Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


29000001Разградфонд 220Kопис 1а.е. 373лист 72
Писмо от окръжния инспектор на труда, от Русенската окръжна инспекция на труда, до работодателите в Русенски окръг за спазване на Закона за хигиената и безопасността на труда от 1918 г. 18 юли 1919 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
 РазградЧП 890лист
Снимка от митинг на БЗНС в Разград през 1923 г. Цели фигури, в цивилни облекла, с лозунги и плакати. 1923 г.

29000003РазградЧП 1лист 7
Снимка на Минко Радославов – либерал, окръжен управител на Разградското окръжие през 1885–1888 г. Полуръст, в цивилно облекло, с медал. Б. д.

29000005РазградЧП 100лист 1
Снимка на Александър Стамболийски с турски земеделци. Цели фигури, в цивилни облекла, прави и седнали. [Разград]. 1922 г.

29000006РазградЧП 889лист 1
Снимка на земеделци от Разградска околия, членове на Окръжно управление – Русе. Цели фигури, прави и седнали. [Русе]. 1923 г.

 РазградЧП 983лист
Окръжно от Дирекция на професиите, Областна инспекция – Русе, до председателите на околийските и общински сдружения на търговци, занаятчии, земеделци, работници и индустриалци в Разград за реда за изплащане на еднократна извънредна заплата за 1943 г. 5 ноем. 1943 г.

 РазградЧП 716лист
Снимка на Къню Симеонов Ганев, роден през 1891 г. в Разград, околийски секретар на Демократическия сговор, околийски управител (1923–1932 г.) и кмет на Разград (февруари 1932 – септември 1933 г.). Бюст, цивилно облекло. Б. д.

 Разградфонд опис а.е. лист
Снимка на Димо (Димитър) Вълчев Хранов от Лясковец. Бюст, цивилно облекло. Б. д.

29000010Разградфонд 142Kопис 1а.е. 51лист 10
Снимка на Михал Джуров от Разград, доброволец в Сръбско-българската война, председател на доброволческото дружество в Разград. Полуръст, цивилно облекло. Б. д.

29000011Разградфонд 1039опис 1а.е. 11лист 1
Снимка на членовете на Юнашко дружество „Делиормански юнак“ гр. Разград на излет на първата година от основаването на дружеството. [1901 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
29000012Разградфонд 1039опис 1а.е. 11лист 2
Снимка на членове на Юношески туристически съюз клон „Делиорман“ – Разград по време на VІІІ-я редовен конгрес на съюза в гр. Бургас. 30 юли 1923 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
 РазградЧП 285лист
Снимка на служители при Данъчното управление – Разград по време на проверка от Министерство на финансите. 1940 г.

29000014Разградфонд 1050опис 1а.е. 29лист 1
Снимка на Управителния и Контролния съвет съвет на Благотворително запасно подофицерско дружество „Сан-Стефанска България“ в Разград. От ляво надясно седнали: Стоян Ст. Локмаджиев, Ангел Б. Бояджиев, Атанас Камбуров, Иван Николов – председател, Иван Ив. Драгийчев, Коста Иванов; прави: Александър М. Тоцев, Обрешко Попов, Тодор Н. Узунстоев, Любомир Йорданов, Алекси Савов, Стефан Д. Попов, Велчо х. Иванов, Кръстю Тотев и Цвятко К. Бояджиев. 1936 г.

 Разградфонд 1039опис 1а.е. 23лист
Снимка от парада при тържественото честване на 50-годишнината от освобождението на Разград с началника на Разградския гарнизон и командир на Трета пехотна бригада полк. Акрабов, командири на полкове и опълченци от Руско-турската война. Цели фигури, военни униформи. 28 дек. 1928 г.

29000016Разградфонд 1049опис 1а.е. 54лист 1
Снимка на политзатворници – интербригадисти, участници в Гражданската война в Испания в лагера „Гюрс“ във Франция. От ляво надясно: Неделчо Йорданов Чобанов от Разград; неизвестен югославянин; Васил Тинчев Марков (род. в с. Правец, дн. гр.) от с. Владимировци, Разградско; Цвятко П. Вълканов от с. Чайка, Варненско и Димитър Атанасов от с. Вършец (дн. гр.). [1939 г.]

29000017Разградфонд 1039опис 1а.е. 6лист 4
Снимка на членовете на Юношески туристически съюз (ЮТС) клон „Делиорман“ – Разград, по време на първия многодневен излет. Групата е пред тунела на жп линията в гр. Велико Търново. 18 юли 1919 г.

29000019Разградфонд 1039опис 1а.е. 6лист 33
Снимка на Разградския туристически духов оркестър на път за туристическия събор на Юндола. 1958 г.

29000020Разградфонд 1039опис 1а.е. 6лист 21
Снимка на разградски туристи по време на поход в Карпатите. На преден план от ляво надясно: Ангел Гр. Попов, Найден Памукчиев и Добромир Джамбазов. В дъното е вр. Бабеле. 1938 г.

29000021Разградфонд 1050опис 1а.е. 34лист 1
Снимка на осмокласнички от Разградската девическа гимназия с класния им ръководител Александър Попов (вляво) и директора Анани Явашев (вдясно). 3 май 1915 г.

29000022Разградфонд 142Kопис 1а.е. 46лист 1
Снимка на учители от Разградското петокласно училище през учебната 1888/1889 г. От ляво надясно седнали на пода: Димитър Т. Страшимиров (от Варна, по-късно директор на Народния театър и поддиректор на Народната библиотека) и Алексей Шулговски; седнали на столове: Йордан Генчев, Илия Т. Илиев, Никола Кърджиев, Паскал Рачев; прави: Вацлав Трунечек и двама неуточнени. Б. д.

29000023Разградфонд 142Kопис 1а.е. 49лист 2
Снимка на духовия оркестър при Разградската гимназия „Екзарх Йосиф І“ с ръководител Илия Бърнев (седнал в средата). [юни] 1927 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
29000024Разградфонд 140Kопис 1а.е. 3лист 1
Снимка на офицери пред къщата, в която са разквартирувани. Б. д.

29000025Разградфонд 118Kопис 1а.е. 18лист 1
Снимка на д-р Георги Панов от Разград, един от основателите на БЧК в града, председател на читалище „Развитие“ – Разград. Полуръст, военна униформа. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
29000026Разградфонд 259Kопис 1а.е. 17лист 2
Цветна графика – шарж „През героичното турне“ с подзаглавие „В село публиката спори за места“, автор Николай Пецев – актьор в Разградския театър. [1952 г.]

29000027Разградфонд 1139опис 1а.е. 205лист 6
Снимка на Станка Николица Спасо-Еленина (1835–1920 г.) – първата учителка в Разград, общественичка, преводачка и поетеса, активен член на женско дружество „Майчина грижа“ в Разград. Б. д.

29000030Разградфонд 1139опис 1а.е. 194лист 1
Писмо от Иван Найденов, редактор на в. „Напредък“, излизал в Цариград (1874–1877 г.) до Н. Икономов за плащане на получените вестници. 8 апр. 1875 г.

29000032Разградфонд 1139опис 1а.е. 205лист 15
Григор Попов (1879–1945 г.) – актьор, общественик, журналист, редактор-стопанин на вестник „Разградско слово“ (1922–1944 г.). 30 март 1907 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
29000033Разградфонд 1139опис 1а.е. 86лист 21
Снимка на Никола Икономов с разградските първенци. Н. Икономов е на втория ред в средата. 1894 г.

29000034Разградфонд 1139опис 1а.е. 227лист 1
Снимка на Петко Вълнаров (1847–1910 г.) – член на Либералната партия, народен представител, учител, общественик. Бюст, в цивилно облекло. Б. д.

29000035Разградфонд 1139опис 1а.е. 86лист 3
Снимка на сградата на конака в Разград, строена по времето на Митхат паша [1860–1868 г.], която след Освобождението е Околийско управление. Б. д.

29000036Разградфонд 1139опис 1а.е. 267лист 1
Телеграма от Никола Мушанов до Христо Мирски по повод смъртта на Александър Малинов. [20 март 1938 г.]

29000042РазградЧП 345лист 1
Снимка на участници в социалистически конгрес в Разград. 18 юни 1894 г.

29000043Разградфонд 905опис 2а.е. 256лист 2
Снимка на паметника в чест на руските воини от Освободителната война (1877–1878 г.), издигнат пред старата сграда на читалище „Развитие“ – Разград, общ изглед. 1918 г.

29000044Разградфонд 1139опис 1а.е. 86лист 6
Снимка на площад „Момина чешма“ в Разград. 20-те години на ХХ в.

29000045Разградфонд 389Kопис 1а.е. 20лист 14
Снимка на офицери и войници от 19-ти пехотен Разградски полк по време на вдигане на полковото знаме. 30-те години на ХХ век.

29000047Разградфонд 141Kопис 1а.е. 17лист 2
Снимка на военни части и обекти на българската армия при гр. Пирот, Сърбия. [1915 г. ]