпишат заявлението до председателя на Конференцията на мира за освобождаването на Македония от чуждо иго и присъединяването й към Царство България. 30 дек. 1918 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000019Перникфонд 143Kопис 1а.е. 1078лист 93-94
Определение на Трънския окръжен съд с данни за съществуването на три административни околии – Трънска, Царибродска и Брезнишка в Трънския съдебен окръг и подразделянето му на два следствени участъка – Трънски и Царибродски. 13 март 1882 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000020Перникфонд 157Kопис 1а.е. 1лист 2-4
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Трън с решение за изпращане на делегация начело със Сотир Календеров в Цариброд с искане до правителството да не се закрива Трънски окръг и да не се отцепва от него Царибродска околия. 4 ян. 1899 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
26000021Перникфонд 269Kопис 1а.е. 6лист 3
Летописни бележки на Народното първоначално училище в с. Стрезимировци с данни за разделянето на селото съгласно Ньойския мирен договор, съгласно който от 6 ноем. 1920 г. една част остава в България, другата – в Сърбия. 1931 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000022Перникфонд 166Kопис 1а.е. 7лист 1-3
Протокол от заседание на Селския общински съвет – с. Батановци с решение да се подаде молба до сесията на Народното събрания за определяне на гр. Перник за център на околията при предстоящото административно деление и преминаването на общината в с. Батановци към нея. 25 ян. 1932 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
26000023Перникфонд 168Kопис 1а.е. 7лист 6-8
Протокол от заседание на Градско общинско управление – Брезник с решение за присъединяване на Брезнишката градска община към Софийска околия. 15 май 1901 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
26000024Перникфонд 143Kопис 1а.е. 1058лист 39
Окръжно от Министерство на правосъдието със сведение за разформирането и създаването на общини в Трънска околия. 23 апр. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000025Перникфонд 168Kопис 1а.е. 13лист 57-60
Протокол от заседание на Общинския съвет при Градско общинско управление – Брезник с решение за образуване на самостоятелна община, състояща се само от град Брезник съгласно депозираното заявление от жителите на града. 27 авг. 1912 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
26000026Перникфонд 168Kопис 1а.е. 19лист 24-32
Протокол от заседание на Общинския съвет при Градско общинско управление – Брезник с решение за отделянето на Брезнишката градска община в административно отношение от Трънска околия и образуването на отделен административен околийски център със седалище в гр. Брезник. 11 февр. 1922 г.
  виж всички 17 изображения на документа        
26000027Перникфонд 9Kопис 1а.е. 55лист 76
Заповед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве за изменение в състава на общините от Софийска област и околиите от новоосвободените земи и старите предели, разположени от двете страни на границата, с данни за закриване на махали в Радомирската градска община и образуване на с. Борнарево. 29 дек. 1942 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000028Перникфонд 168Kопис 1а.е. 23лист 60-61
Протокол от заседание на Общинския съвет при Градско общинско управление – Брезник с решение за провъзгласяване на министъра на вътрешните работи и народното здраве Иван Русев за почетен и пръв гражданин на гр. Брезник заради заслугите му при възстановяването на закритата през 1901 г. Брезнишка околия. 11 юли 1925 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
26000029Перникфонд 152Kопис 1а.е. 46лист 123-125
Доклад от трънския народен представител Никола Ив. Василев до министър-председателя за положението на новоприсъединените земи към Трънска околия. [1943 г. ]
  виж всички 3 изображения на документа        
26000030Перникфонд 157Kопис 1а.е. 1лист 78-79
Протокол от извънредна сесия на Градския общински съвет – Трън с данните за закриване на окръга. 15 февр. 1900 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000031Перникфонд 154Kопис 1а.е. 1078лист 56-61
Протокол от конференция, свикана от Софийския областен управител, състяла се на 4 май 1938 г. с данни за географското и ентографско положение на Трънска околия. 13 март 1882 г.
  виж всички 12 изображения на документа        
26000032Перникфонд 156Kопис 1а.е. 21лист 1
Писмо от началника на Трънското околийско управление до кмета на Община – с. Забел за уреждане имотното положение на двувластниците (жители на Югославия или България, които притежават земи в чужда територия). 13 ян. 1930 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000033Перникфонд 156Kопис 1а.е. 21лист 3
Обявление на Селското общинско управление – с. Забел за издаване на пропускателни билети на двувластниците. 1 февр. 1930 г.

26000034Перникфонд 156Kопис 1а.е. 21лист 4
Списък, изготвен от Трънското околийско финансово управление, на двувластниците данъкоплатци, които живеят в Югославия и дължат данък към V Реяновски бирнически участък за 1877–1929 г. 20 февр. 1930 г.

26000035Перникфонд 156Kопис 1а.е. 21лист 8
Списък, изготвен от съда в Община – с. Звонци на двувластниците, които имат имоти на българска територия в с. Забел, Трънска околия. 4 май 1930 г.

26000036Перникфонд 156Kопис 1а.е. 21лист 10
Секретно писмо от началника на Трънското околийско управление до пограничния общински кмет – с. Забел относно сигналите за незаконното възпрепятстване от страна на югославските власти на преминаването на границата и престояването на българските двувластници. 17 май 1930 г.

26000037Перникфонд 156Kопис 1а.е. 21лист 30
Списък на двувластниците, които имат имоти на територията на Югославия, община с. Звонци. 18 юни 1930 г.

26000038Перникфонд 168Kопис 1а.е. 5лист 40-46
Протокол от заседание на Общинския съвет при Градско общинско управление – Брезник с решение да се предвидят в бюджета за 1899 г. средства за подпомагане на македонското дружество „Св. св. Кирил и Методий“, борещо се за запазването на българската народност в Македония. 3 окт. 1898 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
26000039Перникфонд 18Kопис 1а.е. 111блист 38
Позив от Българското дружество „Червен кръст“, секция Изпълнителен комитет за подпомагане на бежанците, до председателите на едноименните дружества, председателите на училищните групи „Младежки Червен кръст“ и кметовете на всички села и градове в царството за откриване на подписка за събиране на помощи за подпомагане на бежанците от Тракия и Македония. 24 ноем. 1924 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000040Перникфонд 171Kопис 1а.е. 8лист 21, 23, 25
Протокол от заседание на Общинския съвет при Градско общинско управление – Радомир с решение за лишаване от българско поданство на Гаврил Йорданов Марков от Радомир заради участието му като доброволец във войната в Испания. 9 юни 1939 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
26000041Перникфонд 152Kопис 1а.е. 7лист 36-49
Доклад на Околийския управител – Трън с преценка за работата на всички служби в околията (БЗКБ, БНБ, Държавното агрономство, лесничейството, Участъковото инженерство, Здравно-медицинската служба, ТТС, Околийският съд, Архиерейското наместничество, просветното дело). 5–6 авг. 1935 г.
  виж всички 27 изображения на документа        
26000042Перникфонд 171Kопис 1а.е. 11лист 117-118, 120
Заповеди на кмета на Община – гр. Радомир за въвеждане на регистри по гражданското състояние. 14 ян. 1893 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
26000043Перникфонд 152Kопис 1а.е. 23лист 3
Изложение – молба от Трънския околийски управител, училищния инспектор на Трънската учебна околия, кмета на града и директора на гимназията до председателя на Софийската търговско-индустриална камара с данни за бедственото положение на Трънска околия – последица от Ньойския договор и искане на помощ за ученическите трапезарии. 1938 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000044Перникфонд 192Kопис 1а.е. 21лист 68
Заповед на командира на ІІ-ри облекчен пехотен полк – гр. Брезник до кметовете и кметските наместници за въвеждане на полицейски час и забрана на изнасянето на храна по нивите от полските работници. 25 авг. 1944 г.

26000045Перникфонд 152Kопис 1а.е. 4лист 39
Обръщение на околийския управител – Трън към жителите на града след Деветнадесетомайския преврат в подкрепа на новото правителство. 22 апр. 1935 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000046Перникфонд 171Kопис 1а.е. 14лист 207
Заповед на кмета на на Община – гр. Радомир за забрана на всякакви посещения в района на Радомирския полк и разпространяването на слухове, които тревожат населението. 15 дек. 1912 г.

26000047Перникфонд 152Kопис 1а.е. 69лист 1-6
Списък на лицата от Трънска околия, въдворени на ново местожителство по ЗЗД след 1 януари 1943 г. 1943 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
26000048Перникфонд 148Kопис 1а.е. 6лист 34-37
Протоколно от заседание на Административния съвет на ДМ „Перник“ с решение за изпращане на делегат на международната конференция при Обществото на народите, на която ще се разискват въпроси по минното дело. 7 май 1931 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
26000049Перникфонд 148Kопис 1а.е. 2алист 10-16
Протокол от заседание на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за възлагане направата на електрическа централа. 26 ян. 1927 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
26000050Перникфонд 148Kопис 1а.е. 2алист 18-32
Протокол от заседание на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за сключен договор с фирмата „Шкода“ за строеж на електрическа централа. 18 февр. 1927 г.
  виж всички 31 изображения на документа        
26000051Перникфонд 148Kопис 1а.е. 155лист 1-19
Доклад за експлоатацията на централа 6000 волта при държавни мини „Перник“. [1934 г.]
  виж всички 19 изображения на документа        
26000052Перникфонд 254Kопис 2а.е. 4лист 1-6
Договор между Дирекционния комитет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина и фирмата „Освалд Кунш Райсберг“ – Германия за построяването и инсталирането на Брикетна фабрика в Перник. 30 апр. 1931 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
26000053Перникфонд 148Kопис 1а.е. 52лист 286 гр.-287
Заповед на директора на Държавни мини „Перник“ С. Тошков по повод напускането му. 15 юли 1923 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000054Перникфонд 148Kопис 1а.е. 1алист 1-3
Протокол от заседание на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за: конституирането на Административен съвет и Дирекционен комитет; назначаването на главен директор и директор; определяне на наименованието на предприятието. 4 май 1925 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
26000055Перникфонд 148Kопис 2а.е. 1алист 15 гр.-34
Протокол от заседание на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за утвърждаване Правилника за извършване предприятията и доставките и за оправдаване произведените по тях разходи. 28–30 май 1925 г.
  виж всички 39 изображения на документа        
26000056Перникфонд 148Kопис 1а.е. 2алист 6 гр.-9
Протокол от заседание на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за встъпване в длъжност на главния директор и за посещение в мината на представители на Обществото на народите. 12 ян. 1927 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
26000057Перникфонд 148Kопис 1а.е. 7лист 82-93
Протокол от заседание на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за предвидените разходи за строежа на минната дирекция. 20 юли 1932 г.
  виж всички 12 изображения на документа        
26000061Перникфонд 148Kопис 1а.е. 76алист 1-42
„Изложение на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за дейността им от 1 април до 31 декември 1925 г.“. 1926 г.
  виж всички 70 изображения на документа        
26000062Перникфонд 148Kопис 1а.е. 54лист 95-96
Заповед на директора на мината за назначаване на комисия, която да прегледа предложенията за бъдещия рудничарски химн. 24 септ. 1924 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
26000063Перникфонд 148Kопис 1а.е. 7лист 126-145
Протокол от заседание на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина, за отпускане на помощи. 25 ноем. 1932 г.
  виж всички 21 изображения на документа        
26000064Перникфонд 148Kопис 1а.е. 10лист 122-138
Протокол на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за одобряването на: устава на Взаимоспомагателната спестовно-застрахователна каса „Миньор“ на служителите и работниците при държавните мини; наредбата-закон за изменение на Закона за експлоатацията на държавните мини; проекта за водопровода Витоша-Перник. 24 юли 1935 г.
  виж всички 17 изображения на документа        
26000066Перникфонд 148Kопис 1а.е. 52лист 316
Заповед на директора на Мината за създаване на спасителен отряд. 3 авг. 1923 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000067Перникфонд 62Kопис 1а.е. 13лист 142-143
Писмо от главния учител при Началното минно училище – Перник до инспектора на Софийския учебен окръг с данни за откриването на училището и неговата ведомствена подчиненост на Държавни мини „Перник“. 26 апр. 1919 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
26000068Перникфонд 148Kопис 1а.е. 1блист 44-57
Протоколно решение на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за приемане на строителната програма на мините за 1926 г. и Правилник за управлението на фондовете. 19 апр. 1926 г.
  виж всички 28 изображения на документа        
26000069Перникфонд 148Kопис 1а.е. 2алист 32 гр.-43
Протоколно решение на Административния съвет на Държавните каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина за приемане на Правилник за културно-просветните служби и на Правилник за практическото минно училище. 22 март 1927 г.
  виж всички 21 изображения на документа        
26000070Перникфонд 254Kопис 2а.е. 14лист 1
Писмо от машинния инженер Николаев до техническия директор на ДМ „Перник“ за участието му като представител на мините в щанда на българския експортен институт на изложението в Белград и за интереса към пернишките едри въглища и пернишкия тип печки за горно горене. 25 септ. 1937 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000072Перникфонд 57Kопис 1а.е. 5лист 15-16
Правилник за Работническия театър при Държавни мини „Перник“, утвърден от Дирекционния комитет. 4 дек. 1936 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000073Перникфонд 148Kопис 1а.е. 5лист 3-14
Таблица за извънредния бюджет на мини „Перник“ за 1930 г. 22 ян. 1930 г.
  виж всички 12 изображения на документа        
26000075Перникфонд 148Kопис 1а.е. 175лист 51
Правилник на минното читалище „Елин Пелин“. 23 май 1935 г.

26000077Перникфонд 18Kопис 1а.е. 110влист 226
Рапорт от енорийския свещеник – с. Режанци до архиерейския наместник – гр. Трън за изпращане на сума за подпомагане на пострадалите от пожара българи в Битоля. 29 май 1922 г.

26000078Перникфонд 9Kопис 1а.е. 2лист 68-69
Списъци на завърналите се и незавърналите се емигранти от Радомирска околия. 3 дек. 1929 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000083Перникфонд 57Kопис 1а.е. 1лист 5
Протокол от събрание на любители на сценичното изкуство в Перник за учредяване на драматическа трупа “Миньорски подем” към Държавни мини “Перник” и избор на Управителен комитет и Контролен съвет. 10 дек. 1935 г.

26000086Перникфонд 148Kопис 1а.е. 189лист 16
Изглед на Електрическата централа в с. Перник (дн. град). 1920 г.

26000088Перникфонд 148Kопис 1а.е. 189лист 4
Пощенска картичка със сградата на Дирекцията на ДМ „Перник“. 1905 г.

26000089Перникфонд 148Kопис 1а.е. 189лист 23
Изглед от гр. Перник – Машинната служба и кв. Твърди ливади. 1930 г.

26000090Перникфонд 148Kопис 1а.е. 189лист 40
Въдушна снимка на гр. Перник – Минната дирекция, центъра, църквата „Св. Иван Рилски“. [1935 г.]

26000091Перникфонд 148Kопис 1а.е. 189лист 41
Въздушна снимка на центъра на гр. Перник – търговската улица, сградите на халите, Популярна банка, Минната дирекция. [1935 г.]

26000092Перникфонд 148Kопис 1а.е. 189лист 39
Въздушна снимка на шахта „Св. Анна“ със сепарацията. [1935 г.]

26000093Перникфонд 148Kопис 1а.е. 189лист 61
Празникът на миньорите пред църквата „Св. Иван Рилски“, в дъното – сградата на читалището на ДМ „Перник“. 1 ноем.1938 г.

26000094Перникфонд 9Kопис 1а.е. 44лист 10
Писмо от Областното полицейско управление – София до Полицейския комендант на Перник, началника на Полицейското училище – Пирот и околийските полицейски началници в областта, за: образуване на групи от руски емигранти в страната, враждебно настроени против германците и за подготвяни акции; нареждане за издирване на лицата и предприемане на мерки спрямо тях. 7 февр.1942 г.

26000095Перникфонд 206Kопис 1а.е. 24лист 1-3
Доклад от Полицейския комендант – Перник до Областния полицейски началник – София по политическото разузнаване за м. октомври 1938 г. с данни за руските емигранти в града и образуваните от тях дружества. 3 ноем. 1938 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
26000096Перникфонд 206Kопис 1а.е. 24лист 4-6
Доклад от Полицейския комендант – Перник до Областния полицейски началник – София, по политическото разузнаване за м. ноември 1938 г. с данни за дейността на Руските емигрантски дружества в града; посещението на казашкия атаман граф Грабе и председателя на Руския общ воински съюз – генерал Абрамов. Дек. 1938 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
26000097Перникфонд 206Kопис 1а.е. 62лист 6
Доклад от полицейския комендант – Перник до Областния полицейски началник – София по дейността на обектите на Държавна сигурност за времето от 1 до 30 юни 1941 г. в гр. Перник с данни за устроения молебен от гимнастическото дружество „Руски сокол” на 9 юни по случай патронния му празник. 1 юли 1941 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000098Перникфонд 206Kопис 1а.е. 62лист 7
Доклад от полицейския комендант – Перник до Областния полицейски началник – София по дейността на обектите на Държавна сигурност за времето от 1 до 30 юли 1941 г. в гр. Перник с данни за устроения молебен от „Руската колония” при мини „Перник” на 28 юли по случай националния празник „Св. Владимир”. 1 авг. 1941 г.

26000099Перникфонд 253Kопис 1а.е. 30лист 2-4
Молба от настоятелството на „Руската колония” при мини „Перник” – гр. Перник до Софийския областен съд – Фирмено отделение за утвърждаване устава на дружеството и регистрирането му съгласно Закона за юридическите лица с приложен устав, учредителен протокол от 10 януари 1936 г. и списък на управлението на дружеството. Март 1936 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
26000100Перникфонд 253Kопис 1а.е. 30лист 19
Резолюция на Софийския окръжен съд с решение за вписването в Регистъра за юридическите лица при съда на сдружението с наименование „Руска колония при мини „Перник”. 13 юли 1936 г.

26000102ПерникЧП 30лист 12
Писмо от председателя на гимнастическото общество „Руски сокол” – Перник до началника на Полицейски участък – Перник за разрешение за провеждането на културно-просветна вечер с участието и на членове от гр. София. 25 февр. 1939 г.

26000103ПерникЧП 30лист 13
Рапорт от разузнавач до началника на групата при Полицейско коменданство – Перник за устроеното литературно утро от членовете на гимнастическото общество „Руски сокол” – Перник. Февр. 1939 г.

26000104ПерникЧП 30лист 21
Рапорт от разузнавач до началника на групата при Полицейско коменданство – Перник за политическата благонадеждност на лицата, влизащи в Управителния и Контролния съвет на дружество „Руски сокол” – Перник. 27 февр. 1939 г.

26000105ПерникЧП 30лист 32
Рапорт от разузнавач до началника на групата при Полицейското коменданство – Перник за изнесената соколска вечер от гимнастическото дружество „Руски сокол” – Перник. 15 ян. 1940 г.

26000106ПерникЧП 30лист 55-58
Устав на „Кружок Русской национальной молодежи” в Перник, утвърден от Общото събрание на организацията на 22 март 1925 г. 22 март 1925 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
26000107ПерникЧП 30лист 54
Удостоверение от председателя на Централното управление на Кръжока на руската национална младеж за упълномощаването на Афанасий Федерович Приходченко за генерален представител на организацията. Копие. Машинопис. 12 юни 1935 г.

26000108ПерникЧП 29лист 1
Писмо от Полицейското комендантство – Перник до прокурора при Софийския областен съд – София за изпращането на полицейско дознание относно образуваната от руски граждани с българско поданство партийно-политическа организация в Перник – поделение на Младоруската партия (ІІ съветска партия) – наречена „Очагь” . 11 апр. 1940 г.

26000109ПерникЧП 29лист 5
Протокол на Полицейското комендантство – Перник за обиск на Иван Иванов Котлов – водач на Младоруската партия – гр. Перник. 4 апр. 1940 г.

26000110ПерникЧП 29лист 15
Протокол на Полицейското комендантство – Перник за разпит на Иван Иванович Котлов – водач на Младоруската партия в гр. Перник с данни за целите, структурата и дейността на партията. 8 апр. 1940 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
26000111ПерникЧП 29лист 7-9
Учебно-политически конспект на Младоруската партия с основните положения в идеологията, програмата, тактиката и организационното й устройство. Б. д.
  виж всички 3 изображения на документа        
26000112Перникфонд 206Kопис 1а.е. 13лист 11-12
Протокол на Полицейското коменданство – гр. Перник за разпит на Митана Иванова Котлова – съпруга на убития Иван Иванович Котлов – водач на Младоруската партия в гр. Перник. 6 март 1944 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
26000113Перникфонд 132Kопис 1а.е. 27лист 15-159
Писмо от председателя на Културно-просветното благотворително братство „Пернишка казашка „Станица” – гр. Перник до кмета на Пернишката градска община с приложено сведение за дружеството. 1 февр. 1935 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
26000114Перникфонд 132Kопис 1а.е. 27лист 160
Сведение на Руското културно-благотворително дружество – гр. Перник до кмета на Пернишката градска община с данни за основаването, броя на членовете, дейността и ръководното тяло на дружеството. [1935 г.]

26000115Перникфонд 132Kопис 1а.е. 27лист 161
Сведение на дружеството „Кружок на Руската Национална младеж” – гр. Перник до кмета на Пернишката градска община с данни за основаването, броя на членовете, дейността и ръководното тяло на дружеството. [1935 г.]
1  2   >