Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Инвентарни описи


arrow Инвентарни описи на архивни фондове
dot фонд 58K Градско общинско управление – Варна
1878–1945   |   9 описа   |   504 а.е.
dot фонд 78K Окръжно управление – Варна
1878–1933   |   3 описа   |   124 а.е.
dot фонд 79K Главна българска община – Варна
1860–1878   |   2 описа   |   61 а.е.
dot фонд 91K Археологическо дружество – Варна
1864–1945   |   2 описа   |   122 а.е.
dot фонд 690K Драсов, Иван Тодоров (1848–1901)
1870–1948   |   2 описа   |   127 а.е.
dot фонд 711K Колекция „Снимки на стара Варна“
1880–1944   |   1 опис   |   123 а.е.
dot фонд 736K Бръчков, Златан Стоянов (1870–1957)
1885–1956   |   1 опис   |   278 а.е.
dot фонд 811K Родов фонд Кастан – Дюрони (1784–1989)
1 опис   |   276 а.е.