Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


50 ГОДИНИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СМОЛЯН. БИБЛИОГРАФИЯ. 2014 г.

Пътеводители

Пътеводител по архивните фондове 1944–1985. Част ІІ. Държавен архив – Смолян, 1993. 259 с.

Пътеводител на Държавен архив – Смолян (1615–1944). Състав. Мл. Сираков и З. Начева. Поредица „Архивни справочници“. Т. 2., С., 2000. 220 с.

Инвентарни описи

Васил Дечев – общественик и писател. Инвентарен опис. Съст. Р. Забилева, М. Кафелова. Дирекция „Държавен архив – Смолян“ и др. 1980. 45 с. Забележка: Други издатели: Окръжна библиотека – Смолян.

Христо Попконстантинов – виден книжовник, родоповед и общественик: Студия и инвентарен опис на личен фонд. Съст. А. Печилков. Държавен архив – Смолян, 1985. 40 с.

Каталози

Родопчани в Отечествената война. Съст. Й. Цветкова. Дирекция ДА – Смолян, 1979. 60 с.

Пощенското дело в Смолянски окръг (1895–1970). Съст. М. Манолова. Дирекция ДА – Смолян, 1980. 65 с.

Османотурски документи. Част І (1694–1918). Съст. Цв. Стайкова. Дирекция ДА – Смолян, 1980. 26 с.

Установяване и укрепване на народнодемократичната власт в Смолянски окръг. Съст. Й. Цветкова. Дирекция ДА – Смолян, 1981. 49 с.

БЗНС в Смолянски окръг. Съст. Р. Забилева. Дирекция ДА – Смолян и др., 1982. 48 с.

Балканската война и освобождението на Родопския край от османско иго. Съст. Й. Цветкова. Дирекция ДА – Смолян, 1982. 39 с.

Младежко революционно движение в Смолянски окръг (1912–1944). Съст. Хр. Харитев и Й. Цветкова. Дирекция ДА – Смолян и др., 1982. 23 с.

Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. Съст. Мл. Сираков.
 

Сборници

Средните Родопи и Балканската война 1912 г. Сборник статии и документи. Съст. Бранко Давидов. Държавен архив – Смолян, 1972. 119 с.

Илинденско-Преображенско въстание. Съст. А. Печилков. Българско историческо дружество – Смолян и др., 1985. 38 с.

Буржоазните власти и един поборник от Смолянско. Документален очерк. Автор А. Печилков – Смолян; Дирекция ДА – Смолян и др., 1987. 27 с.; Българско историческо дружество – Смолян.

Извори и историография за Средните Родопи – Известия „Среднородопско краезнание“, том І. Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 25-годишния юбилей на ДА – Смолян. ГУА при МС; Държавен архив – Смолян, 1997. 612 с.

100 години Илинденско-Преображенско въстание. Доклади и съобщения от Национална научна конференция. Държавен архив – Смолян, Съюз на тракийските дружества в България – Тракийски научен институт – филиал Смолян, Община Смолян и Исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, 2003. 125 с.

Илинден. Юбилеен сборник. ТД „Държавен архив“ – Смолян, читалище „Христо Ботев“ – с. Чокманово. 2005. 159 с.

Христо Караманджуков – радетел за българщината в Родопите. Спомени, писма и документи. Автор П. Маринов. Изд. Териториален архив – Смолян и др., 2011. 287 с.

Симеон Фисински – един от Дружба „Родина“. Сборник от документи, биографични бележки, спомени и очерци. Съст. А. Маринов и З. Начева. 2012. 166 с.

Спорни и безспорни оценки за Илинденско-Преображенското въстание. Сборник с доклади от кръгла маса. Изд. Българско историческо дружество  – Смолян и Държавен архив – Смолян. 2014. 146 с.
 
Светослав Духовников – един от Дружба „Родина“. Сборник с документи от личния му архив, съхраняван в ДА – Смолян и ДА – Пловдив. 2014. 160 с.
 
Васил Димитров Василев (Янтай Кавалов). Сборник с документи от личния му архив, съхраняван в ДА-Смолян, издаден по повод 100 г. от рождението му. 2014. 226 с.
 
Камен Боляров – основателят на Дружба „Родина“. Сборник с документи, издаден по случай 100 г. от рождението му. 2015. 185 с.

Христо Караманджуков и Родопите. Сборник с научни доклади от конференция проведена в Смолян на 2 и 3 май 2011 г., отпечатан със съдействието на Сдружение “Дружба Родина” и Издателство “Тангра ТанНакРа” ИК – София. 2016. 194 с.

„Асен Зеров – Спомени за живота и страданията ми“ по документи от архивите в Смолян и Пловдив, изд. Издателство „Тангра ТанНакРа“ ИК. София. 2017. 133 с.

Димитър Пашов (1913–1962) – житейска и творческа биография, публицистика, философски размисли – документален сборник, по документи от фонда на Никола Пашов в ДА-Смолян. ЗЕА-Принт. 2017. 220 с.

Стопански и културен живот в Родопите и Тракия” (ХIХ-ХХ в.)“ – сборник с доклади и съобщения от Международна научна конференция Смолян, 14 юни 2017 г.; съвместно издание с Община Смолян, Българско историческо дружество – клон Смолян, РИМ „Стою Шишков“ – Смолян и БАН – Регионален академичен център – Смолян. ЗЕА-Принт, с финансовото съдействие на Община Смолян. 2017. 237 с.

 

Други

Архивист. Бюлетин за архивна теория, практика и краезнание. Смолян, 1974. бр.1, 31 с.
Архивист. Бюлетин за архивна теория, практика и краезнание. Смолян, 1974. бр.2, 30 с.
Архивист. Бюлетин за архивна теория, практика и краезнание. Смолян, 1974. бр.3, 32 с.

Дарителството – родолюбиво и патриотично дело. Статии, списък и характеристики за даренията. Съст. З. Начева. Изд. Държавен архив – Смолян, ДОО „13 века България“ – Смолян, 1990. 30 с.

Фолклорът в съвременния свят на детето. Доклади от научно-практическата конференция, състояла се на 16 юни 1985 г. в Смолян. Съст. А. Печилков. Държавен архив, Пионерски дом „Людмила Живкова“ – Смолян, 1988. 73 с.

Среднородопският край в българската възрожденска книжнина. Статистико-аналитичен и историко-библиографски преглед. Съст. Ан. Печилков. Държавен архив – Смолян, 1996. 92 с.

Васил Дечев 1866–1941: Документирана биография. Държавен архив – Пловдив, Държавен архив – Смолян; Общинска администрация – Чепеларе, Съюз за защита на Родопите – София, 1996. 161 с.

Смолян в миналото. Спомени, впечатления, преживелици. Автор П. Маринов. Посвещава се на 50-годишния юбилей от обединението на Смолян, Райково и Устово в един град. Издава се със съдействието на Териториален архив – Смолян, 2010. 350 с.

Първи среднородопски театър „Изгрев“. Из архивите на Културно-просветното дружество „Орфееви гори“ и Първия среднородопски театър „Изгрев“ 1916–1932 (първа част). Издава се със съдействието на Териториален архив – Смолян по идея на Никола Пашов. 2011. 169 с.

50 години Държавен архив – Смолян. Съст. З. Начева. Държавен архив – Смолян, 2013. 52 с.
 
Райково през ХХ век в обектива на Френкеви. Фотоалбум. Авт. З. Начева. Изд. Община – Смолян и Държавен архив – Смолян. 2014. 176 с.

Крум Савов – места и лица от Родопите и Беломорието. Фотоалбум. Отпечатан със съдействието на художника-фотограф Иво Хаджимишев, Исторически музей – Асеновград и Етнографски музей – Пловдив. 2016. 160 с.


Юбилейни вестници

Свещеник Никола Мавродиев. Възпоменателен брой по повод 150 години от рождението му. 30 юни 1992 г. Издават: Община Смолян и Държавен архив – Смолян.

Тома Попратилов – Садукей. Възпоменателен брой по повод 100 години от рождението му. 18 дек. 1992. Изд. Държавен архив – Смолян.

С името на проф. Д-р Константин Чилов. Възпоменателен брой по повод приемането за патрон на Оздравителното средно общообразователно училище в с. Славеино. Издават: Държавен архив – Смолян, Кметство – с. Славеино и ОСОУ – с. Славеино. 17 май 1994.

150 години просветно дело в Славеино. Юбилеен вестник. Издават: Държавен архив – Смолян и Кметство – с. Славеино. 4 ноем. 1994.

Стою Шишков. Юбилеен брой по повод 130 години от рождението на родопския книжовник и общественик. Изд. Юбилеен комитет и Държавен архив – Смолян, юли 1997.

Коста Чилингиров. Юбилеен вестник по повод 100-годишнината от рождението на родопския кооперативен, обществен и културен деятел. Изд. Юбилеен комитет и Държавен архив – Смолян, 20 дек. 1997.

Иван Попвасилев Мавродиев. Юбилеен вестник по повод 100-годишнината от рождението на духовния просветител и общественик. Изд. Инициативен комитет и Държавен архив – Смолян, 8 окт. 1998.

Будителството – минало и настояще. Посвещава се на Деня на будителите и 50 години централизирано архивно дело в България. Изд. ТД „Държавен архив“ – Смолян, 1 ноем. 2001.

Родопска епопея. Паметен брой, посветен на 90-годишнината от Балканската война и освобождението на Родопите. Изд. Община – Смолян, ТД „Държавен архив“ – Смолян и др. Смолян, окт. 2002.

Петър Маринов. Юбилеен брой по повод 100 години от рождението на родопския просветител. Изд. ТД „Държавен архив“ – Смолян и ТД „Държавен архив“ – Пловдив. Смолян, юни 2003.

Димитър Френкев. Паметен брой по повод 110 години от рождението на фотографа. Изд. ТД „Държавен архив“ – Смолян, 2005.

Николай Вранчев. Юбилеен брой по повод 125 години от рождението на видния български книжовник. Изд. Държавен архив – Смолян, Читалище „Кирил Маджаров“ – Смолян, Библиотека „Николай Вранчев“ и Община – Смолян, 2007.

Духовност. Вестник за историята на Смолянската духовна околия. Год. І, бр.1. Изд. Териториален държавен архив – Смолян и Инициативен комитет. Смолян, 2008.

Духовност. Вестник за историята на Смолянската духовна околия. Год. ІІ, бр.1(2). Изд. Териториален държавен архив – Смолян и Инициативен комитет. Смолян, 2009.

Родина. Паметен вестник, посветен на основаването на Дружба „Родина“. Изд. Териториален архив – Смолян, Дружба „Родина“ – София и читалище „Христо Ботев“. Смолян, 3 май 2010.

125 години от рождението на Никола Чилов. Изд. Териториален архив – Смолян и Инициативен комитет. Смолян, септ. 2010.

Вестник „Чепеларе“ по повод 50 г. от обявяване на Чепеларе за град. Окт. 2014 г. Изд. Община – Чепеларе и Държавен архив – Смолян.

История на храма. Юбилейна брошура по повод 180 години от освещаването на храм “Св. Неделя” – Смолян кв. Горно Райково, отпечатана със съдействието на Инициативен комитет. 2016. 26 с.

Църквата “Въведение Богородично” в с. Полковник Серафимово. Юбилейна дипляна по повод 180 години от освещаването на храм, отпечатана със съдействието на Инициативен комитет. 2016. 2 с.

История на храма. Юбилейна брошура по повод 180 години от освещаването на храм “Св. Теодор Стратилат” – Смолян, кв. Долно Райково, отпечатана със съдействието на Инициативен комитет. 2016. 10 с.