Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Препоръчителен списък на архивни документи, съхранявани в Окръжен държавен архив – Ямбол. Съст. Р. Тръпкова и М. Агопян. Ямбол, 1973. 64 с.

Пътеводител на архивните фондове (1834–1944). Част I. Съст. А. Стойчев. С., 1980. 119 с.

Пътеводител на архивните фондове (1944–1977). Част II. Ямбол, 1983. 379 с.

Списък на спомените (1825–1987). Съст. М. Агопян. Ямбол, 2000. 116 с.
 

Инвентарни описи

Българска земеделска и кооперативна банка – Елхово (1882–1944). Фонд 44К. Съст. М. Гърдева. Ямбол, 1976. 18 с.

Държавен завод за добитък „Кая бурун“ край Ямбол (1899–1944). Фонд 27К. Съст. М. Гърдева. Ямбол, 1980. 17 с.

Акционерно дружество „Тунджа“ Ямбол (1926–1947). Фонд 49К. Съст. М. Гърдева. Ямбол, 1981. 34 с.

Инвентарни описи на лични фондове. Фонд № 378К, 380К, 376К, 351К. Съст. Р. Иванова. Ямбол, 1984. 60 с.

Околийски народен съвет – Елхово (1946–1958). Фонд 18. Съст. М. Гърдева. Ямбол, 1985. 65 с.

Околийски комитети на Отечествения фронт в Елхово, Ямбол и Тополовград (1944–1958). Фонд № 34, 40, 77. Съст. М. Агопян. Ямбол, 1986. 48 с.

Проф. Коняров, Недялко (1914–1988). Фонд № 1054. Съст. М. Агопян и Кр. Дулев. Ямбол, 1988. 95 с.

Видни ямболци. Фонд № 385К, 389К, 1025, 359К, 813. Съст. М. Агопян. Ямбол, 1993. 80 с.
 

Каталози

Каталог на документите за изборната и парламентарна дейност на БКП в Ямболски окръг (1899–1940). Съст. Р. Тръпкова. Ямбол, 1972. 29 с.

Каталог на документи за въоръжената борба в Ямболския край (1941–1944). Съст. Р. Тръпкова и М. Агопян. Ямбол, 1974. 41 с.

Каталог на документи за дейността на РП в Ямболски окръг (1927–1937). Съст. Р. Тръпкова и М. Агопян. Ямбол, 1975. 59 с.

Каталог на документи за миналото на Елховския край (1881–1944). Съст. М. Гърдева. Ямбол, 1977. 40 с.

Ликвидиране на капиталистическата собственост в Ямболски окръг (1944–1948). Каталог на документи. Съст. М. Агопян. Ямбол, 1978. 66 с.

Установяване и укрепване на народнодемократичната власт в Ямболски окръг (1944–1948). Каталог на документи. Съст. Р. Тръпкова. Ямбол. 1979. 105 с.

Каталог от документи на българо-руските и българо-съветските отношения в Ямболски окръг (1880–1979). Съст. Б. Александрова. Ямбол, 1980. 92 с.

Младежко революционно движение в Ямболски окръг (1894–1944). Каталог на документи. Съст. М. Агопян. Ямбол, 1980. 83 с.

История на БЗНС в Ямболски окръг (1900–1944). Каталог на документи. Съст. М. Агопян. Ямбол, 1980. 58 с.

Социалистическо преустройство на селското стопанство в Ямболски окръг (1944–1958). Каталог на документи. Съст. А. Стойчев и М. Гърдева. Ямбол, 1980. 165 с.

Женско движение в Ямболски окръг (1899–1968). Каталог на документи. Съст. М. Агопян. Ямбол, 1981. 62 с.

Каталог от документи за развитието на учебното дело в Ямболския край (1840–1944). Част I. Съст. Б. Александрова. Ямбол, 1981. 87 с.

Помощно движение в Ямболския край (1944–1958). Каталог на документи. Съст. Р. Димитрова. Ямбол, 1981. 82 с.

Каталог от документи за развитието на читалищното дело в Ямболския край (1869–1944). Част I. Съст. Б. Александрова. Ямбол, 1982. 94 с.

Бригадирско движение в Ямболски окръг (1945–1951). Каталог на документи. Съст. Р. Димитрова. Ямбол, 1982. 57 с.

БЗНС в периода на социалистическото развитие на Ямболски окръг (1944–1978). Каталог на документи. Съст. М. Агопян. Ямбол, 1983. 82 с.

Здравеопазването в Ямболски окръг (1882–1944). Каталог на документи. Съст. Р. Димитрова. Ямбол, 1983. 74 с.

Каталог от документи за развитието на читалищното дело в Ямболския край (1944–1980). Част II. Съст. Б. Александрова. Ямбол, 1988. 185 с.

Каталог от документи за развитието на учебното дело в Ямболския край (1944–1985). Част II. Съст. Б. Александрова. Ямбол, 1990. 106 с.

Бежанско движение в Ямболския край (1900–1944). Каталог на документи. Съст. М. Агопян. Ямбол, 2000. 63 с.
 

Публикации на документи

Ролята на Отечествения фронт за установяване и укрепване на народната власт в Ямболски окръг (1944–1947). Сборник от документи. Съст. Р. Тръпкова и Б. Александрова. Ямбол, 1980. 76 с.

Отечествена война (1944–1945). Албум от документи и снимки. Съст. Р. Тръпкова и М. Агопян. Ямбол, 1980. 23 с.

Телеграфът съобщава. 1885 г. Сборник от документи. Съст. М. Агопян. Ямбол, 1985. 50 с.

Материали за миналото на Ямболския край (342 г. пр.н.е. – 1985). Сборник от документи. Съавт. М. Агопян, Р. Димитрова и Р. Иванова. Ямбол, 1987. 334 с.

50 години българо-съветско дружество в Ямбол (1940–1986). Сборник от документи. Съст. М. Агопян, Ямбол, 1990. 125 с.

Стоян Гагов. Сборник от документи и спомени. Съст. Б. Александрова и М. Агопян. Ямбол, 1995. 30 с.

На Негово Величество Симеон II със спомени от миналото (1918–1945). Албум от документи и снимки. Съст. Б. Александрова. Ямбол, 2003. 30 с.