Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


37000001Хасковофонд ЧП 760Kопис а.е. лист 2-4
Снимки от честване 23-годишнината от Възшествието на цар Борис ІІІ на българския престол. 3 окт. 1941 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
37000002Хасковофонд ЧП 760Kопис а.е. лист 8-20
Снимки от поклонението пред тленните останки и траурно шествие на народните представители от ХХV Народно събрание на погребението на Цар Борис ІІІ. 5 септ. 1943 г.
  виж всички 13 изображения на документа        
37000003Хасковофонд ЧП 637Kопис а.е. лист 1
Снимка на членовете на Общински съвет – Харманли пред новопостроеното училище в града. 1889 г.

37000004Хасковофонд ЧП 763Kопис а.е. лист 3
Избирателна книжка за времето от 1 септември 1936 до 1 септември 1939 г. на Иван Х. Господинов Тепелиев – избирател от Хасково. [1936 г.]

37000005Хасковофонд ЧП 736Kопис а.е. лист 1
Молби от населението на няколко общини от бившата Търново-Сейменска околия за възстановяване на същата с център Търново Сеймен. 31 ян. 1924 г.

37000006Хасковофонд 53Kопис 1а.е. 1лист 3
Протоколно решение на Общински съвет – град Мустафа паша за преименуване на града в Свиленград. 13 окт. 1912 г.

37000007Хасковофонд 12Kопис 1а.е. 56лист 24гр.-29
Протокол от сесия на Хасковския градски общински съвет за преименуване на участъците (кварталите), улиците и площадите в Хасково. 13 дек. 1900 г.
  виж всички 11 изображения на документа        
37000009Хасковофонд 12Kопис 1а.е. 125лист 89-91
Доклад за дейността на Хасковската община за 1938 г. с данни за организацията на общинското управление. [1939 г.]
  виж всички 4 изображения на документа        
37000010Хасковофонд 101Kопис 1а.е. 1лист 72
Постановление на Селски общински съвет с. Сусам за откриване на селски общински съд и избиране на общински съветници за съдебни заседатели. 6 ян. 1903 г.

37000011Хасковофонд 720Kопис 1а.е. 4лист 85
Уведомително писмо от околийския началник на Търново Сеймен до началника на Телеграфо-пощенската станция за назначаването на Гаврил Кръстевич за главен управител на Източна Румелия. 8 май 1884 г.

37000012Хасковофонд 109Kопис 1а.е. 7лист 13-14
Протоколно решение на Общински съвет – с. Болярски извор за отправяне искане до хасковския окръжен управител за определяне на с. Болярски извор за център на сборна община. 22 апр. 1933 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
37000013Хасковофонд 109Kопис 1а.е. 7лист 14гр.-15
Протоколно решение на Общински съвет – с. Болярски извор за отправяне искане до хасковския окръжен управител за определяне на с. Болярски извор за център на сборна община. 26 май 1933 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
37000014Хасковофонд ЧП 701Kопис а.е. лист 1
Групова снимка на земемери от началото на XX в. от Хасковски регион. [1914 г.]

37000015Хасковофонд ЧП 626Kопис а.е. лист 1
Купон на Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост – Хасково за закупуване на стоки от гражданите. 19 юли 1917 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000016Хасковофонд 1399опис 1а.е. 24лист 2
Групова снимка на Димитър Константинов Тонджоров със съученици и преподаватели от Военното училище – София. Б. д.

37000017Хасковофонд ЧП 293Kопис а.е. лист 1
Плоча с кратки данни от учителите Добри Кожухаров и Ванка Петрова за управлението на България и гр. Хасково през 1887 г. 12 септ. 1887 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
37000018Хасковофонд 1399опис 1а.е. 24лист 3
Групова снимка на Димитър Константинов Тонджоров със съученици в парка на Военното училище – София. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000019Хасковофонд 1399опис 1а.е. 24лист 4
Групова снимка на Димитър Константинов Тонджоров с Илия Малеев от Пловдив на прочутия чудноват бор при Горското училище в „Чамкория“ (дн. „Боровец“). 9 авг. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000020Хасковофонд 1399опис 1а.е. 24лист 5
Групова снимка на Димитър Константинов Тонджоров със съученици и преподаватели от Военното училище – София през учебната 1903/1904 г., направена пред парадния вход на училището. [1904 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
37000021Хасковофонд 1399опис 1а.е. 24лист 6
Групова снимка на Димитър Константинов Тонджоров с поручик от кавалерията Калин Балабанов – помощник взводен командир на 3-та юнкерска рота и съученици от Военното училище в София след приключване на зрелостните изпити на учебната 1907/1908 г. 2 авг. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000022Хасковофонд 1399опис 1а.е. 24лист 7
Групова снимка на Димитър Константинов Тонджоров като войник на фронта по време на Първата световна война, направена на Великден в Скопие, Македония. 8 май 1918 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000023Хасковофонд 1399опис 1а.е. 24лист 8
Групова снимка на Димитър Константинов Тонджоров по време на Първата световна война с военнослужащи от санитарната част на Македонската военно-инспекционна област. 12 юли 1918 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000024Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 3лист 1-2
Покана от Общоградски юбилеен комитет в Хасково за честване на 40-годишна лекарска и обществена дейност на д-р Върбан Иванов Герджиков. [1933 г.]
  виж всички 3 изображения на документа        
37000025Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 4лист 1
Писмо от Комитета за организиране и изнасяне на уредени курсове от Младежкия червен кръст в Хасково до д-р Върбан Иванов Герджиков за изнасяне на лекция пред учениците от Хасковската смесена гимназия. Март 1937 г.

37000026Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 7лист 1
Индивидуална снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков от Хасково във военна униформа. [1900 г.]

37000027Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 7лист 2
Индивидуална снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков от Хасково във военна униформа. [1912 г.]

37000028Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 8лист 1
Индивидуална снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков от Хасково. [1940 г.]

37000029Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 8лист 1
Сватбена снимка на Теодора и д-р Върбан Иванов Герджиков от Хасково. [1900 г.]

37000030Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 11лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и семейството му. 15 септ. 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000031Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 12лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков с офицери и свещеници при изворите на река Вардар, Македония. Май 1918 г.

37000032Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 12лист 2
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков с офицери и свещеници при изворите на река Вардар, Македония. 23 юни 1918 г.

37000033Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 13лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков с лектори, обучаващи курсистки-самарянки. [1927 г.]

37000034Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 13лист 2
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков с курсистки-самарянки при завършване на поредния курс. [1938 г.]

37000035Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 14лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков с персонала и децата от детска градина в Хасково. [1932 г.]

37000036Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 15лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и гости при честване на 40-годишния му юбилей като лекар и общественик. [1933 г.]

37000037Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 16лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и официални лица при полагане основите на новата сграда на прогимназия „Петко Рачев Славейков“ в Хасково. 2 юни 1935 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000038Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 17лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и част от лекарския състав на болницата в Хасково. [1937 г.]

37000039Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 18лист 2
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков с членове на Български червен кръст – Хасково. 30-те год. на ХХ в.

37000040Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 18лист 3
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и официални лица при откриване на старчески дом в Хасково (сред присъстващите е и Васил Митев – кмет на Хасково). 30-те год. на ХХ в.

37000041Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 19лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и участници в общо годишно събрание на Съюза „Обществена подкрепа“. 1940 г.

37000042Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 20лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и ученици, членове на Червения кръст. [1940 г.]

37000043Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 22лист 6
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и официални лица при полагане основния камък на плувен басейн в Хасково – местността „Ямача“ (сред присъстващите е и Георги Чалбуров – тютюнев търговец). Юни 1943 г.

37000044Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 23лист 1
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и официални лица пред сградата на театъра в Хасково, поздравявайки манифестиращи край тях деца. [1943 г.]

37000045Хасковофонд 742Kопис 1а.е. 23лист 2
Групова снимка на д-р Върбан Иванов Герджиков и официални лица пред сградата на театъра в Хасково, поздравявайки манифестиращи край тях деца. [1943 г.]

37000046Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 2
Протокол от учредително събрание за създаване на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково. 17 март 1915 г.

37000047Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 3
Протокол от заседание на настоятелството на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за отпечатване на квитанции, изработване на печат и закупуване на канцеларски материали. 20 март 1915 г.

37000048Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 4
Протокол от заседание на настоятелството на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за определяне на туристически маршрути за месеците април и май 1915 г. и решения по организационни въпроси. 15 апр. 1915 г.

37000049Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 5
Протокол от заседание на Управителния съвет на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково с решение за поздравяване на учителите от Хасковската държавна смесена гимназия по повод годишнина от битката при с. Клокотница през 1230 г. и решения по масово-туристическата дейност и организационни въпроси. 29 апр.1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000050Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 6
Протокол от заседание на настоятелството на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за избор на делегати за туристически събор в Габрово и решения по организационни въпроси. 4 юни 1915 г.

37000051Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 7
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за одобряване на предложените делегати за туристическия събор в Габрово и решения по организационни въпроси. 17 юни 1915 г.

37000052Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 8
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за приемане финансовия отчет на клона за периода 18 март – 20 юни 1915 г., определяне на туристически маршрути за месеците юни и август и за избор на ново настоятелство. 20 юни 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000053Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 9
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за приемане оставката на касиера на клона и избор на нов, приемане на нови членове и решения по финансови въпроси. 28 февр. 1916 г.

37000054Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 10
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за приемане оставката настоятелството и избор на ново. 20 юни 1916 г.

37000055Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 11
Протокол от общо извънредно събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за избор на делегат за туристическия събор в Габрово и определяне на туристически маршрути за лятната ваканция. 29 юни 1916 г.

37000056Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 12
Протокол от заседание на настоятелството на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за отстраняване на членове от настоятелството, организиране на футболни игри и решения по организационни въпроси. 8 септ. 1916 г.

37000057Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 13
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за одобряване освобождаването на членове от настоятелството и избор на нови. 9 септ. 1916 г.

37000058Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 14
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за приемане на нови членове и решения по организационни въпроси. 14 окт. 1916 г.

37000059Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 15
Протокол от заседание на настоятелството на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково с решение за организиране на среща с членовете на клон „Арда„ – Харманли. 20 окт. 1916 г.

37000060Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 16
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково с решение за принципно съгласие за присъединяване към бъдещото Централно управление на туристическите дружества. 14 ноем. 1916 г.

37000061Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 17-19
Протокол от общо извънредно събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково съвместно с делегати от клон „Арда“ – Харманли с предложение за създаване на единен блок на южнобългарските юноши – туристи и приемане на програма на блока. 18 ноем. 1916 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
37000062Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 20-21
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за приемане на финансовия отчет на клона за второто шестмесечие на 1916 г. и за избор на ново настоятелство. 30 дек. 1916 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000063Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 22
Протокол от заседание на настоятелството на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково с решение за провеждане на литературно-музикална забава. 5 ян. 1917 г.

37000064Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 23-24
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за изработване на програма на литературно-музикална забава. 10 ян. 1917 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000065Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 25-26
Протокол от общо годишно събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за решаване на възникнал конфлик между членове на ръководството и за избор на настоятелство. 2 февр. 1917 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
37000066Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 27
Протокол от общо извънредно събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за определяне на туристически маршрути и решения по организационни въпроси. 30 март 1917 г.

37000067Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 28
Протокол от заседание на настоятелството на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за избор на нов председател и за определяне на туристически маршрути за месец май и лятната ваканция. 29 апр. 1917 г.

37000068Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 29
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за избор на ново настоятелство. 13 окт. 1917 г.

37000069Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 30
Протоколи от заседания на настоятелството на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково с решения по организационни въпроси и за насрочване на годишно събрание. 30 дек. 1917 г., 15 март 1918 г.

37000070Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 31
Протокол от общо събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково с решения за изменение и допълнение на дружествения устав и за неприсъединяване към новообразуваното Централно управление на туристическите дружества. 20 апр. 1918 г.

37000071Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 32
Протокол от общо годишно събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за избор на ново настоятелство. 29 дек. 1918 г.

37000072Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 33
Протокол от заседание на настоятелството на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково с решение за изработване на програма и провеждане на киноконцерт. 20 март 1919 г.

37000073Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 34-36
Протокол от общо годишно събрание на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково за приемане отчета на настоятелството и избиране на ново настоятелство, одобряване на дружествения устав и решения по организационни въпроси. 30 март 1919 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
37000074Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 1лист 37
Списък на членовете на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково. [1915 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
37000075Хасковофонд 697Kопис 1а.е. 3лист 1-10
Устав на Юношески туристически съюз в България – клон „Клокотница“ – Хасково. 4 окт. 1925 г.
  виж всички 20 изображения на документа