Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител по архивните фондове (1805–1944). Част І. Съст. К. Дашева, Н. Цветанов и С. Точев. С., 1978. 144 с.

Пътеводител по архивните фондове (1944–1976). Част ІІ. Съст. Е. Донина. Благоевград, 1982. 364 с.

Списък на фондовете и частичните постъпления от социалистическата епоха (1944–1973). Съст. А. Кръстев. Благоевград, 1978. 100 с.

Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Благоевград (1944-2009). Съст. Л. Петрова, София, 2010 г., 571 с.
 

Инвентарни описи

Областен (окръжен) комитет на Отечествения фронт – гр. Горна Джумая (Благоевград) (1944–1975). Съст. Е. Донина. Благоевград. 1987. 144 с.

Градско общинско управление – Банско (1912–1986). Съст. Л. Петрова. Благоевград, 1994. 140 с.

Градско общинско управление – гр. Неврокоп (Гоце Делчев). Съст. Л. Петрова, Е. Петрова. Благоевград, 2002. 200 с.
 

Каталози

Из историята на Благоевградската партийна организация (1913–1944). Каталог на документи. Съст. К. Дашева. Благоевград, 1973. 103 с.

Септемврийското въстание 1923 г. в Благоевградски окръг. Каталог на документи. Съст. К. Дашева. Благоевград, 1974. 66 с.

Всичко за фронта, всичко за победата! Каталог на документи. Съст. К. Дашева. Благоевград, 1975. 32 с.

Стопански връзки на Горноджумайска (Благоевградска) област с Германия през периода 1924–1942 г. Каталог на документи. Благоевград, 1978. 10 с.

Каталог на документи за тютюнопроизводството на Благоевградски окръг (1934–1944 г.). Съст. Н. Цветанов. Благоевград, 1978. 40 с.

Промишлеността в Горноджумайска (Благоевградска) област (1921–1944 г.). Каталог на документи. Съст. П. Станев и Ел. Чорбаджийска. Благоевград, 1978. 28 с.

Установяване и укрепване на народнодемократичната власт в Благоевградски окръг (1944–1948 г.). Каталог на документи. Съст. К. Димитрова и Е. Донина. Благоевград, 1979. 39 с.

Движението за българо-съветска дружба в Благоевградски окръг от 1935 до 1955 г. Каталог на документи. Съст. Е. Донина. Благоевград, 1979. 56 с.

Социалистическо преустройство на селското стопанство в Благоевградски окръг (1946–1973 г.). Каталог на документи. Съст. К. Димитрова. Благоевград, 1979. 56 с.

Документи за кооперативното движение в Благоевградски окръг (1919–1944 г.). Каталог. Част І. Съст. Н. Цветанов. Благоевград, 1980. 96 с.

Сто години гимназия „Кирил и Методий“ (бивша Солунска) – Благоевград. Каталог на документи. Съст. С. Рахталиева. Благоевград, 1980. 38 с.

Благоевградски окръг в бой за свобода (1941–1944 г.). Каталог на документи. Съст. К. Дашева. Благоевград, 1981. 83 с.

Из историята на Благоевградски район. Каталог на документи. Съст. Е. Вълчева-Донина. Благоевград, 1981. 55 с.

Из историята на Гоцеделчевски район (1836–1958). Каталог на документи. Съст. К. Димитрова. Благоевград, 1981. 37 с.

Из историята на Петричкия край. Каталог на документи. Съст. П. Станев. Благоевград, 1981. 40 с.

Из историята на Разложки район (1879–1959). Съст. К. Дашева. Благоевград, 1981. 88 с.

Каталог за някои по-значими документи на Сандански район (1884–1958). Съст. Н. Цветанов. Багоевград, 1981. 51 с.

Българският земеделски народен съюз в Благоевградски окръг от 1921 до 1959 г. Каталог на документи. Съст. Е. Донина. Благоевград, 1981. 49 с.

Отечественият фронт в Благоевградски окръг (1944–1977 г.). Каталог на документи. Съст. К. Димитрова. Благоевград, 1983. 59 с.

Културата в Благоевградски окръг (1912–1944). Част І. Каталог на документи. Съст. Е. Донина. Благоевград, 1983. 90 с.

Административно-стопанска дейност на общинските управления в Горноджумайска област (1912–1944). Каталог на документи. Съст. Н. Цветанов. Благоевград, 1985. 152 с.

Здравеопазването в Пиринския край (1913–1944 г.). Каталог на документи. Съст. Л. Петрова. Благоевград, 1988. 94 с.
 

Библиографски и архивни указатели

Младежкото революционно движение в Благоевградски окръг (1919–1944). Архивни и библиографски материали. Съст. К. Дашева и М. Темелкова. Благоевград, 1981. 65 с.

Априлското въстание в Благоевградски окръг. Препоръчителна библиография. Съст. М. Темелкова и К. Дашева. Благоевград, 1986. 19 с.

Балканската война и освобождението на Пиринския край от османско робство. (Библиографски и архивен указател). Съст. К. Дашева и Ел. Ванчева. Благоевград, 1987. 58 с.

Арсо Евтимов Пандурски (Кочо) (1912–1944 г.). Библиографски и архивен указател. Съст. К. Дашева и Ел. Ванчева. Благоевград, 1987. 20 с.

Благоевградски окръг, отразен на страниците на Държавен вестник (1912–1985 г.). Справочник. Съст. Г. Стоянов. Благоевград, 1988. 268 с.

Братя Дерменджиеви. Библиографски и архивен указател. Съст. К. Дашева и А. Якова. Благоевград, 1988. 23 с.

Владимир Поптомов (1890–1990). Библиографски указател. Съст. Л. Петрова, Ел. Ванчева, А. Джалева-Чонкова. Благоевград, 1989. 116 с.