Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


32000003Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 104лист 1-2
Шифрована телеграма от министър-председателя Васил Радославов до окръжните управители за разпускане на окръжните съвети. 20 февр. 1899 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000006Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 236лист 51
Писмо от Министерството на търговията и земеделието до кмета на Сливен с искане да посочи сумата, предвидена за създаване на овощен разсадник в бюджета на общината. 21 февр. 1901 г.

32000008Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 216лист 101-102
Писмо от сливенските народни представители Саръиванов, Кювлиев и Хаджикондев до кмета на Сливен за извършеното от тях в защита на интересите на града. 7 ноем. 1889 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
32000011Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 98лист 14-14а
Рапорт от Сливенския окръжен управител до министъра на вътрешните работи с данни за избраните народни представители във Великото народно събрание, верни на правителството. 8 февр. 1893 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
32000012Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 98лист 7
Конфиденциална телеграма от министър Стамболов до окръжните управители в страната за предлагане на такива кандидати за народни представители, които ще осигурят необходимите промени в Конституцията. 3 февр. 1893 г.

32000015Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 74лист 13-14
Писмо от командването на VІ-та бригада до Сливенския окръжен управител за вземане мерки за задържането на главните виновници за бунта в Сливен на 26 октомври 1886 г. 5 февр. 1887 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
32000022Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 187лист 19
Писмо от Сливенския околийски началник до кмета на града за необходимия ред при провеждането на изборите съгласно избирателния закон. 20 апр. 1928 г.

32000023Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 187лист 12
Писмо от Сливенския околийски началник до кмета на Сливен за назначената тричленна комисия, която да поеме управлението на общината. 2 апр. 1928 г.

32000025Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 104лист 3
Писмо от Сливенския окръжен управител до министър-председателя Васил Радославов за назначаване на временна комисия, която да управлява окръга до изборите. 23 февр. 1899 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000029Сливенфонд 382Kопис 1а.е. 2лист 6
Телеграма от Сливенския окръжен управител до председателя на Сливенската окръжна комисия Димо Бойчев с покана за вечеря в чест на княз Фердинанд І. 20 ян. 1888 г.

32000030Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 130лист 4
Поверителна телеграма от министрите Греков и Радославов до окръжните управители относно сливането на Либералната и Народнолибералната партия през 1899 г. 25 юли 1899 г.

32000031Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 131лист 1
Записка от Сливенския околийски началник до окръжния управител относно организираното от Петко Каравелов антиправителствено събрание в Сливен. 3 ян. 1900 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
32000032Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 116лист 16-17
Рапорт от Сливенското полицейско управление до Сливенския околийски началник относно тайно събрание в Сливен, организирано от Михаил Кантарджиев, Симеон Тодоров и др. против Стефан Стамболов. 13 май 1894 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
32000033Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 116лист 22-23
Таен донос от секретаря на Окръжно управление – Сливен до министъра на вътрешните работи за състоялия се на 9 юли 1900 г. в Сливен VІІ конгрес на БРСДП с участието на Димитър Благоев и Янко Сакъзов. Авг. 1900 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
32000034Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 73лист 1-2
Писмо от Сливенския окръжен управител до околийските началници за вземане на мерки против безредици, очаквани при получаване на манифеста, с който княз Александър І се отказва от престола. 27 авг. 1886 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
32000035Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 62лист 29
Писмо от Сливенския окръжен управител до околийските началници за издирване на Хальо (Михаил Ставрев или Михаил Иванов), един от убийците на Стефан Стамболов. 11 септ. 1895 г.

 СливенЧП 542лист
Окръжно от Секретариата на Демократическия сговор до председателите на околийските бюра с препоръка за създаване на Колегии за защита правата на гражданите по места с цел запазване на разбирателството с новото правителство, съставено от Народния блок. 22 юли 1931 г.

32000037Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 457лист 11
Писмо от кмета на Сливен до сливенския градски старши лекар за необходимостта от ежемесечни прегледи на учениците във всички училища. 1896 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000038Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 226лист 40
Писмо от Сливенския митрополит Гервасий до кмета на града във връзка с изплащане помощта за строежа на църквата „Успение Пресветая Богородица“ в Сливен. 1894 г.

32000039Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 252лист 10
Свидетелски показания за учителстването на Михаил Греков в Сливен и арестуването му от Садък Паша (Михаил Чайковски) като неблагонадежден. 1904 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000040Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 169лист 53
Поверително писмо от Сливенския окръжен управител до околийските началници относно очакваната поява на 30 души от Одрин, изпратени да предизвикат бунтове в България. 10 май 1890 г.

32000041Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 169лист 65
Телеграма от министър Стамболов до окръжните управители в страната за арестуването на майор Паница, подпоручик Ризов, Татев и др. за противодържавна дейност. 22 ян. 1890 г.

32000042Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 169лист 88
Телеграма от Софийския градоначалник Радославов до Сливенския окръжен управител относно арестуването на Петко войвода и изпращането му в Сливен за разпознаване. 7 юни 1890 г.

32000044Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 169лист 93
Поверителна телеграма от Каваклийския (Тополовградския) околийски началник до Сливенския окръжен управител за арестуването на Петко Киряков (не е капитан Петко) в града и освобождаването му. 16 юни 1890 г.

32000045Сливенфонд 44Kопис 3а.е. 99лист 1
Писмо от Министерството на външните работи и изповеданията до областния директор в Бургас за назначаването на Никодим Николов за Сливенски митрополит. 14 юли 1947 г.

32000046Сливенфонд 44Kопис 2а.е. 38лист 86
Писмо от Българската екзархия, Училищен отдел в Цариград, до Малкотърновската църковно-училищна община относно отпусната стипендия на ученичка от Малко Търново за Солунската мъжка и девическа гимназия. 20 септ. 1900 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000047Сливенфонд 44Kопис 2а.е. 38лист 179
Писмо от Българска гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Солун до Малкотърновската църковно-училищна община относно осигурените средства за пътуването на избраната стипендиантка в Девическата гимназия. 17 окт. 1900 г.

32000048Сливенфонд 44Kопис 2а.е. 38лист 240
Писмо от Одринската митрополия до Малкотърновската църковно-училищна община относно условията за кандидатстване за стипендия в Солунската мъжка гимназия. 29 юли 1900 г.

32000049Сливенфонд 44Kопис 2а.е. 38лист 187
Писмо от Малкотърновската църковно-училищна община до църковните настоятелства в околията относно събиране на помощи за българската църква „Св. Стефан“ в Цариград. 8 дек. 1900 г.

32000050Сливенфонд 44Kопис 2а.е. 38лист 159
Писмо от Лозенградското окръжно архиерейско наместничество до Малкотърновската църковно-училищна община относно отчитане на средствата, събрани в помощ на църквата „Св. Стефан“ в Цариград. 11 ян. 1900 г.

32000051Сливенфонд 44Kопис а.е. 78лист 2
Писмо от Дирекцията на полицията, отдел ДС, до околийските управители относно подготвяната от Коминтерна антирелигиозна акция по време на Коледните празници. 1932 г.

32000052Сливенфонд 44Kопис а.е. 54лист 1-3
Писмо от Българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Солун до председателите на църковно-училищните общини в Лозенград и Малко Търново относно създаването на търговско училище към гимназията и програмата за обучение. 9 юли 1907 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
32000053Сливенфонд 44Kопис а.е. 69лист 178
Резолюция от митинг на сливенското гражданство с решение за касиране на изборите за Сливенски митрополит и недопускане на митрополит Иларион в града. 30 юни 1922 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000054Сливенфонд 36Kопис 1а.е. 18лист 5
Поверително писмо от Централното управление на Дирекцията на полицията до областните полицейски началници в Царството за осуетяване на съвместни действия на Земеделския съюз (Александър Стамболийски) и звенари – запасни офицери, за промяна на съществуващия обществен строй. 1 май 1941 г.

32000055Сливенфонд 16Kопис 1а.е. 64лист 114
Писмо от Дирекция на полицията – София до областните полицейски инспектори в страната относно изземване на календар с репродукция на картината „Пътници от трета класа“ на Иван Фунев. 2 февр. 1937 г.

32000056Сливенфонд 16Kопис 1а.е. 40лист 5
Писмо от Околийско управление – Котел до общинските кметове в околията за изземване на печатни произведения с прогресивен характер, издавани в чужбина. 25 окт. 1930 г.

32000057Сливенфонд 36Kопис 1а.е. 18лист 30
Рапорт на разузнавач до началника на разузнавателна група при Полицейско комендантство – Сливен за предстоящо съставяне на правителство с Кимон Георгиев. 1 септ. 1944 г.

32000058Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 129лист 11
Поверително писмо от Сливенския околийски началник до Сливенския окръжен управител с указание да се използват гарнизонните войски за охрана на митинга на опозиционните партии в Сливен на 20 юни 1899 г. 20 юни 1899 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000059Сливенфонд 386Kопис 2а.е. 106лист 1
Писмо от издателя Христо Г. Данов до Илия Гудев относно отпечатване на неговите тетрадки по рисуване от ІІ до ІV отделение. 23 юни 1887 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000060Сливенфонд 386Kопис 2а.е. 100лист 1
Телеграма от Стефан Стамболов до Илия Гудев за назначаването му като инспектор на Сливенското учебно окръжие от 16 юли 1888 г. 13 юли 1888 г.

32000061Сливенфонд 386Kопис 1а.е. 46лист 25-27
Писмо от Таню К. Танев до Илия Гудев относно подготвяния от тях учебник по педагогика за македонските училища. 21 февр. 1888 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
32000062Сливенфонд 386Kопис 2а.е. 38лист 1-2
Открито писмо от Централното бюро на Народнолибералната партия до членовете й в страната относно управлението и финансовата й политика след падането й от власт. 12 февр. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
32000063Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 248лист 57
Свидетелство от Сливенското градско общинско управление, удостоверяващо укриване на членове на Сливенския революционен комитет през 1876 г. в къщата на Димитър Кутев от Сливен. Апр. 1897 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000064Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 182лист 59
Писмо от Сливенското околийско управление до кметовете в Сливенска околия относно регистрацията в Софийския окръжен съд на златно-жълтия цвят за бюлетината на Републиканската партия. 20 ноем. 1913 г.

32000065Сливенфонд 393Kопис 1а.е. 133лист 1
Писмо от Националлибералната организация в Нова Загора до секретарите на Националлибералната, стамболовата Народнолиберална и Националлибералната обединена партия в с. (гр.) Твърдица относно обединението им в единна Националлиберална партия от 16 юли 1929 г. 11 авг. 1929 г.

32000066Сливенфонд 384Kопис 1а.е. 11лист 1-2
Писмо от Стефан Гидиков до Тодор Влайков за основаването на Радикалнодемократична организация в Бургас и за неговите политически възгледи. 11 окт. 1906 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
32000067Сливенфонд 277Kопис 1а.е. 9лист 12
Поверително донесение от началника на разузнавателна група Караманов до Сливенския околийски училищен инспектор относно противодържавната дейност на турски учители-младотурци. 18 септ. 1937 г.

32000068Сливенфонд 126Kопис 1а.е. 5лист 36-37
Донесение от главния учител на Народно първоначално училище „Братя Миладинови“ – Сливен до средищния директор в Сливен относно политическата ориентация на жителите на Бежанския квартал в града. 22 май 1944 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
 Сливенфонд 144Kопис 2а.е. 2лист 245
Строго поверително писмо от Директора на полицията, отдел ДС, до областните полицейски началници за незаконната младежка организация „Ратници за напредъка на българщината – РНБ“ и мерките, които трябва да се вземат срещу членовете й. 18 юли 1938 г.

32000070Сливенфонд 161Kопис 1а.е. 129лист 281
Окръжно от Министерството на просвещението до средищния директор в с. Жеравна, Сливенско за изключване на ученички – еврейки от френския девически колеж „Свети Йосиф“ в София за проявена противобългарска дейност. 11 авг. 1943 г.

32000071Сливенфонд 44Kопис 2а.е. 31лист 50-51
Писмо от Лозенградското архиерейско наместничество до председателя на Малкотърновската църковна община с молба за събиране на помощи в полза на благотворителното братство „Йосиф І“ в Цариград (Истанбул) за изграждане на българска болница. 30 окт. 1895 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
32000072Сливенфонд 44Kопис 2а.е. 34лист 207
Писмо от Българската мъжка педагогическа гимназия „Д-р Петър Берон“ в Одрин до архиерейския наместник в Малко Търново за временното преустановяване на учебните занятия поради ученически бунт. 15 дек. 1897 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000073Сливенфонд 37Kопис 2а.е. 12лист 65
Телеграма от областния директор в Стара Загора до Новозагорското околийско управление относно тероризирането на турското население с цел принудителното му изселване от страната. 8 юни 1937 г.

32000074Сливенфонд 16Kопис 1а.е. 42лист 1
Писмо от Котленския околийски началник до окръжния управител в Бургас относно осуетено събрание на Работническата партия в с. Жеравна, Сливенско на 16 януари 1932 г., организирано от народния представител Съби Димитров и подадената жалба до министъра на вътрешните работи. 16 апр. 1932 г.

32000075Сливенфонд 386Kопис 2а.е. 56лист 2
Молба от Илия Гудев, бивш кмет на Сливен, до директора на Българска кинематография – София за заплащане на предадения им дългометражен филм за честване 50-годишнината на Сливен през 1928 г. 1 септ. 1955 г.

32000076Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 169лист 237
Конфиденциално писмо от министъра на вътрешните дела Стефан Стамболов до Сливенския окръжен управител с указание в Ямболска околия да се избират съветници с православно вероизповедение. 26 авг. 1890 г.

32000077Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 117лист 2-3
Шифрована телеграма от министър Стефан Стамболов до окръжните управители в страната с искане за уточняване числеността на опозицията за предстоящите парламентарни избори. 21 апр. 1894 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000078Сливенфонд 93Kопис 2а.е. 18лист 52
Писмо от секретаря на Варненското археологическо дружество до директора на Сливенската мъжка гимназия „Добри Чинтулов“ за смъртта на чеха Херман Шкорпил, бивш председател и основател на дружеството в Сливен и учител в гимназията, на 23 юни 1923 г. 2 февр. 1934 г.

32000079Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 123лист 15, 15а
Рапорт от Ямболския околийски управител до Сливенския окръжен управител с данни за държавните служители, агитирали за Стефан Стамболов. 20 май 1895 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
32000080Сливенфонд 46Kопис 1а.е. 175лист 3
Писмо от Сливенския градски мирови съдия до кмета на града за условията, на които трябва да отговарят съдебните заседатели. 17 дек. 1897 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000081Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 124лист 23
Шифрована телеграма от Сливенския окръжен управител до околийските началници относно заповедта на министъра на вътрешните дела за обезоръжаване на организирани чети, заминаващи за Македония. 29 апр. 1897 г.

32000082Сливенфонд 93Kопис 2а.е. 18лист 30
Писмо с биографични данни от Карл В. Шкорпил до директора на Сливенската мъжка гимназия „Добри Чинтулов“ във връзка с постъпването му на работа като учител. 22 дек. 1892 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000083Сливенфонд 44Kопис 2а.е. 38лист 290
Писмо от Лозенградска българска църковна община до Малкотърновска църковно-училищна община за освобождаването на затворници от Одринския затвор под гаранция на митрополията. Авг. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000084Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 130лист 4
Шифрована телеграма от министрите Греков и Радославов до окръжните управители в страната с указание за широка подкрепа на кандидатите на слелите се Либерална и Народнолиберална партия в изборите за окръжни съвети. 24 юли 1899 г.

32000085Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 124лист 16
Секретно писмо от Каваклийския (Тополовградския) околийски управител до Сливенския окръжен управител относно тайното превъоръжаване на Одринския гарнизон. 24 март 1897 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
32000086Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 123лист 22, 22а
Конфиденциално писмо от околийския управител на Къзъл агач (Елхово) до Сливенския окръжен управител относно слуховете за бягството извън България на убийците на Стефан Стамболов. 11 юли 1895 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
32000087Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 121лист 23
Поверително писмо от министър Константин Стоилов до Сливенския окръжен управител относно сформираната в Сливенски окръг чета за Турция. 6 септ. 1895 г.

32000088Сливенфонд 295Kопис 1а.е. 104лист 24, 24а
Поверителен рапорт от Сливенския околийски управител до Сливенския окръжен управител относно осигуряване на войници в помощ на полицията в деня на изборите за окръжни съветници, 1 август, поради очакваните размирици. 30 юли 1899 г.
  виж всички 3 изображения на документа