Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Тетрадка по алгебра на П. Вълнаров, преподавана от Д. Чинтулов – 1863 г. ТД “ДА” – Разград, ф. 354, оп.1, а.е. 9 Парад в Разград по случай провъзгласяването на престолонаследника Симеон Сакскобурготски за главнокомандващ на 19-ти пехотен полк –1937 г.ТД “ДА” – Разград, Ф. 389К, оп. 1 а.е. 21

Държавен архив – Разград съхранява архивни документи на учреждения и организации на територията на бившите Разградска, Исперихска и Кубратска околии, Разградски окръг и Област Разград, както и фондове на личности с принос в обществено-икономическото и културното развитие на региона. Най-старият документ в архива е берат за назначаване на Зин-юл- Абад бин Халефи за имам и хатиб на джамията в с. Завет, Разградска кааза, създаден в Константинопол, 1126 г. (1714), заведен като частично постъпление.

Най-старият учрежденски фонд е на Разградската мъжка гимназия „Йосиф І“ (1878–1994). В него се съхраняват документи, свързани с учебно-възпитателната дейност на училището. Запазената летописна книга (1878–1944) проследява историята на училището. В главните класни книги (1896–1944) се срещат данни за учителстването на Н. Кърджиев, Д. Страшимиров, А. Явашов, Ев. Дабев, И. Бърнев и др., както и документи за създаването и преобразуването на училището след 1865 г.

Интересни документи се съдържат и във фондовете на Разградско окръжно управление (1884–1899), Градска община – Разград (1891–1944), Околийско управление – Исперих (1916–1944), Селско общинско управление – с. Кубрат (1901–1944), Градска община – Исперих (1911–1944), Околийско управление – Кубрат (1924–1944), Селско общинско управление – с. Осенец (1883–1944), Окръжен съд – Разград (1879–1944), Областна прокуратура (1937–1944), Околийски съдилища в Кубрат и Исперих; Окръжен народен съвет – Разград (1959–1987), фондовете на ТКЗС и пр. В тях има сведения за административно-териториалното устройство, за демографското състояние на населението, за организацията и стопанисването на общински имоти, служби и др.; за благоустройството на населени места и ново строителство, за обезпечаване на бежанците със земи, за развитието на селското и горското стопанство, съдопроизводството, просветата и културата, здравеопазването и пр.

Парад в Разград по случай провъзгласяването на престолонаследника Симеон Сакскобурготски за главнокомандващ на 19-ти пехотен полк –1937 г.ТД “ДА” – Разград, Ф. 389К, оп. 1 а.е. 21 Площад “Момина чешма” – Разград – 30-те год. на ХХ век.

Ценни документи се съхраняват и в личните фондове на Петко Стефанов Вълнаров (1847–1910), революционер, сподвижник на Ангел Кънчев, народен представител в първото Велико народно събрание (1879), депутат (1885–1890); Крум Петров Денев (1888–1969), музикален деец и краевед. Сред документите на акад. Анание Явашов (1855–1934), изследовател на флората в Североизточна България, любител историк и археолог, поставил началото на музейното дело в Разград (заведени като частично постъпление) са запазени бележки с исторически данни за Разград и околията (1884–1932), сведения за Иван Ведър (1927–1998) от Разград, създател на масонската ложа „Балканска звезда“, протоколна книга на Разградското археологическо дружество (1927–1944), снимки с посвещения на А. Явашов от известни негови съвременници – проф. А Теодоров – Балан (1883), Хр. Г. Данов (1895).

Списък на фондовете