Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1838–1944). 
Част І.Пътеводител на архивните фондове (1838–1944). Част І. (PDF 4,93 Mb)
1976 г., Видин
Пътеводителят предоставя информация за 407 архивни фонда за периода до 1944 г. Неанотираните фондове, съдържащи по-несъществена документация или такава със справочно значение, са включени в приложен списък. Информацията е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство; 5. Съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит, спестовно и застрахователно дело; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване и социални грижи; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Фондове от личен произход. Приложения: Справка за състава на научно-справочната библиотека на архива; Списък на по-важните теми, разработени от читатели до края на 1975 г. по документи на архива от периода на капитализма; Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1972). 
Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1972). Част ІІ. (PDF 10,03 Mb)
1981 г., Видин
Пътеводителят представя 753 анотирани архивни фонда и списък на останалите фондове от периода до 1944 г., съдържащи по-несъществена документация и такава със справочно значение. Информацията за фондовете е систематизирана по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство. Благоустройство. Комунално стопанство. 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси. Спестовно, кредитно и застрахователно дело. 9. Просвета. Наука. Култура; 10. Здравеопазване. Обществено осигуряване и подпомагане; 11. Лични фондове. Приложения: Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"