Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Документалното богатство на град София и Софийски окръг. С., 1964.

Пътеводител по фондовете на Държавен архив – София (1944–2000). Поредица „Архивни справочници“, т. 7. С., 2003.
 

Инвентарни описи

Софийска областна дирекция. С., 1975.
ЕРЦ - Минно и търговско акционерно дружество. Инвентарен опис. С., 1975.


Каталози

Каталог на документи за пощенското дело в София и Софийски окръг (1878–1944). С., 1985.

София. Религиозни пространства. Каталог (компактдиск). С., 2005.
 

Сборници

Софийското общинско управление (1878–1879). Документален сборник. С., 2000.