Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


39000001Ямболфонд 1Kопис 1а.е. 37лист 359
Телеграма от командира на източния корпус подполковник Николаев до началника на полка в Ямбол за пренасочване на войсковите части към западната граница. 4 ноем. 1885 г.

39000003Ямболфонд 1Kопис 1а.е. 37лист 492
Телеграма на префекта на гр. Сливен – Иванов до Министерството на вътрешните дела в София за провеждане на протестно събрание в Ямбол срещу турските делегати в Пловдив. 23 ноем. 1885 г.

39000005Ямболфонд 1Kопис 1а.е. 37лист 509
Телеграма на капитан Дуков, началник на Ямболския полк до капитан Велчев за готовността на полка да защитава родината си. 3 ноем. 1885 г.

39000006Ямболфонд 1Kопис 1а.е. 37лист 547-547а
Телеграма на майор Груев, командир на Втори артилерийски полк при Сливница до капитан Вълнаров, началник щаб на Ямболския отряд в Елхово за разквартируване на батареи. 24 ноем. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000010Ямболфонд опис а.е. лист
Протокол от извънредно заседание на Общинския съвет в Елхово за упълномощаване кмета Ив. Пеев да заведе дело срещу държавата за присвояване на общинска гора. 9 ян. 1911 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
39000012ЯмболЧП 54лист 7
Протокол на Ямболската българска черковно-училищна община за изпратена благодарствена телеграма от руския княз Церетелев до градския кмет. 25 юли 1880 г.

39000013ЯмболЧП 54лист 14 гр.–15
Протокол на Ямболската българска черковно-училищна община за изпращане на писмо до генерал-губернатора на Източна Румелия с искане отлагане предаването на джамията. 19 ноем. 1880 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000015ЯмболЧП 54лист 22
Протокол от заседание на Ямболски околийски смесен съвет за разглеждане на дарение на имот в полза на училищата в града. 19 апр. 1881 г.

39000020Ямболфонд 44Kопис 1а.е. 1лист 90
Телеграма на Стефан Стамболов, председател ва Народното събрание до Околийския началник в Ямбол с разпореждане да не се изпълняват нарежданията на правителството на митрополит Климент в София. 12 авг. 1886 г.

39000021Ямболфонд 908опис 1а.е. 11лист 1-2
Писмо от П. Кърджиев до брат му в Хърватско за обстановката в страната след убийството на брат му Тома Кърджиев през 1887 г., участвал в бунта на русенските офицери русофили. 10 март 1887 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
39000022ЯмболЧП 92лист 1
Писмо от Стефан Стамболов, министър на вътрешните работи, до Сливенския окръжен управител за наемане на агенти. 16 февр. 1888 г.

39000023Ямболфонд 26Kопис 1а.е. 1лист 28
Предавателно-приемателен акт за назначаване на П. Крачолов (Яворов) за началник на Телеграфо-пощенска станция – Стралджа. 14 авг. 1898 г.

39000024Ямболфонд 316Kопис 1а.е. 5лист 5
Ямболско певческо дружество „Гусла“. Смесен хор. 1906 г.

39000025Ямболфонд 385Kопис 1а.е. 12лист 1
Димитър Андреев в униформата на Одеското музикално училище. 1910 г.

39000026Ямболфонд 835опис 2а.е. 105лист 20
Писмо от Щ. Парушев, държавен бирник в Балчик, до генерал Ст. Ковачев, с поздравления за новия му пост – министър на войната. 4 юни 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000027Ямболфонд 835опис 2а.е. 105лист 11
Пощенска картичка от семейство Парушеви до близките им в Ямбол, изпратена след окупирането на Балчик от румънски войски. 6 авг. 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000028ЯмболЧП 38лист 1-3
Обвинителен акт на Ямболския окръжен съд срещу групата на тесните социалисти в Ямбол за разтурване на предизборно събрание. 12 авг. 1919 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
39000029Ямболфонд 1053опис 1а.е. 15лист 1
Снимка на ученици от ІХ клас, сред които Диньо Белев, при залесяването на хълма Боровец край Ямбол. 1922 г.

39000030Ямболфонд опис а.е. лист 1
Снимка на правителството на Алексъндър Стамболийски, в сградата на Министерски съвет. 1922 г.

39000031ЯмболЧП 163лист 2
Снимка на чиновниците в Ямболската разметателна данъчна комисия, снимани пред Ямболското околийско управление. [1923 г.]

39000032Ямболфонд 1108опис 1а.е. 33лист 19
Снимка от освещаването на храм „Св. Никола“ в Ямбол. 26 ноем. 1926 г.

39000033Ямболфонд 1108опис 1а.е. 33лист 20
Снимка от освещаването на храм „Св. Никола“ в Ямбол. 26 ноем. 1926 г.

39000034Ямболфонд 169Kопис 2а.е. 58лист 5
Призив на съюз „Българска родна защита“ – Ямбол за приемане на нови членове. 1928 г.

39000035Ямболфонд 1108опис 1а.е. 33лист 23
Снимка на епископ Серафим, подарена на Г. Димитров от Ямбол в знак на признателност за благотворителността му към руския храм „Св. Спас“ край Ямбол. 1929 г.

39000037Ямболфонд 49Kопис 1а.е. 195лист 2
Бюлетин № 16 на Стачния комитет за хода на стачката в текстилна фабрика „Тунджа“ – Ямбол. 15 юли 1931 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000038Ямболфонд 1031опис 1а.е. 38лист 1
Снимка на стачния комитет в текстилна фабрика „Тунджа“ – Ямбол. 1931 г.

39000039Ямболфонд опис а.е. лист 10
Колоездачи от Ямбол и Сливен при старта на състезание в Ямбол. 1934 г.

39000040Ямболфонд 169Kопис 3а.е. 26лист 1
Рекламна листовка на минералната баня в Ямбол. [1935г.]

39000041Ямболфонд 169Kопис 3а.е. 26лист 2
Карикатура на Ямболската минерална баня. [1935г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
39000042Ямболфонд 1053опис 1а.е. 36лист 10
Снимка от откриване сесията на Общински съвет в с. Тенево, Ямболско (в средата Стоян Митев – дългогодишен кмет на Ямбол). 1936 г.

39000043Ямболфонд 367Kопис 1а.е. 1лист 1
Учредителен протокол на Доброволческо македоно-одринско опълченско дружество – Елхово. 15 март 1936 г.

39000044Ямболфонд 187Kопис 2а.е. 3лист 71
Телеграма от Военно окръжие – Ямбол до кмета на с. Раздел с информация за анулиране клаузите на Ньойския мирен договор. 20 септ. 1938 г.

39000045Ямболфонд 385Kопис 1а.е. 4лист 5
Свидетелство за награждаване на Д. Андреев от цар Борис ІІІ с възпоменателен медал за участието му във войните 1915–1918 г. 15 февр. 1939 г.

39000046Ямболфонд 1108опис 1а.е. 33лист 29
Снимка на Г. Димитров – търговец от Ямбол (в средата) с членове на Висшия съвет на Търговско-бакалския съюз в България. 31 окт. 1942 г.

39000047Ямболфонд 169Kопис 2а.е. 33лист 5
Позив на ОК на РМС – Ямбол по повод 25 години от подписването на Ньойския договор. 26 ноем. 1944 г.

39000048Ямболфонд 1031опис 1а.е. 44лист 1
Снимка от І-я конгрес на жените. 1945 г.

39000049Ямболфонд 1053опис 1а.е. 45лист 2
Снимка на Делегати на читалищен конгрес в София, сред които Диньо Белев, председател на читалището в с.Тенево, Ямболско. 28 окт. 1947 г.

39000052Ямболфонд 853опис 1а.е. 44лист 3
Писмо от проф. Александър Балан до Аспарух Бирников с коментари върху портретни снимки на двамата. 4 дек. 1949 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000053Ямболфонд 853опис 1а.е. 44лист 4
Писмо от проф. Александър Балан до Аспарух Бирников с пожелания за Новата година и коментари на негови творби. 30 ян. 1950 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000057Ямболфонд 169Kопис 3а.е. 7лист 6
Позив на „Българска родна защита“ към гражданите на Ямбол срещу репарациите. Б. д.

39000058Ямболфонд опис а.е. лист 2
Снимка на ученици от с. Недялско, Ямболско. На шестата редица учителката Елена поп Атанасова – внучка на Добри Чинтулов. 1925 г.

39000060Ямболфонд 418Kопис 1а.е. 20лист 1
Снимка на Васил Кръстев Златаров, кмет на Ямбол в периода 1901–1902 г., със семейството си. 29 авг. 1911 г.

39000064Ямболфонд 66Kопис 1а.е. 20лист 65
Заявление за издаване на паспорт от Георги Петков Елдъров (монсеньор Елдъров). 29 септ. 1938 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000067Ямболфонд 406Kопис 1а.е. 25лист 1
Декларация на Комитета на Петимата (Кр. Пастухов, Д. Гичев, Г. Данаилов, Б. Смилов и П. Генов) до Царя на българския народ за съставяне на нов народен кабинет. 10 септ. 1936 г.

39000068Ямболфонд 406Kопис 1а.е. 60лист 1
Протест на група писатели до министър-председателя и председателя на Народното събрание срещу законопроекта за защита на нацията. Б. д.

39000069Ямболфонд 406Kопис 1а.е. 29лист 1
Декларация от Н. Мушанов, Кр. Пастухов, К. Георгиев, А. Буров, Д. Гичев и др. до регентите и министър-председателя относно искания за промяна на външнополитическата ориентация на България. 4 авг. 1944 г.

39000070Ямболфонд 1054опис 1а.е. 248лист 1
Шарж от проф. Делян Коняров на Асен Ханъмов – първи милиционерски комендант на Ямбол. 1944 г.

39000071Ямболфонд 1054опис 1а.е. 248лист 2
Шарж от проф. Делян Коняров на Димитър Гундов – писател от Ямбол. 2 юни 1946 г.

39000072Ямболфонд 1054опис 1а.е. 248лист 3
Шарж от проф. Делян Коняров на Трифон Кунев. 1946 г.

39000073Ямболфонд 1054опис 1а.е. 248лист 4
Шарж от проф. Делян Коняров на писателя Ст. Л. Костов. 1946 г.

39000074Ямболфонд 1054опис 1а.е. 248лист 5
Шарж от проф. Делян Коняров на писателя Дамян Калфов. 1946 г.

39000075Ямболфонд 1054опис 1а.е. 248лист 6
Шарж от проф. Делян Коняров на Михал Хаджимихалев – единофронтовец, БЗНС. 1946 г.

39000076Ямболфонд 1054опис 1а.е. 248лист 7
Шарж от проф. Делян Коняров на писателя Димитър Подвързачов. 1946 г.

39000077Ямболфонд 1054опис 1а.е. 306лист 1
Снимка от първата партийно-административна конференция в Бургаска област с участието на всички кметове и околийски управители. Окт. 1944 г.

39000078Ямболфонд 1054опис 1а.е. 256лист 1
Шарж от проф. Делян Коняров на полицейския комендант Джамджиев. Юли 1944 г.

39000079Ямболфонд 1054опис 1а.е. 246лист 3
Шарж от проф. Делян Коняров на д-р Васил Бончев – зъболекар. 1944 г.

39000080Ямболфонд 1054опис 1а.е. 246лист 2
Шарж от проф. Делян Коняров на д-р Г. Щилиянов. 1944 г.

39000081Ямболфонд 1054опис 1а.е. 246лист 1
Шарж от проф. Делян Коняров на проф. Николай Масалитинов – театрален деец, режисьор, драматург. 1947 г.

39000083Ямболфонд 386Kопис 1а.е. 3лист 56-57
Писмо от Димитър Бояджиев до съпругата му Невенка за очаквания на фронта мир и предстоящата среща със семейството му. 3 апр. 1913 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
39000084Ямболфонд 386Kопис 1а.е. 3лист 68
Писмо от Димитър Бояджиев до съпругата му Невенка за отстъплението на българските войски от Чорлу и слуховете по преместването им по сръбската граница. 12 апр. 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000085Ямболфонд 386Kопис 1а.е. 3лист 76-77
Писмо от Димитър Бояджиев до съпругата му Невенка за влизането на Румъния във войната срещу България и за срещата му в София с Петко Тодоров, Андрей Ляпчев и други депутати по ситуацията около началото на Междусъюзническата война. 29–30 юни 1913 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
39000086Ямболфонд 386Kопис 1а.е. 3лист 80-81
Писмо от Димитър Бояджиев до съпругата му Невенка за отстъплението на българските войски и отдръпването на населението от Серес и Драма. 27 юни 1913 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
39000087Ямболфонд 386Kопис 1а.е. 6лист 43-44
Писмо от Димитър Бояджиев до съпругата му Невенка за очаквания мир и края на войната. 11, 15 дек. 1916 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
39000088Ямболфонд 386Kопис 1а.е. 11лист 23
Писмо от Невена Бояджиева до съпруга й Димитър Бояджиев за състоянието в тила и пленниците в Одрин. 23 март 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000090Ямболфонд 170опис 1а.е. 4лист 20
Писмо от Боян Болгар до редакцията на вестник „Тракиец“ – Ямбол относно критика на негова книга. 20 ноем. 1934 г.

39000091Ямболфонд 170опис 1а.е. 4лист 26
Писмо от БОК до главния редактор на вестник „Тракиец“ – Ямбол, относно запазване на журналистическо място за Олимпийските игри в Берлин, 1936 г. 9 май 1935 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000092Ямболфонд 170опис 1а.е. 4лист 49
Писмо от БОК до главния редактор на вестник „Тракиец“ – Ямбол, относно запазване на журналистическо място за Олимпийските игри в Берлин, 1936 г. 16 юли 1935 г.

39000093Ямболфонд 376Kопис 1а.е. 4лист 1
Пощенска картичка от Страшимир Кринчев до Пенко Петков с впечатления от емигрантския лагер в Александрия. 28 февр. 1907 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000094Ямболфонд 376Kопис 1а.е. 10лист 1-2
Пощенска картичка от Страшимир Кринчев до Пенко Петков с мисли за предстоящата Балканска война. 2 септ. 1912 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
39000095Ямболфонд 376Kопис 1а.е. 11лист 1
Пощенска картичка от Страшимир Кринчев до Стефан Гърдев от позицията при Чаталджа относно опасността от продължаване на Балканската война. 8 май 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000096Ямболфонд 376Kопис 1а.е. 17лист 1-2
Писмо от Атанас Радев до Страшимир Кринчев с философски размисли свързани с понятието „бездействие на мозъка“. 6 февр. 1911 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
39000097Ямболфонд 379Kопис 1а.е. 6лист 1-2
Писмо от Министерството на войната до Комитета за издигане паметник на падналите във войните ямболци с приложение – макет на паметника. 10 май 1946 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000098Ямболфонд 813опис 2а.е. 21лист 8
Снимка на инж. Апостол Петров – кмет на Ямбол (1934–1937), участвал в строителството на мостове в Южна България в периода 1924–1943 г. – по време на работа. Б. д.

39000099Ямболфонд 813опис 2а.е. 21лист 9
Снимка на инж. Апостол Петров – кмет на Ямбол (1934–1937), участвал в строителството на мостове в Южна България в периода 1924–1943 г. – край строителен обект. Б. д.

39000101Ямболфонд 813опис 2а.е. 21лист 15
Снимка на инж. Апостол Петров – кмет на Ямбол (1934–1937), участвал в строителството на мостове в Южна България в периода 1924–1943 г. – край новопостроен мост. Б. д.

39000102Ямболфонд 813опис 2а.е. 21лист 17
Снимка на инж. Апостол Петров – кмет на Ямбол (1934–1937), участвал в строителството на мостове в Южна България в периода 1924–1943 г. Б. д.

39000103Ямболфонд 813опис 2а.е. 21лист 21
Снимка на инж. Апостол Петров, кмет на Ямбол (1934–1937), участвал в строителството на мостове в Южна България в периода 1924–1943 г. Б. д.

39000104Ямболфонд 813опис 2а.е. 21лист 22
Снимка на инж. Апостол Петров, кмет на Ямбол (1934–1937), участвал в строителството на мостове в Южна България в периода 1924–1943 г. 23 март 1929 г.

39000105Ямболфонд 813опис 2а.е. 21лист 23
Снимка на инж. Апостол Петров, кмет на Ямбол (1934–1937), участвал в строителството на мостове в Южна България в периода 1924–1943 г. Б. д.

39000106Ямболфонд 813опис 2а.е. 21лист 24
Снимка на инж. Апостол Петров, кмет на Ямбол (1934–1937), участвал в строителството на мостове в Южна България в периода 1924–1943 г. Б. д.

39000107Ямболфонд 813опис 2а.е. 21лист 25
Снимка на инж. Апостол Петров, кмет на Ямбол (1934–1937), участвал в строителството на мостове в Южна България в периода 1924–1943 г. Б. д.

39000108Ямболфонд 813опис 2а.е. 22лист 2
Снимка на инж. Апостол Петров, кмет на Ямбол (1934–1937), в работния му кабинет. 1935 г.

39000109Ямболфонд 1054опис 1а.е. 244лист 1
Шарж от професор Делян Коняров на професор Стефан Баламезов (1883–1960) – преподавател по конституционно право и ректор на Софийския университет. 1937 г.

39000110Ямболфонд 1054опис 1а.е. 244лист 2
Шарж от професор Делян Коняров на Стефан Бобчев (1853–1940) – юрист, историк и създадел на Свободния университет за политически и стопански науки в София (днес УНСС). 1938 г.

39000111Ямболфонд 1054опис 1а.е. 260лист 13
Карикатура от професор Делян Коняров „Сляпа баба не вижда, който вижда – да бяга“. [1945 г.]

39000112Ямболфонд 1054опис 1а.е. 260лист 14
Карикатура от професор Делян Коняров „Гласувайте за опозицията“. [1945 г.]

39000113Ямболфонд 1054опис 1а.е. 260лист 18
Шарж от професор Делян Коняров на д-р Стефан Максимов (1876–1953) – общественик, културен деец, пръв директор на пропагандата в Бургас. Б. д.

39000114Ямболфонд 1054опис 1а.е. 260лист 20
Шарж от професор Делян Коняров на генерал Благой Иванов (1898–1951). Б. д.

39000115Ямболфонд 1054опис 1а.е. 261лист 1-2
Карикатура от професор Делян Коняров на генерал Владимир Стойчев (1892–1990) и генерал Димитър Димов (1903–1968). 1945 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
39000116Ямболфонд 1054опис 1а.е. 263лист 2
Шарж от професор Делян Коняров на Стефан Караламбов (1902–1968) – актьор, режисьор, директор на Бургаския театър след 1944 г. 1946 г.

39000117Ямболфонд 1054опис 1а.е. 263лист 10
Шарж от професор Делян Коняров на Никола Попов (1899–1963) – актьор, директор на Сливенския театър след 1944 г. 1946 г.

39000118Ямболфонд 1054опис 1а.е. 265лист 1
Шарж от професор Делян Коняров на академик Тодор Павлов (1890–1977). 1949 г.

39000119Ямболфонд 1054опис 1а.е. 265лист 2
Шарж от професор Делян Коняров на професор Юрий Бахнев – заместник-ректор на Висшата партийна школа. 1949 г.

39000120Ямболфонд 1054опис 1а.е. 265лист 3
Шарж от професор Делян Коняров на професор Райчо Караколев – преподавател по философия във Висшата партийна школа. 1949 г.

39000121Ямболфонд 1054опис 1а.е. 265лист 8
Карикатура от професор Делян Коняров. [1949 г.]

39000122Ямболфонд 1054опис 1а.е. 265лист 14
Карикатура от професор Делян Коняров „Клюката“. [1949 г.]

39000123Ямболфонд 1054опис 1а.е. 265лист 16
Карикатура от професор Делян Коняров „Колективен конспект“. [1949 г.]

39000124Ямболфонд 1054опис 1а.е. 265лист 17
Карикатура от професор Делян Коняров. [1949 г.]