Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на архивните фондове в ТД „Държавен архив“ – Сливен. Част  І (1824–1944). 1985.

Пътеводител на архивните фондове. Част ІІ (1944–1978). Сливен, 1986.

Материали по историята на Сливенски окръг. Христоматия Т. І (1876–1944), 1982. Т. ІІ (1944–1974), 1983.
 

Инвентарни описи

Образцово народно читалище „Зора“ – Сливен (1860–1944). 1986.

Околийски управления Сливен, Котел, Нова Загора (1888–1944). 1989.

Общинско управление – Сливен (1878–1944). 1994.

Сливенска митрополия (1873–1949). 2003.

Стефан Гидиков (1871–1944). 1985.

Константин Константинов (1890–1970). 1987.

Добри Добрев (1898–1973). 1987.

Илия Гудев (1861–1957). 1988.

Васил Димитров (1885–1972). 1988.

Николай Дойчев (1903–1983) и Георги Костичков (1895–1971). 1989.

Мишо Тодоров (1890–1967). 1990.

Спомени за Мишо Тодоров (1926–1967). 1990.

„Разговори насаме“ – дневник на Мишо Тодоров (1917–1967). 1990.

Георги Арнаудов (1903–1995). 1993.
 

Каталози

Априлското въстание в Сливенски революционен окръг 1876 г. 1976.

Документи на гимназия „Добри Чинтулов“ – Сливен (1873–1973). 1978.

Документи за развитието на текстилната промишленост в Сливенски окръг (1834–1947). 1981.

Документи за развитието на промишлеността в Сливенски окръг (1890–1947). 1983.

Читалищното дело в Сливенски окръг (1860–1944). 1985.

Здравното дело в Сливенски окръг (1878–1971). 1986.
 

Сборници с документи

Освобождението и Временното руско управление в Сливенския край (1877–1879). 1978.

Хаджи Димитър (1892–1935).

Отечествената война (1944–1945). 1985.

За освобождението на Македония и Одринско (1895–1913). 1988.
 

Албуми

Априлското въстание – 110 години (1876–1986). 1986.

Д-р Петър Данчев (1886–1971). 1986.