Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


14000001Благоевградфонд 369Kопис 2а.е. 38лист 1
Снимка на проект за герб на „Постоянен световен съвет“ от инж. Никола Димков. Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000002Благоевградфонд 369Kопис 1а.е. 23лист 1-17
Димков, Никола. ETOILE DE LA CONCORDE. (Звезда на съгласието). 1918 г.
  виж всички 65 изображения на документа        
14000003Благоевградфонд 369Kопис 1а.е. 26лист 1-20
Брошура „Звезда на сговора“ (Постоянен световен съвет) от инж. Никола Димков в превод от френски на български от д-р Иван Г. Попов. Юли 1983 г.
  виж всички 20 изображения на документа        
14000008Благоевградфонд 369Kопис 1а.е. 1лист 1
Възпоменание от близките на инж. Никола Димков по случай 42-годишнината от смъртта му. 1979 г.

14000009Благоевградфонд 369Kопис 1а.е. 3лист 1
Възпоменание за инж. Никола Димков по случай 130-годишнината от рождението му и 52-годишнината от смъртта му от неговия внук д-р Иван Попов. 1988 г.

14000013Благоевградфонд 369Kопис 3а.е. 1лист 1-3
„Първоидея и български проект за създаването на световна миротворна организация“. Статия от д-р Иван Попов, внук на инж. Никола Димков. 1984 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000014Благоевградфонд 369Kопис 1а.е. 14лист 1-4
Българска „Звезда на сговора“. Статия от К. Бакърджиев за идеята на инж. Никола Димков за създаване на световна миротворна организация. 1985 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000015БлагоевградЧП 850лист 1-21
Доклад на Владимир Караманов за освобождението на Горна Джумая (Благоевград) от турците и за установеното там временно руско управление от февруари 1878 г. до юни 1879 г. 4 март 1942 г.
  виж всички 22 изображения на документа        
14000016БлагоевградСМ 1247лист 1-61
Спомени на Владимир Караманов с преписи на документи за дейността му като окръжен управител от 15 до 29 ноември 1912 г. в Струмица. 22–26 септ. 1962 г.
  виж всички 62 изображения на документа        
14000017БлагоевградСМ 1249лист 1-25
Спомени на Владимир Караманов, окръжен управител на Кукуш, за дейността му от 24 юни 1913 до 9 юли 1913 г. в Петрич и Горна Джумая (Благоевград). Март 1960 г.
  виж всички 25 изображения на документа        
14000018Благоевградфонд 31Kопис 1а.е. 33лист 2
Заповед от военния комендант на Мехомия (Разлог) за съставяне на временен общински съвет в града. 12 окт. 1912 г.

14000019Благоевградфонд 31Kопис 1а.е. 33лист 9
Писмо от [Иван] Вапцаров, околийски началник, и Ал. Балев, секретар, до кмета на Мехомия (Разлог) за учреденото от генерал Ст. Ковачев Околийско управление в Банско и за необходимостта от подчинението му на него. 4 ноем. 1912 г.

14000020Благоевградфонд 31Kопис 1а.е. 33лист 21
Окръжно от Околийското управление – Мехомия (Разлог) до кметовете на селата в околията за назначаването на околийски началник от 8 януари 1913 г. и за необходимостта от подчинението им на него. 8 ян. 1913 г.

14000021Благоевградфонд 80Kопис 1а.е. 1лист 50
Заповед на министъра на вътрешните работи и народното здраве за създаване на Струмишки окръг със Струмишка, Мелнишка, Горноджумайска (Благоевградска), Мехомийска (Разложка), Неврокопска (Гоцеделчевска) и Петричка околии. 7 септ. 1913 г.

14000022Благоевградфонд 31Kопис 1а.е. 33лист 90
Окръжно от д-р Вл. Бурилков и Хр. Смочевски, управител и секретар на Окръжно управление – Струмица до председателите на градските общински тричленни комисии за формирането на местните власти в Струмишки окръг. 10 окт. 1913 г.

14000023Благоевградфонд 31Kопис 2а.е. 14лист 1-6
Изложение от кметовете на Мехомия (Разлог) и на селата: Якоруда, Белица, Елешница, Бабяк, Горно и Долно Драглище, Годлево, Бачево, Добърско и Баня до Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) с искане гр. Мехомия да бъде определен за околийски център вместо Банско. 2 юли 1914 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
14000024Благоевградфонд 65Kопис 1а.е. 2лист 1
Заповед на Васил Патев, държавен лесничей в Мехомия (Разлог), за опазване на намиращото се в Пирин планина рядко цвете „Edelweis” (“Горска звезда“). 27 юни 1919 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000025Благоевградфонд 189Kопис 1а.е. 9лист 7
Писмо от началника и секретаря на Околийско управление – Горна Джумая (Благоевград) до кметове и учрежденски ръководители в града за конституционно утвърждаване на ново административно деление – закриване на Струмишки и създаване на Петрички окръг. 13 март 1920 г.

14000026Благоевградфонд 131Kопис 1а.е. 24лист 48
Протокол от заседание на Общинското управление в Свети Врач (Сандански) с предложение за обявяване на селото за град и околийски център. 17 май 1920 г.

14000027Благоевградфонд 131Kопис 1а.е. 29лист 59-60
Протокол от заседание на Общинското управление в Свети Врач (Сандански) с решение за изпращане на предложение до Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) за превръщането на селото в градски център на бившата Мелнишка околия. 16 юни 1925 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000028Благоевградфонд 257Kопис 2а.е. 1лист 12-13
Протокол от заседание на Общинския съвет в Селище, Горноджумайско, с искане окръжен център да бъде Горна Джумая (Благоевград). 19 дек. 1925 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000029Благоевградфонд 18Kопис 21а.е. 7лист 59
Писмо от полк. Станчев, началник на горноджумайския гарнизон, до ръководството на Читалище „Съгласие” – Горна Джумая (Благоевград) с призив за набиране на средства в учредения фонд „Постройка на гарнизонно събрание”. 1 юни 1930 г.

14000030Благоевградфонд 125Kопис 1а.е. 40лист 175
Заповед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) за образуването на нови общини в Горноджумайска (Благоевградска) околия. 23 авг. 1934 г.

14000031Благоевградфонд 62Kопис 1а.е. 21лист 16-17
Писмо от кмета на Якоруда, Разложко, до околийския управител в Разлог със сведение за недвижимите имоти в земите, присъединени към България по Букурещкия договор от 1913 г. 23 февр. 1938 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000032Благоевградфонд 62Kопис 1а.е. 54лист 18-20
Писмо от Околийското управление – Разлог до Областния директор на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) – Пловдив за предизборната дейност на Кимон Георгиев, кандидат за народен представител. 31 март 1938 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000033Благоевградфонд 84Kопис 1а.е. 19лист 105
Списък на общините в Неврокопска (Гоцеделчевска) околия със съставните й села. 1939 г.

14000034Благоевградфонд 125Kопис 1а.е. 30лист 34-46
Доклад от кмета на Горна Джумая (Благоевград) до областния директор на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) – София за административното състояние на Горноджумайска община. Септ. 1939 г.
  виж всички 13 изображения на документа        
14000035Благоевградфонд 62Kопис 1а.е. 14лист 26
Доклад от районния пожарен командир в Банско до околийския управител на Разлог за състоянието на Разложката пожарна команда. 15 дек. 1939 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000036Благоевградфонд 62Kопис 1а.е. 34лист 7-8
Протокол от конференция на кметовете и секретар-бирниците в Разложка околия по повод прилагане на Закона за осигуряване издръжката на семействата на военно или граждански мобилизирани лица. 3 юни 1940 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000037Благоевградфонд 6Kопис 1а.е. 19лист 138
Доклад от околийския управител в Свети Врач (Сандански) до Областния директор на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) в София за възторженото посрещане от населението в околията на присъединяването на Южна Добруджа към България. 30 септ. 1940 г.

14000038Благоевградфонд 62Kопис 1а.е. 54лист 72
Писмо от околийския управител в Разлог до областния директор на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) в Пловдив за политическата обстановка в Разложка околия. 10 дек. 1940 г.

14000040Благоевградфонд 84Kопис 1а.е. 27лист 28
Доклад от околийския управител на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) в Неврокоп (Гоце Делчев) до областния директор на МВРНЗ – Пловдив, за присъединяването на Зърневска околия (Република Гърция) към Неврокопска околия. 10 юни 1942 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000041Благоевградфонд 266Kопис 1а.е. 13лист 23
Писмо от петричкия околийски лекар до Областната медицинска служба в София за откриване на нови общини през 1943 г. в Петричка околия. 20 ян. 1943 г.

14000043Благоевградфонд 62Kопис 1а.е. 25лист 60
Писмо от областния директор на Министерството на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) – Пловдив до околийските управители в областта за откриването от 28 септември 1943 г. на Горноджумайска (Благоевградска) област. 16 окт. 1943 г.

14000046Благоевградфонд 61Kопис 1а.е. 54лист 6-79
Протокол от конференция на околийските управители и градски кметове за военновременната обстановка в Горноджумайска (Благоевградска) област. Забележка: Има информация и за общините Струмица, Дойран, Валандово, Берово, Пехчево и Царево село, днес в Република Македония. 14–16 март 1944 г.
  виж всички 74 изображения на документа        
14000048Благоевградфонд 61Kопис 1а.е. 53лист 2
Правилник за вътрешния ред на дежурната група при Областно полицейско управление – Горна Джумая (Благоевград). 5 юли 1944 г.

14000124Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 12лист 1
Протокол от заседание на Градския общинския съвет – Банско с решение за избиране на кмет в освободения град Банско. 14 окт. 1912 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000125Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 12лист 3-4
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за наименуване на улици в чест на освободителите и назначаване на пожарна команда. 7 дек. 1912 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000126Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 12лист 12-13
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за създаване на милиция. 15 септ. 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000127Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 12лист 20-21
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за поставяне на газови фенери за осветяване улиците на града. 15 апр. 1914 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000128Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 12лист 36
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за изпращане на молба до Народно събрание за узаконяване на Банско за град. 21 февр. 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000129Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 12лист 94-95
Протокол от заседание на Градския общински съвет и Градската общинска тричленна комисия – Банско с решение за укрепване бреговете на р. Глазне. 18 ян. 1920 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000130Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 13лист 1
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за организиране отбиването на трудовата повинност. 17 март 1924 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000131Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 13лист 3-4
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за прокарване на шосето Банско – Предел чрез трудова повинност. 25 март 1924 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000132Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 13лист 6-7
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за свикване на извънредна трудова повинност за направа на пътя Банско – Предел след неговото трасиране. 21 април 1924 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000133Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 13лист 11-15
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за откриване на дърводелско училище в града. 20 юни 1924 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
14000134Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 13лист 22-23
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за приемане на благоустройствен правилник на града и за бюджета на общината. 23 септ. 1924 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000135Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 13лист 30-33
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за приемане бюджета на общината. 30 окт. 1924 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
14000136Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 13лист 27-28
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за провеждане на референдум за отчуждаване на общинска мера за аеродрум. 27 окт. 1924 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000137Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 13лист 59-61
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за построяване на електроцентрала. 9 юни 1925 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
14000139Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 13лист 88-89
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за построяване на основно училище. 20 март 1926 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000140Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 14лист 1-4
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за тържествено откриване на електрическата централа. 7 юни 1926 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
14000141Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 14лист 14-17
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за организиране работата за временната трудова повинност. 31 юли 1926 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
14000142Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 14лист 74-76
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне работата за временната трудова повинност. 30 юли 1927 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
14000143Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 14лист 28-31
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне пазарните цени на недвижимите имоти. 20 окт. 1926 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
14000144Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 14лист 4-5
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне място за построяване на първоначално училище. 12 юни 1927 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000145Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 14лист 87-91
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за прокарване на главната градска улица. 28 окт. 1928 г.
  виж всички 10 изображения на документа        
14000146Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 14лист 96-102
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за прокарване на главната градска улица. 8 дек. 1927 г.
  виж всички 13 изображения на документа        
14000147Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 14лист 133-137
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за приемане на проект за създаване на главен градски площад. 30 апр. 1928 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
14000148Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 15лист 5
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за приемане бюджета на общината. 20 апр. 1929 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000149Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 15лист 30-31
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне работата за извършване с трудова повинност. 31 юли 1929 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
 Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 15лист 77-79
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне работата за извършване с трудова повинност. 30 юли 1930 г.

14000151Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 15лист 35-36
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за сливане на Женския стопански професионален курс с Допълнителното земеделско училище в града. 4 окт. 1929 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000152Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 15лист 36-39
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за откриване на главната улица. 10 окт. 1929 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
14000153Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 15лист 122-124
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за откриване на общинска аптека. 21 март 1931 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
14000154Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 15лист 161-165
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за поставяне паметна плоча на загиналите в Илинденското въстание. 26 авг. 1931 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
14000155Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 16лист 15-19
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за отпускане на дървен материал за построяване на хижа „Дамяница”. 22 апр. 1932 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
14000156Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 16лист 30-32
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за организиране на трудовата повинност. 30 юли 1932 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000157Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 16лист 171-174
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне работата за трудовата повинност. 30 окт. 1933 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
14000158Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 16лист 58-65
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне на индустриален квартал по плана на града. 24 дек. 1932 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
14000159Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 16лист 119-122
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне място за строеж на Допълнително земеделско училище в града. 21 юни 1933 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
14000160Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 16лист 127-137
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за учредяване на стопанско предприятие „Автомобилно съобщение” към общината. 14 юли 1933 г.
  виж всички 21 изображения на документа        
14000161Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 17лист 61-62
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за провеждане на временната трудова повинност. 10 окт. 1934 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000162Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 17лист 141-146
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за организиране провеждането на временната трудова повинност. 15 дек. 1935 г.
  виж всички 11 изображения на документа        
14000163Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 17лист 110-117
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне цените на горските продукти. 9 септ. 1935 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
14000164Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 17лист 128-134
Протокол от заседанието на Градския общински съвет – Банско с решение за откриване на нови улици. 2 ноем. 1935 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
14000165Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 18лист 5-8
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за назначаване на комисия за определяне място за паметник на загиналите във войните жители на Банско. 23 ноем. 1939 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
14000166Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 18лист 20-21
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за сключване на безлихвен заем за направа на горски пътища. 12 юни 1940 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000167Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 18лист 111
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за разширяване на водопроводната мрежа. 2 март 1944 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000168Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 18лист 112-113
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за укрепване брега на р. Глазне. 1 апр. 1944 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000169Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 18лист 153-154
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за откриване на родилен дом. 18 септ. 1945 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000170Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 19лист 23-25
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне работата за извършване с временна трудова повинност. 18 май 1938 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
14000171Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 19лист 71-74
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне работата за извършване с временна трудова повинност. 30 ноем. 1938 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
14000172Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 19лист 50-52
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за сключване договор с Популярна банка за разширение на електрическата централа. 25 авг. 1938 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
14000173Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 20лист 12-19
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за изграждане на подпорна стена на р. Глазне. 31 март 1939 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
14000174Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 20лист 32-33
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за определяне място за строеж на училище. 20 май 1939 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000175Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 20лист 35-39
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за прокарване на горски път от м. „Шилигарника” до местността „Изворите“ и хижа „Бандерица“. 7 юли 1939 г.
  виж всички 9 изображения на документа        
14000176Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 20лист 49
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за телефонизиране на хижа „Бъндерица“. 18 септ. 1939 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000177Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 21лист 52
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за сключване на безлихвен заем с Българска земеделска и кооперативна банка (БЗКБ) за построяване на горски пътища. 1 септ. 1941 г.

14000178Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 21лист 53
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за павиране на главната улица. 4 септ. 1941 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
14000179Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 21лист 69-72
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за организиране провеждането на временна трудова повинност. 3 ян. 1942 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
14000180Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 21лист 91-93
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за организиране провеждането на временна трудова повинност. 26 дек. 1942 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
 Благоевградфонд 26Kопис 1а.е. 21лист 75-82
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Банско с решение за отпускане парична помощ за пострадалото от наводнение население във Видинския край. 18 юни 1942 г.

14000329Благоевградфонд 28Kопис 1а.е. 14лист 2-4
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Неврокоп (Гоце Делчев) с решение за избиране на кметове и помощник-кметове на общината. 26 март 1922 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000330Благоевградфонд 28Kопис 1а.е. 14лист 39-40
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Неврокоп (Гоце Делчев) с решение за избиране на кметове и помощник-кметове на общината. 28 февр. 1923 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000331Благоевградфонд 28Kопис 1а.е. 14лист 72-74
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Неврокоп (Гоце Делчев) с решение за избиране на кметове и помощник-кметове на общината. 21 юни 1923 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000332БлагоевградЧП 920лист 9-33
Доклад на Георги Чапкънов за историческото развитие на Петрич и освобождението на града от османска власт през 1912 г. 7 авг. 1962 г.
  виж всички 25 изображения на документа        
14000333БлагоевградЧП 920лист 99-101
Доклад на комисията по издирване на материали за освобождението от османска власт на с. Баня, Благоевградско. 28 юли 1962 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
14000334БлагоевградЧП 920лист 108-111
Доклад на комисията по издирване на материали за освобождението на Банско от османска власт през 1912 г. 6 септ. 1962 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
14000335БлагоевградЧП 920лист 116-119
Спомени на учителя Никола Васев за освобождението на Горна Джумая (Благоевград) от османска власт през 1912 г. 1962 г.
  виж всички 4 изображения на документа        1  2  3  4  5   >