Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на Плевенския държавен архив (1878–1944). Плевен, 1972.

Пътеводител за архивните фондове (1944–1975). Част ІІ. Плевен, 1982.

Каталози

Бошнакова, Ив., Г. Андреев. Развитието на промишлеността в Плевенски окръг (1900–1947). Плевен, 1977.

Паскалева, Е., Г. Андреев. Аграрни отношения и селско стопанство в Плевенски окръг (1878–1958). Плевен, 1979.

Гамейска, Р., Н. Линкова. Народното образование в Плевенски окръг (1878–1944). Плевен, 1979.

Ботева, Д., Л. Диреков, Ел. Пейчева и др. Установяване и укрепване на народнодемократичната власт в Плевенска област (1944–1948). Габрово, 1984.

Вачева, Зл. История на БЗНС в Плевенски окръг (1922 – 1975). Плевен, 1985.

Вачева, Зл. Българо-руски и българо-съветски отношения (1877–1977). Плевен, 1985.

Феков, Б., Ив. Бошнакова, Н. Линкова, Р. Гамейска. Как се бихме с врага безпощадно (1919–1944). Плевен, 1974.
 

Инвентарни описи

Бошнакова, Ив., Р. Гамейска, Н. Линкова. Земеделски производителни кооперации в селата Тотлебен и Обнова, Плевенски окръг (1939–1944). Плевен, 1974.

Бошнакова, Ив., Р. Гамейска. Околийски синдикален съвет – Плевен (1944–1950). Плевен, 1974.

Костова, Б. Комитети на Отечествения фронт в Плевенски окръг (1944–1968). Плевен, 1986.

Дончева, М., Я. Върбева. Любен Александров Дунчев (1900–1976). Плевен, 1996.
 

Други издания

Бошнакова, Ив., Ив. Новаков. Професионалните съюзи в борбата за установяване и укрепване на народната власт в Плевенско (1944–1948). Плевен, 1984.

Сборник материали от Научна конференция по повод 60-годишния юбилей на Юнското антифашистко въстание в Плевенския край. Плевен, 1983.