Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


'' ''

Документалният масив на Държавен архив – Шумен обхваща голям период от време. Най-ранните документи са нотариални актове от 1816 г., запазени във фонда на Акционерно българско пивоварно дружество Шумен – Русе. Първият заведен в архива фонд под № 1К е на Македоно-одринското опълченско дружество – Шумен, а най-новите постъпили фондове са тези на Хуманитарна гимназия „Йоан Екзарх Български", Педагогическия консултативен кабинет, Общински аптеки, доц. Николай Димков, д-р Иван Дочев, маестро Михаил Биков, Чавдар Танев, Георги Пейков, Емил Георгиев, Костадин Петров Миков и др.

За периода до Освобождението има запазени документи предимно в личните фондове на Петър Златев Груев, Злати Гериловски, Димитър Дюгмеджиев, Добри Войников, Янко Василев, Васил Панов; във фондовете на Акционерното пивоварно дружество Шумен – Русе, Върбишкото църковно настоятелство и др. Макар и оскъдни като количество, тези документи – в повечето случаи писма и спомени – съдържат ценни сведения за развитието на стопанския и културен живот, за нравите, бита и обичаите, участието на населението в освободителните борби и Руско-турската война от 1877–1878 г.

Периодът след Освобождението до 1944 г. е представен от запазения голям, макар и непълен документален масив, обхващащ всички области на развитието на Шуменския край. Фондовете на Окръжната постоянна комисия, Окръжното управление, околийските и общински управления, съдебните органи, политическите партии и организации, професионалните сдружения, просветните и културни институти носят информация за демографските промени, общото състояние на Шуменското окръжие, водоснабдяването на Лудогорието, настаняването на бежанци от Гърция, Македония, Западните покрайнини и Добруджа.

'' ''

Икономическото развитие на района може да се проследи по фондовете на общинските управления, акционерните дружества, кооперациите, предприятията, околийските агрономства и инженерства. За състоянието на селското стопанство и ветеринарното дело свидетелстват документите от фондовете на Областната земеделска камара, околийските земеделски агрономства, ветеринарните служби. Особен интерес представляват документите на Държавния завод за добитък „Кабиюк“, Дирекцията за водоснабдяване на безводния Делиорман и Воден синдикат „Тича“.

Сред фондовете, които отразяват просветното и културно развитие, най-голям интерес предизвикват тези на Учителския институт „Д-р Петър Берон", Шуменското държавно мъжко педагогическо училище, Държавното девическо педагогическо училище, Девическата гимназия „Нанчо Попович", Мъжката гимназия „В. Друмев". Сред читалищните фондове се откроява този на Читалище „Архангел Михаил" – едно от първите, учредени в България читалища (1856). Своят принос за обогатяване документалната история на Шуменския край имат и фондовете на Народна библиотека – Шумен, Музикално дружество „Родни звуци", Археологическо дружество „Тича" – Преслав, Любителска театрална трупа –  с. Осмар и др.

Здравеопазването и санитарният надзор са отразени във фондовете на здравните заведения.

''

Документите, съхранявани в личните фондове, дават възможност на потребителите на архивна информация да се докоснат до съдбите на известни личности от Шуменскo. Сред най-интересните фондове са тези на Павел Байнов – книжар и книгоиздател, Добри Войников, Злати Гериловски, Петър Златев Груев, Фотина Момирова, Андрей Вичев Панов, Рачко Матев Рачев, Христо Герчев и др.

Периодът след 1944 г. е представен от голям брой фондове, включващи всички области на управленската дейност: окръжни, околийски, градски и селски общински съвети, областни, окръжни и районни съдилища и прокуратури и др. Обществено-политическият живот в района е отразен във фондовете на местните ОФ и БЗНС-организации, на БРСДП, ОК на НС „Звено", помощните организации, синдикалните и професионални, младежки и женски организации.

За икономическото и стопанско развитие на Шуменски район свидетелства натрупаният документален масив на редица промишлени предприятия, между които са КТА „Мадара", СКОА, ЗИЕНО, Завод за корабно машиностроене „Маяк" – Нови пазар, Завод за отоплителни електроуреди „Устрем" – Смядово, Завод за санитарна керамика – Каспичан, Завод за порцелан и стъкло „Китка" – Нови пазар и др. Многобройни са фондовете на ТКЗС, МТС, ДЗС и АПК, проследяващи промените и развитието на селското стопанство.

Фондовете на научноизследователските и научно-спомагателни учреждения като: Комплексна опитна станция – с. Хан Крум, Научноизследователски институт „Проф. Ив. Иванов" – с. Царев брод, Научноизследователски институт по свиневъдство – Шумен, База за развитие и внедряване по биволовъдство, ОС на НТС и др., съдържат сведения за съвременните достижения на науката и просветата.

Комплектуваните фондове на видни личности от всички области внасят допълнителни сведения и данни за цялостното развитие на района, пречупено през възгледите и дейността на отделната личност. Особен интерес предизвикват личните фондове на Атанас Бояджиев – есперантист, Вл. Велков – инженер-конструктор, Ц. Василев – научен работник в областта на селското стопанство, Вл. Вичев – художник, Д. Делибуранов – туристически деятел, Б. Дочев – радиолог, Емил Кьостебеков – театровед, М. Манолов – хореограф, Н. Танев – дерматолог, Борис Павлов – спортен журналист. В края на 1993 г. фондовият масив на ДА – Шумен е попълнен с бившия архива на БКП, съдържащ ценни документи на окръжните, околийските, общински и градски комитети на БКП, ДКМС и РМС.