Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1492–1944)Пътеводител на архивните фондове (1492–1944) (PDF 21,69 Mb)
1988 г., Велико Търново
Пътеводителят е второ преработено и допълнено издание на издадения през 1973 г. „Пътеводител на Великотърновския окръжен държавен архив (1492–1944).“ Представя информация за всички 991 фонда от посочения период, съхранени в архива, от които 935 са анотирани. Информацията за фондовете е представена в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политически живот; 4. Промишленост; 5. Селско и горско стопанство; 6. Строителство и благоустройство; 7. Съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси и кредит; 10. Просвета, наука, култура; 11. Здравеопазване; 12. Религия; 13. Лични фондове и колекции. Приложения: Списък на неанотираните архивни фондове в пътеводителя; Списък на употребените съкращения; Именен указател; Географски указател.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1975). 
Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1975). Част ІІ. (PDF 14,35 Mb)
1982 г., Велико Търново
Пътеводителят представя 1095 анотирани архивни фонда от периода след 1944 до 1975 г. Неанотираните фондове са включени в приложен списък. Информацията е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване; 7. Религия; 8. Лични фондове и колекции. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Списък на употребените съкращения; Именен указател; Географски указател.
 Пътеводител по архивните фондове на Държавен архив – Велико Търново 1944–2012 г. (PDF 5,03 Mb)
2013 г., Велико Търново
Поредица „Архивни справочници“, т. 31
Пътеводителят съдържа характеристики на фондовете за периода от 1944 до 2012 г., представени по следната класификационна схема: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политическа дейност; 4. Промишленост; 5. Селско и горско стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит и застрахователно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване, социално осигуряване и подпомагане; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове. В края на всеки раздел е даден списък на неанотираните фондове с всички справочни данни за тях. Приложени са списък на частичните постъпления и списък на използваните съкращения.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"