Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител по архивните фондове (1878–1944). Част І. Съст. Р. Николова, Л. Вълева, К. Богданов. Хасково, 1978.

Пътеводител по архивните фондове (1944–1978). Част ІІ. Съст. Н. Дончева, М. Катрева, М. Маркова. Хасково, 1994.
 

Инвентарни описи

Инвентарни описи на първите ТКЗС в Хасковски окръг. Съст. Р. Николова. Хасково, 1980.

Окръжна училищна инспекция – Хасково (1923–1934). Инвентарен опис на фонд № 113К. Съст. Р. Николова. Хасково, 1974.

Инвентарни описи на лични фондове и библиографии на Марин Димитров Велев и Неделчо Стойчев Бакалов. Съст. С. Стефанова, Р. Параскова-Делчева. Хасково, 1985.

Инвентарни описи на лични фондове на Делчо Латев Делчев и Димитър Нанев Христов. Съст. М. Маркова. Хасково, 1986.
 

Каталози на документи

За българо-съветската дружба (1944–1958). Съст. Р. Николова. Хасково, 1977.

За влиянието на Великата октомврийска социалистическа революция (1917–1944). Съст. Р. Николова. Хасково, 1977.

Младежкото революционно движение в Хасковски окръг (1893–1944). Съст. М. Божикова. Хасково, 1976.

Из историята на БЗНС в Хасковски окръг (1903–1944). Съст. М. Караиванов, Ст. Атанасова. Хасково, 1979.

Социалистическо преустройство на селското стопанство в Хасковски окръг (1946–1958). Съст. В. Христов, Н. Дончева, С. Стефанова, М. Маркова, П. Пилев. Хасково, 1981.

Учебното дело в Хасковски окръг (1872–1944). Съст. Н. Дончева, С. Стефанова, М. Маркова, П. Пилев. Хасково, 1981.

Ликвидиране на капиталистическата собственост в Хасковски окръг (1944–1948). Съст. С. Атанасова, М. Караиванов. Хасково, 1981.

Здравното дело в Хасковски окръг (1888–1944). Съст. Н. Дончева, П. Пилев. Хасково, 1982.

Читалищното дело в Хасковски окръг (1858–1944). Съст. С. Стефанова, М. Маркова. Хасково, 1982.

Тютюневата промишленост в Хасковски окръг (1907–1947). Съст. М. Маркова, П. Пилев. Хасково, 1984.

Младежко бригадирско движение в Хасковски окръг (1946–1950). Съст. В. Христов, В. Маринова, Р. Николова, С. Стефанова, В. Господинова, Н. Шишманова. Хасково, 1984.
 

Други издания

Участие на жените от Хасковски окръг в революционната борба (1943–1944). Препоръчителна библиография. Съст. Л. Вълева, Р. Николова. Хасково, 1974.

Стачката на хасковските тютюноработници през 1929 г. Сборник документи. Съст. М. Божикова, Л. Леков. Хасково, 1979.

Победата на социалистическата революция и нейните първи преобразования в Хасковски окръг. Документи и спомени. Съст. В. Христов, Д. Силвестров, К. Богданов, Р. Николова. София, 1985.

Георги Христов Марков Хрупищко. Съст. Н. Дончева, София, 2002.

Пазители на националната памет. Документални проучвания. Хасково, 2002.