Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Дигитален архив09000001ДВИАфонд опис 2а.е. 36лист 186-187
Рапорт на секретаря на Княжеското българско търговско агентство в Солун Д. Мустаков до началника на Щаба на армията генерал-майор А. Назлъмов за постигнато съглашение за съвместни действия между делегати на Вътрешната организация и Енвер бей. 16 юли 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000002ДВИАфонд опис 1а.е. 61лист 57
Заповед № 42 по 5-та пехотна Дунавска дивизия с обявена телеграма на военния министър по случай провъзгласяване Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000003ДВИАфонд опис 1а.е. 41лист 91
Заповед № 74 по Русенския гарнизон за отслужване на молебен и провеждане на парад по случай провъзгласяване на Независимостта на България. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000004ДВИАфонд опис 1а.е. 55лист 765
Заповед № 81 по 18-ти пехотен Етърски на Негово Величество полк за приемане от цар Фердинанд І шефството на полка. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000005ДВИАфонд опис 1а.е. 14лист 417-423
Заповед № 44 по 20-ти пехотен Добруджански полк с данни за назначаване на княз Кирил Преславски за шеф на полка. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
09000006ДВИАфонд опис 1а.е. 61лист 58
Заповед № 43 по 5-та пехотна Дунавска дивизия с данни за поздравителна телеграма от началника на дивизията генерал-майор Р. Сираков до цар Фердинанд І по случай провъзгласяване на Независимостта. 23 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000007ДВИАфонд опис 2а.е. 43лист 14-15
Рапорт на секретаря на Княжеското българско търговско агентство в Одрин Д. Неделчев до началника на Щаба на армията генерал-майор А. Назлъмов за взетите от турските власти мерки след обявяване Независимостта на България. 23 септ. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000008ДВИАфонд опис 2а.е. 91лист 23
Рапорт на командира на 7-ма погранична рота до командира на 1-ва бригада от 8-ма пехотна Тунджанска дивизия за мобилизация на турската армия в Кърджали след обявяване Независимостта на България. 5 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000009ДВИАфонд опис 5а.е. 1лист 180, 182
Заповед № 374 по Военното ведомство с обявен Рескрипт на цар Фердинанд І за приемане шефство на 18-ти и 20-ти пехотни полкове от царя и княз Кирил по случай провъзгласяване на Независимостта. 8–9 окт. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000010ДВИАфонд опис 5а.е. 191лист 251-258
Заповед № 394 по Военното ведомство за награждаване на офицери и чиновници от армията по случай провъзгласяване на Независимостта. 18 окт. 1908 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
09000011ДВИАфонд опис 1а.е. 61лист 67-68
Заповед № 50 по 5-та пехотна Дунавска дивизия с данни за повишаване в звание на офицери по случай провъзгласяване на Независимостта. 20 окт. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000012ДВИАфонд опис 1а.е. 55лист 929-932
Заповед № 93 по 18-ти пехотен Етърски полк с данни за награждаване на офицери по случай провъзгласяване на Независимостта. 4 ноем. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000013ДВИАфонд опис 2а.е. 24лист 365-366
Рапорт на секретаря на Княжеското българско търговско агентство в Солун Д. Мустаков до началника на Щаба на армията генерал-майор А. Назлъмов за развръщане на 3-ти турски корпус в случай на война с България. 20 дек. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000014ДВИАфонд опис 2а.е. 87лист 1-2
Рапорт на българския военен аташе в Букурещ майор К. Станчов до началника на Щаба на армията за несъстояла се среща на чуждестранните военни аташета в София и инструкция до германския военен аташе в Букурещ и София за титулуването на българския цар. 15 ян. 1909 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000015ДВИАфонд опис 2а.е. 91лист 172-173
Рапорт на секретаря на Българското дипломатическо агентство в Цариград Д. Топалджиков до началника на Щаба на армията генерал-майор А. Назлъмов за положителното отношение към България на членове на Централния младотурски комитет. 15 ян. 1909 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000016ДВИАфонд опис 2а.е. 91лист 101
Рапорт на секретаря на Княжеското българско търговско агентство в Одрин Д. Неделчев до началника на Щаба на армията генерал-майор А. Назлъмов за опасенията на местното население и войската от война между България и Турция след обявяването на Независимостта. 20 ян. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000017ДВИАфонд опис 2а.е. 91лист 133-134
Рапорт на секретаря на Княжеското българско търговско агентство в Битоля П. Мидилев до началника на Щаба на армията генерал-майор А. Назлъмов за настроенията на турските офицери против война с България и за политически съюз между двете страни. 24 ян. 1909 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000018ДВИАфонд опис 1а.е. 5лист 98-99
Заповед № 67 по Софийския гарнизон за провеждане на благодарствен молебен и църковен парад по случай първата годишнина от Независимостта. 20 септ. 1909 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000019ДВИАфонд опис 1а.е. 18лист 114-116
Заповед № 27 по Търновския гарнизон с данни за изказана благодарност от цар Фердинанд І към частите от гарнизона, взели участие в тържествата по случай първата годишнина от Независимостта. 25 септ. 1909 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
09000020ДВИАфонд опис 1а.е. 109лист 237-239
Заповед № 174 на командира на Гвардейския конен полк с данни за награждаване на чинове от полка по случай 30-та годишнина от Независимостта. 15 окт. 1938 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
09000021ДВИАфонд 42Р»опис 1а.е. 33лист 10
Приказ № 1 по Българската земска войска за устройството на войската. 15 юни 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000022ДВИАфонд 42Р»опис 1а.е. 2лист 49
Приказ № 27 по Военното управление на Княжество България с данни за подчиняване войските от Филипополска и Сливенска губернии на генерал-губернатора на Източна Румелия. 10 дек. 1894 г.

09000023ДВИАфонд опис 5а.е. 52лист 347, 370
Приказ № 45 по Военното управление на Княжество България за формиране на управления на Западен и Източен военни отдели и определяне на техния състав. 26 май 1879 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000024ДВИАфонд опис 5а.е. 51лист 139-143
Положение за комендантите, определящо техните задължения. 12 септ. 1879 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
09000025ДВИАфонд опис 1а.е. 22лист 63-64
Указ № 312 на княз Александър І за назначаване в пет области на стараната на извънредни комисари, подчинени на председателя на Министерския съвет. 15 окт. 1938 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000026ДВИАфонд опис 5а.е. 11лист 114
Указ № 73 на княз Александър І за разформироване Корпуса на жандармите и формиране Корпус на драгуните. 3 юли 1882 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000027ДВИАфонд опис 5а.е. 16лист 24
Указ № 15 на княз Александър І с данни за учредяване на прокурорски надзор при военните съдилища и назначаване на военни прокурори. 15 февр. 1883 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000028ДВИАфонд опис 5а.е. 62лист 125
Приказ № 79 по Военното ведомство за формиране на четири бригади и назначаване на команден състав. 24 март 1883 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000029ДВИАфонд опис 5а.е. 65лист 87
Приказ № 213 по Военното ведомство за подчиняване на окръжните войнски началници на бригадните командири. 6 юли 1883 г.

09000030ДВИАфонд опис 5а.е. 77лист 165
Приказ № 130 по Военното ведомство за формиране управления на окръжни войнски началници в Южна България. 6 юли 1886 г.

09000031ДВИАфонд опис 5а.е. 25лист 272-273
Указ № 176 на княз Фердинанд І за реорганизация на Военното министерство и войскови формирования. 27 дек. 1891 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000032ДВИАфонд опис 5а.е. 30лист 7
Указ № 5 на княз Фердинанд І за създаване на военни съдилища с прокурорски надзор за всяка пехотна дивизия. 23 февр. 1894 г.

09000033ДВИАфонд опис 5а.е. 32лист 1-2
Указ № 1 на княз Фердинанд І за реорганизация на Военното министерство и войскови формирования. 1 ян. 1895 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000034ДВИАфонд опис 5а.е. 35лист 31-33
Указ № 13 на княз Фердинанд І за военнотериториално деление на България. 26 ян. 1898 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
09000035ДВИАфонд опис 5а.е. 39лист 164-165
Указ № 89 на княз Фердинанд І за разделяне територията на страната на дивизионни области и определяне на съставните им административни околии. 30 дек. 1903 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000036ДВИАфонд опис 5а.е. 39лист 166-167
Указ № 90 на княз Фердинанд І за разделяне дивизионните области на полкови окръжия и определяне съставните им административни околии и общини. 30 дек. 1903 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000037ДВИАфонд опис 5а.е. 176лист 299-303
Временно положение за Военния съвет, определящо неговите задачи, състав и дейност. 1905 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
09000038ДВИАфонд опис 5а.е. 42лист 238-239
Указ № 13 на княз Фердинанд І за разделяне територията на страната на военно-инспекционни области и формиране на техните управления. 27 дек. 1906 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000039ДВИАфонд опис 1а.е. 109лист 237-239
Положение за управление на военния губернатор в Лозенградско, обявено със заповед № 54 по Действащата армия. 24 ноем. 1912 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
09000040ДВИАфонд опис 1а.е. 1лист 1
Заповед №1 на Македонския военен губернатор за формиране на военно губернаторство в областта и назначаване на длъжностни лица. 7 дек. 1912 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000041ДВИАфонд опис 1а.е. 1лист 2
Заповед № 2 на Македонския военен губернатор с данни за административното деление на губернаторството и задълженията на окръжните управители и околийски началници. 9 дек. 1912 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000042ДВИАфонд опис 5а.е. 372лист 136-138
Положение за началниците на военно-инспекционните области, определящо техните права и задължения. 1912 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
09000043ДВИАфонд опис 5а.е. 414лист 38-39
Указ № 28 на цар Фердинанд І за определяне на военно-териториалното деление на страната. 23 май 1914 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000045ДВИАфонд опис 1а.е. 109лист 237-239
Заповед № 87 по Действащата армия за формиране на Моравска и Македонска областни военни инспекции и назначаване на техни началници. 17 ноем. 1915 г.

09000046ДВИАфонд опис 2а.е. 607лист 202, 203
Заповед № 388 по Действащата армия за формиране на полкови военни окръжия в новозаетите земи. 1 юли 1916 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000047ДВИАфонд опис 2а.е. 627лист 27
Заповед № 522 по Действащата армия за формиране на Драмска областна военна инспекция. Кюстендил. 1 окт. 1916 г.

09000048ДВИАфонд опис 5а.е. 439лист 193
Заповед № 165 по Военното ведомство за формиране на Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост. 30 апр. 1917 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000049ДВИАфонд опис 5а.е. 445лист 98
Указ № 57 на цар Фердинанд І за обявяване на София в обсадно положение. 29 септ. 1918 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000050ДВИАфонд опис 5а.е. 445лист 197
Заповед № 485 по Военното ведомство за разпределяне на гарнизоните в страната по категории. 22 септ. 1920 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000051ДВИАфонд опис 5а.е. 97лист 390-392
Указ № 96 на цар Борис ІІІ за разформироване и реорганизация на войскови формирования и учреждения. 19 дек. 1920 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
09000052ДВИАфонд опис 5а.е. 601лист 363
Указ № 57 на цар Борис ІІІ за разформироване на войскови клубове и части и формиране на гарнизонни и комендантски управления. 23 апр. 1921 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000053ДВИАфонд опис 5а.е. 510лист 14-17
Закон за устройството на войската и пограничната стража на Българското царство. 11 март 1923 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
09000054ДВИАфонд опис 1а.е. 34лист 221-222
Заповед № 3 на началника на Военно-съдебната част с данни за конституиране на Военно-касационен съд и прокурорство към него. 10 септ. 1924 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000055ДВИАфонд опис 5а.е. 559лист 317, 326-332
Правилник за съдействието, което войската дава на гражданските власти в мирно време, одобрен с указ № 6 на цар Борис ІІІ. 17 март 1937 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
09000056ДВИАфонд опис 1а.е. 97лист 108
Списък на военно-съдебните учреждения, подчинени на началника на Военно-съдебната служба. 21 септ. 1938 г.

09000058ДВИАфонд опис 3а.е. 395лист 140-145
Заповед № 9552 Временния началник на Щаба на войската за военнотериториалното деление на новоосвободените земи. 4 юли 1941 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
09000060ДВИАфонд опис 1а.е. 61лист 1
Указ №7 на цар Фердинанд І за обявяване на обща мобилизация на въоръжените сили на Царството. 9 септ. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000061ДВИАфонд опис 3а.е. 53лист 105-106
Писмо № 104 от началника на ЩДА до МВРИ за числеността на въоръжените сили на България към 10 септ. 1915 г., 1 ян. 1916 г. и 1 ян. 1917 г. 23 ян. 1919 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000062ДВИАфонд опис 5а.е. 435лист 83
Заповед № 492 по Военното ведомство за обявяване общата мобилизация на армията с първи оперативен ден от 1 часа преди обяд на 11 септ. 1915 г. 9 септ. 1915 г.

09000063ДВИАфонд опис 2а.е. 1001лист 1-16
Бойно разписание на българската армия при мобилизацията на 9 септ. 1915 г. Б. д.
  виж всички 16 изображения на документа        
09000064ДВИАфонд опис 2а.е. 606лист 2-3
Заповед № 2 по Действащата армия за встъпване на ген. майор Никола Т. Жеков в длъжност „главнокомандващ на ДА“. 24 септ. 1915 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000065ДВИАфонд опис 5а.е. 442лист 135-136
Указ № 111 на цар Фердинанд І за състава и финансовото обезпечаване на въоръжените сили в Царството. 27 септ. 1915 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000066ДВИАфонд опис 2а.е. 1114лист 3,5
Записка № 7 от началника на Аеропланното отделение при ЩДА за вида и техническите параметри на аеропланите в отделението. 30 септ. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000067ДВИАфонд опис 2а.е. 512лист 6-8
Директива № 2 по Действащата армия с данни за началото на бойните действия срещу Сърбия на 1 окт. 1915 г. на разсъмване. 30 септ. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000068ДВИАфонд опис 2а.е. 507лист 83
Карта на България с дислокация на българските армии според оперативен план Б-Г. [Септ. 1915 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
09000069ДВИАфонд опис 2а.е. 800лист 256
Шифрована телеграма № 759 от пълномощния министър в Цариград до министър-председателя за обявяване от Англия война на България. 15 окт. 1915 г.

09000070ДВИАфонд опис 2а.е. 504лист 359
Заповед № 15 по 2-ра армия за завладяване на гр. Куманово. 6 окт. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000071ДВИАфонд опис 2а.е. 492лист 159
Шифрована телеграма № 58 от командира на 1-ва конна бригада до ЩДА за необходимостта от изтегляне от бойната линия на 26-ти пехотен полк, поради крайното изтощение на личния състав. 9 окт. 1915 г.

09000072ДВИАфонд опис 2а.е. 536лист 130
Нареждане № 512 на началника на ЩДА до командващия 2-ра армия за бойните действия на части от армията в района на Влахиня планина, Прешово, Гиляне, Враня и др. 10 окт. 1915 г.

09000073ДВИАфонд опис 5а.е. 62лист 4
Донесение № 710 от командващия 1-ва армия до ЩДА за действията на части от армията в посока Зайчар – Княжевац – Неготин. 11 окт. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000074ДВИАфонд опис 2а.е. 492лист 301
Шифрована телеграма № 621 от началника на ЩДА до командващия 1-ва армия за определените от фелдмаршал Макензен граници с оперативно значение между 1-ва армия и групата Оршова. 16 окт. 1915 г.

09000075ДВИАфонд опис 2а.е. 208лист 34-35
Директива № 3 по Действащата армия за задачите на армиите в действията срещу Сърбия. 24 окт. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000076ДВИАфонд опис 2а.е. 571лист 435
Заповед № 13 по 1-ва армия за настъпление на части от армията към Прищина на 1 ноември 1915 г. 31 окт. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000077ДВИАфонд опис 2а.е. 523лист 98-99
Писмо № 1013 от главнокомандващия ДА до министър-председателя с предложение за разделяне на новозаетите земи на области и назначаване на военни губернатори. 8 ноем. 1915 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000078ДВИАфонд опис 2а.е. 331лист 106-112
Доклад № 1 от ген.-лейт. Тенев до главнокомандващия Действащата армия за дейността на военните и граждански административни власти в 6-та и 9-та дивизионни области. 11 ноем. 1915 г.
  виж всички 13 изображения на документа        
09000079ДВИАфонд опис 2а.е. 494лист 342
Нареждане № 1071 на началника на ЩДА до командващия 1-ва и 2-ра армии за действията по преследване противника към Призрен, Щип и Велес. 12 ноем. 1915 г.

09000080ДВИАфонд опис 2а.е. 539лист 1-3
Телеграма от ген.-полк. фон Фалкенхайн до ген.-майор Жеков относно подчиняване на български войскови части на фелдмаршал Макензен за действия срещу Съглашението. [16 ноем. 1915 г.]
  виж всички 3 изображения на документа        
09000081ДВИАфонд 42РЅопис 1а.е. 3лист 72-74
Телеграма № 1004 от ЩДА до [Цензурната секция при Министерството на войната (МВ)] за бойните действия в Южна Македония и завземането на Битоля. 22 ноем. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000082ДВИАфонд опис 2а.е. 498лист 111-112
Нареждане № 1303 на началника на ЩДА до командващите 1-ва, 2-ра и 3-та армии за прегрупирането им след приключване на операциите срещу Сърбия. 25 ноем. 1915 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000083ДВИАфонд опис 2а.е. 504лист 221-223
Телеграма № 2011 от командващия 2-ра армия до ЩДА за завладяването на градовете Гевгели и Дойран на 29 ноември 1915 г. 30 ноем. 1915 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
09000084ДВИАфонд опис 2а.е. 665лист 76-77
Заповед № 8 на началника на Варненския укрепен пункт за включване в състава на пункта на германски и български войскови части. 2 дек. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
 ДВИАфонд опис 2а.е. 808лист 306
Нареждане № 1502 на началник щаба на ДА до началника на 10-та пехотна дивизия за усилване бдителността срещу евентуален десант на противника по беломорските брегове. 8 дек. 1915 г.

09000086ДВИАфонд опис 2а.е. 606лист 160-167
Заповед № 113 по ДА за поуките от приключилите военни действия срещу Сърбия и англо-френските части в Сръбска Македония. 9 дек. 1915 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
09000087ДВИАфонд опис 1а.е. 26лист 159-161
Награден лист на лейт. Ив. Вариклечков за участието му в действията на немската подводница П-14 при Шабла, Калиакра и др. през периода 10 дек. 1915 – 15 ян. 1916 г., приложен към рапорт № 144 на началника на Дунавската част до началника на Флота. 22 юли 1920 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
09000088ДВИАфонд опис 3а.е. 171лист 40
Писмо № 7412 от министъра на търговията, промишлеността и труда с молба да се пусне в експлоатация мина „Плакалница“, като добитата мед да се предостави на Германия и Австро-Унгария срещу доставка на боеприпаси. 11 дек. 1915 г.

09000089ДВИАфонд опис 1а.е. 122лист 455
Указ № 117 на цар Фердинанд І за назначаване в българската войска на 100–150 души чуждестранни лекари. 16 дек. 1915 г.

09000090ДВИАфонд опис 2а.е. 557лист 287-290
Телеграма № 21 312 от българския офицер за свръзка при Германската главна квартира до главнокомандващия ДА с данни за състава на войските и подготовката на евентуална атака срещу Съглашението. 22 дек. 1915 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000091ДВИАфонд опис 3а.е. 161лист 10-14
Писмо № 10 582 от инспектора на Артилерийската инспекция до министър-председателя с данни за количеството на бойните припаси преди мобилизацията и изразходваните по време на войната до март 1916 г. 19 окт. 1916 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
09000092ДВИАфонд опис 2а.е. 34лист 2-20
Отчет на член-съдия при 1-ви Софийски военнополеви съд за устройството и дейността на Военносъдебното ведомство през периода 1915–1916 г. 27 окт. 1920 г.
  виж всички 36 изображения на документа        
09000093ДВИАфонд опис 2а.е. 357лист 198
Записка № 16 917 от началника на Военносанитарната част до ЩА за използваните през войната 1915–1918 г. средства за противогазова защита. 31 дек. 1918 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000095ДВИАфонд опис 5а.е. 617лист 414
Донесение № 4-975 на командира на Въздушни войски до Военноисторическата комисия с данни за летци, отличили се с героизъм във войната 1915–1918 г. 14 дек. 1937 г.

09000096ДВИАфонд опис 1а.е. 148лист 28-33
Изложение от командира на Подвижната отбрана за бойните действия на отряда миноносци, водохвърчилата и подводницата през периода 1 ян. 1916 – 1 май 1917 г. Б. д.
  виж всички 12 изображения на документа        
09000097ДВИАфонд опис 2а.е. 538лист 41-44
Разпореждане № 1759 на началника на ЩДА до командващите 1-ва и 2-ра армии за организиране тила на българската, германската и австро-унгарската армии. 3 ян. 1916 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000098ДВИАфонд опис 3а.е. 6лист 97
Телеграма № 5507 от началника на Полската канцелария до МВ за заемането на Моравската област на 5 януари 1916 г. 9 ян. 1916 г.

09000099ДВИАфонд опис 5а.е. 436лист 20-21
Заповед № 16 по Военното ведомство за снабдяването на армията от реквизиционните комисии. 15 ян. 1916 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
09000100ДВИАфонд опис 2а.е. 1383лист 375
Писмо № 1728 от министъра на просвещението до ЩДА за откриване на български училища в Тимошко и Моравско. 26 ян. 1916 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000101ДВИАфонд опис 1а.е. 3лист 35
Заповед № 21 на началника на Македонската военно-инспекционна област за административното деление на областта. 1 февр. 1916 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000102ДВИАфонд опис 2а.е. 702лист 50-51
Писмо № 2136 от началника на ЩДА до българския военен аташе във Виена с искане да търси посредничеството на ген.-полк. фон Фалкенхайн за прекратяване австрийските гонения срещу българските власти в новозаетите от тях територии. 4 февр. 1916 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000103ДВИАфонд опис 2а.е. 544лист 270
Нареждане № 2361 на началника на ЩДА до командващия 2-ра армия за съсредоточаване на части от армията в районите на Петрич, Левуново, северно от Дойранското езеро, по долината на р. Струма и др. 1 март 1916 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
09000104ДВИАфонд опис 2а.е. 586лист 232
Нареждане № 3857 на началника на ЩДА до командващия 2-ра армия за разполагане на части от армията източно от р. Струма и организиране отбраната на беломорския бряг между устието на р. Места и Чаяза. 26 март 1916 г.
1  2  3   >