Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


сп. "Архивен преглед"


Списание "АРХИВЕН ПРЕГЛЕД" е научно-методическо и информационно издание, съдържащо актуална информация за архивното дело и документознанието в България и по света. Излиза в годините от 1954 до 1984, и от 1986 г. до днес. Периодичност – два броя годишно.


Съдържание на сп. "АРХИВЕН ПРЕГЛЕД"  1954-2020 г. 
 

 Книжка 2/2020

Сп. „Архивен преглед“, Кн. 2/2020 г.
20.01.2021

>>


Сп. „Архивен преглед“, Кн. 1/2020 г.
10.06.2020

>>


Сп. „Архивен преглед“, Кн. 2/2019 г.
03.01.2020

>>


Сп. „Архивен преглед“, Кн. 1/2019 г.
06.06.2019

>>


Сп. „Архивен преглед“, Кн. 2/2018 г.
14.11.2018

>>


Сп. „Архивен преглед“. Кн. 1/2018 г.
14.08.2018

>>


Сп. „Архивен преглед“. Кн. 2/2017 г.
24.01.2018

>>


Сп. „Архивен преглед“. Кн. 1/2017
24.01.2018

>>


Сп. „Архивен преглед“. Кн. 2/2016 г.
24.01.2017

>>


Сп. „Архивен преглед“. Кн. 2/2016
21.08.2016

>>


Сп. „Архивен преглед“. Кн. 1/2016
21.08.2016

>>


Сп. „Архивен преглед“. Кн. 2/2015
07.06.2017

>>


Сп. „Архивен преглед“. Кн. 1/2015
15.09.2016

>>


Сп. „Архивен преглед“. Кн. 2/2014
15.07.2016

>>


сп. „Архивен преглед“. Кн. 1/2014
15.07.2016

>>


сп. "Архивен преглед". Кн. 2/2013
20.01.2016

>>


сп. "Архивен преглед". Кн. 1/2013
25.06.2014

>>


сп. "Архивен преглед". Кн. 2/2012
25.06.2014

>>


сп."Архивен преглед". Кн. 1/2012


>>


сп."Архивен преглед". Кн. 2/2011. Юбилеен брой.


>>

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >