Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на архивните фондове (1714–1980). Дирекция ОДА – Разград, 1987.
 

Каталози

Кооперативното движение в Разградски окръг (1902–1944). Каталог на документи. І част. Дирекция ОДА – Разград, 1981.

Кооперативното движение в Разградски окръг (1944–1975). Каталог на документи. ІІ част. Дирекция ОДА – Разград, 1982.

Социалистическото преустройство на селското стопанство в Разградски окръг (1944–1958). Каталог на документи. Дирекция ОДА – Разград, 1987.

Социалистическото преустройство на селското стопанство в Разградски окръг (1959–1970). Каталог на документи. Дирекция ОДА – Разград, 1988.

Антифашистката борба в Разградския край (1923–1944 г.). Каталог на документи. ДА – Разград, 1989.

Укрепване на народнодемократичната власт в Разградски окръг (1944–1948). Каталог на документи. ДА – Разград, 1989.

Просветното дело в Разградския край (1878–1944). Каталог на документи. ТД „ДА“ – Разград, 2000.
 

Инвентарни описи

Околийски комитет на ОФ (1944–1958). Ф. 33, инв. оп. 1. Дирекция ОДА – Разград, 1986.

Градска община – Разград (1878–1944). Инв. описи 1, 2, 3 и 4. ТД „ДА“ – Разград, 2001.
 

Сборници

Запазили рода български. Сборник от документи. Дирекция ОДА – Разград, 1987.

Академик Анание Явашов – 140 години от рождението му. Сборник от документи. Община Разград, ИМ – Разград, Държавен архив – Разград, УНБ „Проф. Боян Пенев“ – Разград, Дружество на дейците на културата. Разград, 1995.
 

Справочници

Християнски традиции в Разградския край. УНБ „Проф. Боян Пенев“ – Разград, ДА – Разград, ИМ – Разград, 1991.

Лични фондове в Държавен архив – Разград (1847–1986). Справочник. ДА – Разград, 1992.