Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


АКТУАЛНИ НОВИНИ


Съобщение
12.02.2021
Във връзка със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. за удължаване срока на временните мерки до 30.04.2021 г., Ви информираме, че на 26.02.2021 г. и на 19.03.2021 г., в сградата на ДА „Архиви“, гр.София, ул. „Московска“ № 5, ще се извършва цялостна дезинфекция.

На посочените дати, след 15:00 ч., се спира достъпът на служители и външни лица в сградата на ДА „Архиви“, ул. „Московска“ № 5.>>
Съобщение на ДА „Архиви“
29.01.2021
Със заповед № 21/28.01.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Архиви” от 01.02.2021 г. се възстановява работата на всички читални в държавните архиви, при спазване на установения  ред и противоепидемичните мерки, определени със заповед № 71/20.05.2020 г. на ръководителя на агенцията.


>>
Достъп до Държавния фотоархив (1945−1991)
12.10.2018
>>
Справки за трудов стаж
23.06.2018
>>
Интернет достъп до данни за участниците и загиналите във войните на България
22.06.2018
>>
Дирекция „РДА“ – Бургас информира потребителите на архивна информация
09.01.2018
за промени в реда и организацията на използването на архивни документи в периода 29 януари – 2 февруари 2018 г. в отделите „Държавен архив“ в Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.>>
Важно за потребителите на архивна информация
04.12.2017
Промяна в работното време на читалните поради планова годишна инвентаризация в държавните архиви >>
Съобщение
03.05.2017
Държавен архив – Габрово информира потребителите на архивна информация>>
Нова дигитална колекция с произведения на изобразителното изкуство, съхранявани в държавните архиви
30.09.2016
>>
Ден на отворени врати в Държавна агенция „Архиви“ на 10 октомври 2016 г.
27.09.2016
>>
Информационно-разяснителна кампания по Закона за връщане на отнетото имущество и обезщетяването на Република Сърбия
28.11.2013
>>
Съвместно съобщение на Държавна агенция „Архиви” и Държавна агенция за българите в чужбина относно Закона за връщане на конфискуваното имущество и обезщетението приет в Република Сърбия
06.08.2013
>>