Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


38000004Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 196лист 1
Снимка на капитан Недзвитски – окръжен началник на Шумен през 1878 г. Б. д.

38000005Шуменфонд 59Kопис 2а.е. 23лист 140-141
Указ на княз Александър Батенберг за утвърждаване Закон за населяване на ненаселените земи в Княжество България. 20 май 1880 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
38000006Шуменфонд 59Kопис 2а.е. 23лист 9-11
Указ на княз Александър Батенберг за утвърждаване Закон за окръжните управители и околийските началници. 23 септ. 1882 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
38000007Шуменфонд 99Kопис 1а.е. 162лист 1
Снимка-табло на членовете на българското регенство 1886–1887 г. Б. д.

38000008Шуменфонд 59Kопис 3а.е. 3лист 1-6
Списък на чиновниците във ведомството на Министерство на вътрешните дела. Края на 1882 г.
  виж всички 11 изображения на документа        
38000009Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 77лист 1
Снимка на Христо Тодоров – министър, кмет на Шумен. 1891 г.

38000010Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 250лист 1
Снимка на рисуван портрет на д-р Петър Кърджиев – кмет на Шумен през 1902–1905 г. Б. д.

38000011Шуменфонд 34Kопис 1а.е. 72лист 14-15
Градска книга на Шуменския общински съвет със сведения за административното деление на града. 1 ян. 1906 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
38000012Шуменфонд 114Kопис 1а.е. 52лист 313
Окръжно на Окръжна постоянна комисия – Шумен до началниците на учрежденията в окръга за разтурянето на комисията и назначаване на нейно място на тричленна. 6 септ. 1923 г.

38000013Шуменфонд 824Kопис 1а.е. 59лист 1
Снимка от срещата на цар Борис ІІІ и Александър Стамболийски с населението на с. Върбица, Шуменско. 1923 г.

38000014Шуменфонд 736Kопис 1а.е. 45лист 1-2
Снимки от откриване на водопровода „Изгрев“ в Шумен. Присъстват Васил Рашков – окръжен управител и цар Борис ІІІ. 1928 г.

38000015Шуменфонд 59Kопис 3а.е. 7лист 130
Секретно писмо от началника на „Пограничен сектор“ – Варна до Шуменския окръжен управител с разпореждане да не се заселват в пограничните райони никакви бежанци добруджанци. 26 апр. 1934 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000016Шуменфонд 59Kопис 3а.е. 9лист 335
Писмо от Шуменския областен директор до околийските управители и градоначалниците в областта с разпореждане да вземат строги мерки за спазване заповедта му в държавните учреждения да се говори само на български език. 2 юли 1934 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000017Шуменфонд 654Kопис 1а.е. 267лист 1
Снимка от тържествено посрещане завръщането от Добруджа на 7-ми пехотен Преславски полк пред театър „Одеон“. Между посрещачите са: на първия ред отляво надясно Зографов – председател на Окръжния съд, зап. полковник Неделчев, Хараланов (с очилата) – кмет на Шумен, Симеон Симеонов – народен представител. 2 окт. 1940 г.

38000018Шуменфонд 34Kопис 1а.е. 123лист 115
Писмо от шуменския кмет до инж. Димитър Василев – почетен гражданин на Шумен с поздравления за назначаването му за министър на благоустройството за четвърти път. 16 септ. 1943 г.

38000019Шуменфонд 1108опис 1а.е. 23лист 1
Снимка на Крум Арнаудов – кмет на Шумен през 1920–1921 г. 1937 г.

38000020Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 1лист 1
Снимка на първия български оркестър, създаден от унгарския емигрант Михай Шафран (седнал, с брада) в Шумен през 1851 г. Цели фигури. Цивилно облекло. 1851 г.

38000021Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 2лист 1
Снимка на надпис на турски и български език върху чешма, съградена от Иван Василев Кърджиев. 1854 г.

38000022Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 3лист 1
Снимка на Ангелуш (светецът) – народен лечител от Силистра. Цяла фигура. Цивилно облекло. 1864 г.

38000023Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 4лист 1
Снимка на Ангелуш (светецът) – народен лечител, лекува болно момче в двора на „долната“ църква „Св. Три светители“ в Шумен. Цели фигури. Цивилно облекло. 1864 г.

38000024Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 5лист 1
Снимка на Васил Върбев – търговец от Шумен, манифактурист. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото: WILH.LEB.GLIESE. 1866 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000025Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 6лист 1
Снимка на Хаджи Панайот Димитриев със семейството си. Цели фигури. Цивилно облекло. 1866 г.

38000026Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 7лист 1
Снимка на Никола Станев Патоев – читалищен и театрален деец, участник в борбата за църковна независимост, със семейството си. Цели фигури. Цивилно облекло. 1867 г.

38000027Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 8лист 1
Снимка на Стефан Железов – търговец и учител, със семейството си. Цели фигури. Цивилно облекло. Фото: D.MICHALIDES PHOT. CONSTANTINOPLE. 1867 г.

38000028Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 9лист 1
Снимка на Сава (Солаки) Димитриев – шуменски търговец, със семейството си. Цели фигури. Цивилно облекло. 1869 г.

38000029Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 10лист 1
Снимка на Атанас Пенчев Вълков – диригент на първия ученически оркестър след Добри Войников, с неизвестен музикант. Цели фигури. Цивилно облекло. 26 апр. 1864 г.

38000030Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 11лист 1
Снимка на Съба Войникова – сестра на Добри Войников, с децата си. Цели фигури. Цивилно облекло. Фото: Y. RECHNITZ. RUSTCHUK. 1866 г.

38000031Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 12лист 1
Снимка на Васил Тодоров Кърджиев – търговец, читалищен библиотекар. Бюст. Цивилно облекло. 1870 г.

38000032Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 13лист 1
Снимка на Никола Димитриев със семейството си. Цели фигури. Цивилно облекло. 1870 г.

38000033Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 14лист 1
Снимка на Димитър Иванов Кърджиев – търговец, член на настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен. Цяла фигура. Цивилно облекло. Фото: M. SPIRESCU.BRAILA. 1870 г.

38000034Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 15лист 1
Снимка на Васил Пенчев Вълков – инженер, сестрин син на Добри Войников. Бюст. Цивилно облекло. 1871 г.

38000035Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 16лист 1
Снимка на оркестъра на Костаки Хаджихристов. Цели фигури. Цивилно облекло. 1872 г.

38000036Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 17лист 1
Снимка на ученици от класното училище с учителите си. Цели и полуфигури. Цивилно облекло. 1874 г.

38000037Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 18лист 1
Снимка на фрагмент от чешма с турски и арменски надписи от 1874 г. Б. д.

38000038Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 19лист 1
Снимка на Андрей Хаджидимитриев – шуменски търговец. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото: D. MICHAILIDES. KONSTANTINOPLE. 1874 г.

38000039Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 20лист 1
Снимка на Никола и Васил Куцарови. Цели фигури. Цивилно облекло. Фото: F.BAUER-ROUSTSOHOUC. 1875 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000040Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 21лист 1
Снимка на Добри Попов Войников – просветен деец и драматург. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото: Франц Бауер – Шумен. 1875 г.

38000041Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 22лист 1
Снимка на Тодор Хараланов – търговец. Цяла фигура. Цивилно облекло. 1875 г.

38000042Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 23лист 1
Снимка на Ефтим Верби – лекар. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото: O. ПАNAГOПОYЛОY. 1875 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000043Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 24лист 1
Снимка на Драган Стоянов – член на Шуменския революционен комитет. Бюст. Военна униформа. 1875 г.

38000044Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 25лист 1
Снимка на шуменски младежи – членове на читалище „Архангел Михаил“. Цели фигури. Цивилно облекло. 1875 г.

38000045Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 26лист 1
Снимка на група български емигранти от Шумен, фотографирани в Галац – Румъния. Седнал вдясно – Димитър Николчов, прав вляво – Радуш Симеонов. Цели фигури. Цивилно облекло. 1876 г.

38000046Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 27лист 1
Снимка на ученици от Шуменското класно училище с учителите Харалан Ангелов и Тодор Джебаров. Цели фигури. Цивилно облекло. 1876 г.

38000047Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 28лист 1
Снимка на сградата, в която се е помещавало читалище „Напредък“ – Шумен през 1876 г. Б. д.

38000048Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 29лист 1
Снимка на опълченци от Шумен. Цели фигури. Военна униформа. 1877 г.

38000049Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 30лист 1
Снимка на Анастас Андреев Стоянов – учител по пеене и музика. Бюст. Цивилно облекло. Фото: ABDULAH FRERES CONSTANTINOPLE. Апр. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000050Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 31лист 1
Снимка на Димитър Бояров от Шумен – ученик в Робърт колеж. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото: COSMI SEBAH. CONSTANTINOPLE. Юли 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000051Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 32лист 1
Снимка на Дечо Гешев. Бюст. Цивилно облекло. Фото: Н. С. Хитров-Светлописец. Септ. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000052Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 33лист 1
Снимка на Георги Патоев от Шумен, член на Македонското братство. Цяла фигура. Хайдушко облекло. Фото: MARKO P. MARKOV. Май 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000053Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 34лист 1
Снимка на Андон Янев Ченгелиев – търговец и член на настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен със съпругата си. Цели фигури. Цивилно облекло. 1879 г.

38000054Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 35лист 1
Снимка на Спиридон Иванов Рачев като юнкер. Цял ръст. Военна униформа. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000055Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 36лист 1
Снимка на Петър Дюгмеджиев – търговец. Цял ръст. Цивилно облекло. 1879 г.

38000056Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 38лист 1
Снимка на Емилия Верби – англичанка, омъжена за шуменския търговец Димитър Верби (Вербев). Бюст. Цивилно облекло. 1880 г.

38000057Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 39лист 1
Снимка на учителя Д. Хранов със съпругата си. Цели фигури. Цивилно облекло. Фото: Карастоянов. 1880 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000058Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 40лист 1
Снимка на Преслав Савов Доброплодни, учител, благодетелен член на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен. Бюст. Цивилно облекло. Фото: Р. Либих-Рущук. 27 юли 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000059Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 41лист 1
Снимка на Тодор Поппетров Икономов – учител, народен представител в Учредителното събрание, министър, член на Консервативната партия. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото: ONORIO MARCOLESCO – България. 1881 г.

38000060Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 44лист 1
Снимка на Нако Георгиев Мутафов – член на Шуменския революционен комитет. Полуфигура. Военна униформа. Фото: PAPAZYAN FRERES PHOT. 1881 г.

38000061Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 42лист 1
Снимка на група шуменски общественици между които Преслав Доброплодни и Васил Върбев. Цели фигури. Цивилно облекло. 1881 г.

38000062Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 45лист 1
Снимка на д-р Алберт Лонг – евангелистки проповедник. Бюст. Духовно облекло. Фото: ABDULIAH FRERES-CONSTANTINOPLE. 1881 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000063Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 46лист 1
Снимка на Коста Башкалфов – зет на Коста Дюгмеджиев. Цяла фигура. Цивилно облекло. 17 юли 1882 г.

38000064Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 47лист 1
Снимка на Рачо Матев Рачев – учител и музикален деец със съпругата си. Цели фигури. Цивилно облекло. Фото: Франц Бауер – Русе. 1882 г.

38000065Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 48лист 1
Снимка на Коста Дюгмеджиев – търговец със семейството си. Цели фигури. Цивилно облекло. Фото: Х. Златаров. 1882 г.

38000066Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 49лист 1
Снимка на Тодор Кръстев Бояров – член на шуменския революционен комитет. Цяла Фигура. Цивилно облекло. 1883 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000067Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 50лист 1
Снимка на Пандели Костов Дюгмеджиев. Бюст. Цивилно облекло. 10 май 1883 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000068Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 51лист 1
Снимка на Драган Стоянов Драганов – член на Шуменския революционен комитет, опълченец. Полуфигура. Военна униформа. MAX. KESSLER-LOMPALANKA. 1883 г.

38000069Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 52лист 1
Снимка на Рафаил Мощев – член на Шуменския революционен комитет, един от основателите на пивоварната фабрика в града. Бюст. Цивилно облекло. Фото: Франц Бауер – Русе–Шумен. 1883 г.

38000070Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 53лист 1
Снимка на Рачо Матев Рачев – учител, музикален деец, основател на първите педагогически курсове, член на настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото: Златаров. 1883 г.

38000071Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 54лист 1
Снимка на група учители и ученички от Девическото педагогическо училище. Цели фигури. Цивилно облекло. 1883 г.

38000072Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 55лист 1
Снимка на Асен Николаев – учител, член на читалищното настоятелство. Бюст. Цивилно облекло. 1884 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000073Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 56лист 1
Снимка на Коста Савулакев – член на читалищното настоятелство на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен. Бюст. Цивилно облекло. Фото: Златаров. 1884 г.

38000074Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 57лист 1
Снимка на Рачо Петров – военен и политически деец, генерал, министър на войната (1894–1896 г.), министър-председател на България (1900–1901 г.; 1903–1906 г.). Цяла фигура. Военно облекло. 1884 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000075Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 59лист 1
Снимка на къщата в Шумен където е живял Димитър Благоев през 1886–1887 г. Б. д.

38000076Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 60лист 1
Снимка на Абаджиев. Бюст. Цивилно облекло. Фото Д. А. Карастоянов – София. 1886 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000077Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 61лист 1
Снимка на Тодор Иванов Кърджиев със семейството си. Цели фигури. Цивилно облекло. Фото: Франц Бауер – Русе–Шумен. 1886 г.

38000078Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 62лист 1
Снимка на Фотина Патлеева Дюгмеджиева – съпруга на Костаки Дюгмеджиев. Бюст. Цивилно облекло. Фото: Франц Бауер – Русе–Шумен. Б. д.

38000079Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 63лист 1
Снимка на Димитър Благоев – основател на Българската социалдемократическа партия. Бюст. Цивилно облекло. Б. д.

38000080Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 64лист 1
Снимка на Рачо Матев Рачев – учител и музикален деец със съпругата си. Цели фигури. Цивилно облекло. Фото: Франц Бауер – Русе–Шумен. Б. д.

38000081Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 65лист 1
Снимка на х. Атанас Денчев – търговец със семейството си. Цели фигури. Цивилно облекло. Фото: Маркарян Шумен. 1988 г.

38000082Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 66лист 1
Снимка на д-р Андрей Парушев – лекар. Бюст. Цивилно облекло. Б. д.

38000083Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 67лист 1
Снимка на Илия Тодоров Маджаров – търговец и читалищен деятел от Шумен. Цяла фигура. Цивилно облекло. 1888 г.

38000084Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 68лист 1
Снимка на Анастас Стоянов – музикант, сестрин син на Добри Войников. Бюст. Цивилно облекло. Фото: FRANÇOIS BAUER ROUSTCHOUK et GIURGEVO. 1889 г.

38000085Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 69лист 1
Снимка на Василка Вербева. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото: FRANÇOIS BAUER ROUSTCHOUK et CHOUMLA. 1889 г.

38000086Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 70лист 1
Снимка на табло на участнички в педагогически курс, организиран от Рачо М. Рачев. Бюстове. Униформено и цивилно облекло. Б. д.

38000087Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 71лист 1
Снимка на Васил Кожухаров с Ченгелиев. Полуфигури. Цивилно облекло. Фото: Д. Кънчев – Шумен. 1889 г.

38000088Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 72лист 1
Снимка на учители и курсистки от Шуменското девическо педагогическо училище. Цели фигури. Цивилно и ученическо облекло. Фото: Франц Бауер – Русе–Шумен. 1889 г.

38000089Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 73лист 1
Снимка на група жени от Шумен. Цели фигури. Цивилно облекло. 1890 г.

38000090Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 74лист 1
Снимки на учителя Сава Доброплодни: бюст и рисуван портрет. Цивилно облекло. 1890 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000091Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 76лист 1
Снимка на Иван Касабов. Полуфигура. Цивилно облекло. 1891 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000092Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 77лист 1
Снимка на Христо Тодоров – читалищен деятел, народен представител, кмет на Шумен, министър. Бюст. Цивилно облекло. 1891 г.

38000093Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 78лист 1
Картичка по случай първото българско изложение в Пловдив. 1892 г.

38000094Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 79лист 1
Снимка на Тодор Русев. Цяла фигура. Военно облекло. 1892 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000095Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 81лист 1
Снимка на Матю Златев Рачев, син на Рачо Матев Рачев. Бюст. Цивилно облекло. Апр. 1894 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000096Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 82лист 1
Снимка на Христо Тодоров Златаров – член на българския благотворителен комитет в Букурещ. Цяла фигура. Четническо облекло. 1894 г.

38000097Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 83лист 1
Снимка на В. Върбев – учител, публицист. Полуфигура. Цивилно облекло. Февр. 1895 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
38000098Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 85лист 1
Открита пощенска картичка с образа на поручик Васил Николов Мутафов от Шумен. Бюст. Военно облекло. 1895 г.

38000099Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 86лист 1
Снимка на Тодор Байчев – свещеник, учител, член на Шуменския революционен комитет със съпругата си. Цяла фигура. Духовническо облекло. Фото: FRANŞOIS BAUER ROUSTCHOUK et CHOUMLA. 1895 г.

38000100Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 87лист 1
Снимка на Поликсена Попова – съпруга на благодетеля Жечко Попов. Цяла фигура. Цивилно облекло. Фото: Х. Златаров – Шумен. 1895 г.

38000101Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 88лист 1
Снимка на група ученици от Варненската мъжка гимназия. Васил Коларов – крайният вляво до прозореца. Цели фигури. Цивилно облекло. 1895 г.

38000102Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 89лист 1
Снимка на Васил Петров Коларов като учител в Никопол. Бюст. Цивилно облекло. 1895 г.

38000103Шуменфонд 33Kопис 3а.е. 94лист 1
Снимка на Настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен по време на заседание. Седнали фигури. Цивилно облекло. 1897 г.
1  2   >