Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Кратък пътеводител на документалното богатство на Коларовградски окръг (1816–1944 г.). Съст. Ст. Борисов. Коларовград, 1956.

Кратък пътеводител на документалното богатство на Шуменски окръг (1944–1961 г.). Част II. Съст. Ст. Борисов. Шумен, 1967.

Пътеводител по архивните фондове (1839–1944 г.). Част I. Съст. В. Рашева, М. Куманова, К. Лефтерова. Шумен, 1990.

Пътеводител по архивните фондове (1944–1994 г.). Част II. Съст. М. Куманова, Н. Димитрова, М. Димитрова. Силистра, 2000.


Инвентарни описи

Средни реални и педагогически училища в Шумен (1881–1944 г.). Инвентарни описи. Съст. Й. Андреева. Варна, 1985.

Павел Байнов – книгоиздател. Инвентарен опис. Съст. Т. Димов. Варна, 1983.

Георги Стоилов Джумалиев. Инвентарен опис. Сборник „Шумен в изследванията на краеведа Георги Джумалиев“. Съст. А. Панева, М. Куманова. С., 2011 г.
 

Каталози

Документи за младежкото революционно движение (1891–1944 г.). Каталог. Съст. Ст. Борисов, Й. Андреева, Ст. Станев. Шумен, 1974.

Документи за Отечествената война (1944–1945 г.). Каталог. Съст. Г. Иванова, Й. Андонова, Ст. Борисов. Шумен, 1975.

Каталог на документи за въоръжената борба в Шуменски окръг (1941–1944 г.). Съст. Ст. Борисов, Й. Андреева, Г. Иванова. Шумен, 1975.

Просветното дело в Шумен (1881–1944 г.). Каталог. Съст. Г. Иванова, Ст. Борисов, Й. Андреева. Шумен, 1976.

Ликвидация на капиталистическата собственост (1944–1948 г.). Каталог. Шумен, 1977.

Кооперативното движение в Шуменски окръг (1905–1944 г.). Каталог. Шумен, 1978.

Шуменски окръг и българо-съветската дружба (1944–1965 г.). Каталог. Съст. Г. Иванова, М. Димитрова. Шумен, 1978.

Общинската политика на БКП в Шуменски окръг (1913–1934 г.). Каталог. Съст. Ст. Борисов, Г. Иванова. Шумен, 1979.

Социалистическото преустройство на селското стопанство в Шуменски окръг (1944–1958 г.). Каталог. Съст. М. Димитрова. Шумен,1981.

Читалищното дело в Шуменски окръг (1856–1944 г.). Каталог. Съст. М. Димитрова. Шумен, 1983.

Сто години гр. Нови пазар. Каталог. Съст. М. Куманова, М. Димитрова. Шумен, 1983.

Работническо и професионално движение в Шуменски окръг (1881–1944 г.). Съст. М. Куманова. Варна, 1985.
 

Сборници

Въоръжената борба в Девета въстаническа оперативна зона (1941–1944 г.). Сборник. С., 1980.

Народни читалища в Шуменски район – сборник от документи. Съст. М. Димитрова. Шумен.1987.

Документално-информационен справочник, т. I. Съст. М. Куманова, В. Рашева, Й. Янева, К. Лефтерова. Шумен, 1987 г. Съдържа: Съдебни органи в Шуменски окръг (1879–1944 г.) – преглед на документи; Ветеринарното дело в Шуменския край до 1944 г. – каталог, Личен фонд "А. Д. Попов", Личен фонд "М. Б. Халачев" – инвентарни описи; Развитие на театралното дело в Шумен през периода 1918–1944 г. – научно съобщение.
Документално-информационен справочник, т. II. Шумен, 1995. Съст. В. Рашева, Й. Янева, М. Димитрова, М. Куманова, Р. Стоянова. Съдържа: Женското движение в Шуменския край 1872–1944 г. Каталог; Градски общински управления – Шумен, Нови пазар и Преслав – инвентарни описи; Химическа фабрика "Павел Байнов и д-р Димитър Ранчев" – преглед на документи; документи и спомени за Освобождението.

Народна памет разказва. Шумен, 1987 г. Издание посветено на 35-годишнината от създаването на ДА – Шумен.


Други

Шуменски окръг в дати и събития – календар-справочник. Поредица, излизала от 1982 до 1988 г.

Хроника в дати и събития. Поредица излизала в периода 1989–1990 г.

Хроника на събитията в Шумен през ХХ век. Съст. М. Куманова, Н. Димитрова, В. Ангелов. Шумен, 2002.

Минятски, Кузма Димитров „Доброволчески патила как потеглихме от Америка и как си разпиляхме всичко, за да дойдем доброволци да се жертваме за свободата на милата ни Македония в Балканската война." Фототипно издание. Шумен, 2013.

Борисов, Ст. Архивен фонд „Селско общинско управление – с. Драгоево“ (1891–1944 г.) – ИДА, 1977, № 33.

Борисов, Ст. Архивни фондове „Педагогическо училище“ и „Първа мъжка гимназия „В. Друмев“ в Шумен“. (1881–1944 г.) – ИДА, 1974, № 27.

Янчева, В. Архивен фонд „Петър Златев Груев“ – ИДА, 1959, № 3.